Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Effektivt røykavtrekk, mer sikkerhet.

Økende urbanisering fører til en tett tilnærming til konstruksjon, med større høyde og dybde på et mindre areal. Bygninger av denne typen, vanligvis høyblokker, krever nye tekniske løsninger som muliggjør sikker evakuering ved brann og støtter brannslukningsoperasjoner. Trykkdifferansesystemer sikrer røykfrie rømnings- og redningsveier, spesielt i trappehus eller brannbekjempelsesheiser, og blir stadig viktigere. De muliggjør implementering av en såkalt sikkerhetstrapp, som kan eliminere kravene til et ekstra trappehus uten å sette sikkerheten i fare (gjeldende lokale standarder og retningslinjer skal følges). Ideelt sett vil denne frigjorte plassen kunne brukes til andre formål, og konstruksjonskostnader vil på denne måten reduseres.

Kompromissløs sikkerhet

Omfattende produktutvalg for PDS-løsninger

Produktutvalg

Beskrivelse av funksjonen til et trykkdifferansesystem

Trykkdifferansesystemer er permanent installerte enheter som forhindrer penetrering av røyk ved hjelp av kontrollert overtrykk i områdene som skal beskyttes – vanligvis vertikale rømnings- og redningsruter (sikkerhetstrapp) i høyblokker. Røykutestengning i rømnings- og redningsruter er et viktig krav for evakuering av mennesker og tiltak for brannbekjempelse av brannvesenet over en lengre periode. Følgende kriterier spiller en viktig rolle:

 • Trykkgraderingen (trykk +) mellom beskyttet og ubeskyttet område med lukkede dører
 • Maksimum døråpningskraft på ≤ 100 N
 • Luftmengdehastighet ≥ 1 m/s; ≥ 2 m/s når dørene er åpne, fra området som skal beskyttes til luftens frie bane til utsiden

Systemområder for en PDS


Uteluft

Uteluften tas rett utenfra og må beskyttes mot inntak av røyk, brennbare gasser og damp. Utelufttilførselen må overvåkes ved hjelp av kanalrøykdetektorer.

 

Luftfordeling

For å redusere mengde eller trykktap i trappehuset blåses det uteluft inn gjennom en sjakt på flere nivåer (f.eks. hver tredje etasje) for høyere bygninger.

Strukturert systemintegrasjon med MP-gatewayer og partnerløsninger

 

Trykkregulering

Trykkavlastningsspjeldet er en mekanisme for frigjøring av overflødig trykkluft fra et overtrykksområde (trappehus). Denne mekanismen er vanligvis plassert øverst i trappehuset. I trykkreguleringsmodus (dvs. når dørene i trappehuset er lukket) skal overflødig luft slippes ut i atmosfæren via trykkavlastningsspjeldet. Mekanisk eller motorisert trykkregulering er mulig.

Strukturert systemintegrasjon med MP-gatewayer og partnerløsninger


Luftutslipp

Funksjoner (som sjakter og fasadeåpninger) som den varme røyken kan slippe ut igjennom fra innkvartering eller andre områder som ikke står under trykk, fra bygningen. Det må brukes godkjente produkter til luftutslippet (f.eks. sertifiserte røykavtrekksspjeld). Røyk kan slippes ut via sjakten i lobbyen eller via fasadeåpningen, f.eks. i innkvarteringen.

Belimo Experience Center – sikkerhetslaboratorium

Belimos pilotsystem PDS for testing og demonstrasjon

Trykkdifferansesystemer blir stadig viktigere for sikkerheten i moderne bygninger. Belimo investerer i et internt PDS-testmiljø som en del av sitt forebyggende brannbeskyttelsessystem. Dette gjør det mulig å teste og demonstrere nye løsninger på en realistisk måte. Både systemer med trykkavlastningsspjeld (barometrisk spjeld) og en variant med et motordrevet trykkavlastningsspjeld kan demonstreres. Vi fokuserer på vanlig motorisering for spesifikke spjeld, men også på å skaffe relevante fysiske parametere med våre sensorer. Signaler for faktisk verdi mates til intelligente regulatorer, som så regulerer og styrer spjeldaktuatorene og spjeldene. Opplæring og praktisk erfaring er et annet fokusområde for forskjellige målgrupper, slik som offentlige myndigheter, spesialistplanleggere, systemintegratorer, investorer eller vedlikeholdsfirmaer. Belimos utviklings- og salgsstab bruker også testmiljøet som testanlegg eller for opplæring og videreutdanning.

 • Kundens fordeler
Kundens fordeler

Rådgivende ingeniører

Planlegging av trykkdifferansesystemer er din kjernekompetanse. Du er hele tiden på utkikk etter nye, innovative og moderne løsninger. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen.

 • Moderne løsninger 
 • Innovativ og fremtidsrettet teknologi
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • Individuell produkt- og applikasjonsrådgivning
 • Reduserte planleggingskostnader 

Installatører/anleggsingeniører

Installasjon av trykkdifferansesystemer er din virksomhet. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene på rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan.

 • Korte leveringstider 
 • Komplette løsninger fra en leverandør
 • Rask og enkel installasjon
 • Omfattende support gjennom hele produktets levetid
 • Fullstendig og lett tilgjengelig dokumentasjon
 • 5 års garanti

Bygningseiere

Sikring av drift og vedlikehold av sikkerhetssystemer i bygninger, slik som trykkdifferansesystemer, er en konstant utfordring for deg. Fokuset her er på høyest mulig nivå av bygningssikkerhet med lave driftsutgifter og andre kostnader.

 • Høyeste nivå av sikkerhet for mennesker og materielle eiendeler ved brann 
 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader 
 • Moderne løsninger 
 • Muliggjør enkel, regelmessig driftskontroll
 • Høy pålitelighet og investeringssikkerhet
 • Innovativ og fremtidsrettet teknologi

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

Administrasjon, styring og drift av bygninger med sikkerhetsrelatert teknisk utstyr, hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger for å garantere sikkerheten ved brann og for å optimalisere drift av anlegget uten å sette sikkerheten i fare. Du verdsetter enkle og gjennomsiktige systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs.

 • Minimale drifts- og vedlikeholdskostnader 
 • Svært robust konstruksjon og lang levetid
 • Lettvint og regelmessig driftskontroll
 • Moderne løsninger 
 • Høyeste nivå av sikkerhet for mennesker og materielle eiendeler ved brann
 • Fjernstyring for diagnoseformål