Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Small devices, big impact.

Small devices, big impact.

CESIM är den Belimo-metod som används för att vidareutveckla fastighetstekniken med givare, ventiler och ställdon. Som medlem av FN:s Global Compact är Belimo en aktiv intressent som direkt bidrar till målen för hållbar utveckling (SDG). Genom att tillämpa principerna i FN:s Global Compact i strategier, policyer och procedurer uppfyller Belimo inte bara sina grundläggande skyldigheter gentemot mänskligheten och planeten utan visar också vägen mot långsiktig framgång för vår bransch.

CESIM säkerställer att de ”små” enheterna från Belimo har en stor inverkan på komfort, energieffektivitet, säkerhet, installation och underhåll.