Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Belimos säkerhetsställdon räddar liv och bidrar till att minimera skador på byggnader och fasta tillgångar. Pålitlighet som har konstruerats specifikt för brand- och brandgasspjäll som en kärnkomponent för en omfattande hanteringsstrategi för brandsäkerhet i fastigheter.
Ett fullständigt utbud av snabbgående ställdon med säkerhetsfunktion ökar säkerheten genom att förhindra riskfyllda situationer och säkerställer kontrollerade förhållanden i produktionsutrymmen, laboratorier eller andra känsliga områden.

Teknologi som räddar liv

Belimo är världsledande på marknaden för säkerhetsställdon tack vare sin branschkunskap och sina ständiga innovationer som bidragit till att höja säkerhetsnivåerna i byggnader under de senaste decennierna.Ett exempel är det patenterade säkerhetspositionslåset, som vid brand säkert låser säkerhetsställdonet i stängt läge.

Lär dig mer om ställdon för brand- och brandgasövervakning av Robin

Brandsäkerhetsspjäll skyddar kanal och luftöverföringsöppningar inom byggnadsseparationer för att hindra spridningen av värme, brand och brandgas. Tekniskt brandskydd är viktigare än någonsin, framför allt i moderna fastigheter med ovanlig konstruktion, varierande användning eller ökande komplexitet och storlek. Belimo är världsmarknadsledare inom motorisering av rökkontrollspjäll med gedigen expertis och erfarenhet. Lär dig av Robin hur brand- och brandgasspjällställdon kan eftermonteras utan att man behöver byta hela spjällmonteringen.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Skyddar liv och egendom

Fjäderreturen av hög kvalitet eller de elektroniska säkerhetsställdonen ger en pålitlig drift om en livsfarlig situation inträffar. Kvalitetssäkringsförfaranden garanterar 100 % granskning av varje enhet, fullständig spårbarhet och 90 testrutiner för att säkerställa att högsta kvalitetsstandard uppfylls.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Lär dig mer om spjällställdon med säkerhetsfunktion av Robin

Belimos produktutbud med ställdon med säkerhetsfunktion har utvecklats för spjäll och ventiler som kräver maximal tillgänglighet för att skydda HVAC-system mot svåra väderförhållanden och andra riskfyllda händelser. Lär dig av Robin hur mycket Belimos produktutbud med elektroniska ställdon med säkerhetsfunktion och fjäderretur skyddar liv, fasta tillgångar och även förhindrar ekonomisk skada.

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Kontrollerar kritiska miljöer

Mycket snabbgående ställdon är av stor betydelse när det gäller att säkerställa reglerade förhållanden i produktionslokaler, laboratorier och andra känsliga lokaler. Belimos ställdon öppnar och stänger luftspjäll blixtsnabbt med låg ljudnivå även under svåra förhållanden.

Inomhusluftkvalitetens inverkan på vår hälsa

Människor tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus och andas 12 000 liter luft varje dygn. Därför är det viktigt att förstå vilken enorm inverkan inomhusluftens kvalitet har på vårt välbefinnande. Belimo låter dig ta del av sina djupa insikter om inomhusfukt, flyktiga organiska föreningar (VOC) och centrala luftbehandlingssystem och ger värdefulla förslag när det gäller din hälsa.

Läs mer om: