Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Small devices, big impact.
Innovationer som omdefinierar komfort

Toppmodern fastighetsautomation är nödvändig när det gäller att skapa god luftkvalitet och behagliga temperaturer för bästa möjliga inomhusklimat. Idealisk luftkvalitet är dock inte den enda förutsättningen för rumskomfort – tryckförhållandena mellan försörjnings- och cirkulationsluft måste upprätthållas i rum och luftkanaler. Möjligheten att styra enskilda inomhusklimat är av allt större vikt. Pålitliga HVAC-komponenter harmoniserar dessa påverkande faktorer på ett perfekt sätt, vilket kontinuerligt säkerställer rumskomforten och ökar produktiveten i olika rum.
Uppvärmnings- och kylningskomponenter i den centrala anläggningen, luftbehandlingsenheter och sekundär luftbehandling för rummet förses med givare, spjällställdon och reglerventiler som sammankopplas för att skapa bästa möjliga rumskomfort. Våra intelligenta komponenter för värme, ventilation och luftbehandling levererar utmärkt luftkvalitet för högsta nivå av rumskomfort.

Våra givare – grunden för komfort

Belimos sortiment av givare är resultatet av mer än fyra decenniers erfarenhet, forskning och fokus på att tillhandahålla värdeökande teknik åt kunder inom hela branschen för värme, ventilation och luftbehandling. Givarnas unika design erbjuder enkel installation och sömlös integration, vilket leder till minskade kostnader och optimal systemprestanda. Vi erbjuder ett komplett sortiment av givare med hög noggrannhet och långvarig stabilitet, vilket ger bättre inomhusklimat.Vår breda produktportfölj innehåller givare för mätning av temperatur, luftfuktighet, tryck, koldioxid, flyktiga organiska föreningar (VOC) och flöde i rör-, kanal- och utomhusapplikationer.Belimo erbjuder yttre styrkomponenter för värme, ventilation och luftbehandling för alla byggnadsprojekt från en och samma källa.

Läs mer: Nyckelfaktorerna som påverkar termisk komfort

Det finns riktlinjer för luftkvaliteten inomhus, men situationen varierar i och med variabler som rumsfunktion, kläder, aktivitetsnivå hos dem i rummet samt deras personliga behov. Temperaturen i rummet blir mer kännbar ju längre man vistas i det. Under uppvärmningsperioden rekommenderas temperaturer mellan 20 och 22 °C (jämfört med 25 till 26 °C på sommaren) på golvnivå. Allt för hög eller låg luftfuktighet påverkar även välbefinnandet, produktiviteten och till och med hälsan. Läs mer om de faktorer som påverkar värmekomforten.

Tryckoberoende reglerventiler för en perfekt balanserad rumskomfort

Tryckoberoende (PI) reglerventiler säkerställer att vattenburna värmesystem alltid är perfekt injusterade, vilket ger ökad komfort. Kulventiltekniken maximerar energibesparingar hos pumpsystem med variabelt flöde och löser unika styrningsutmaningar.Titta på nedanstående Belimo Talk och lär dig mer om dynamiken i ett vattenburet värmesystem och hur man säkerställer att byggnadens prestanda överensstämmer med konstruktionsstorleken på ventilerna på bästa sätt. Belimo erbjuder en rad tryckoberoende (PI) reglerventiler, från PIQCV, en ultrakompakt PI-ventil, ePIV, en elektronisk PI-ventil som ger äkta flödesmätning åt energiventilen som optimerar, dokumenterar och bevisar vattenspoleprestandan.

Lär dig av Rodrigo: Hur man tillhandahåller komfort med tryckoberoende ventiler

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Lär dig av Rodrigo: Hur man uppnår ett perfekt balanserat vattenburet värmesystem

Att tillhandahålla det nödvändiga flödet i vattenburna värmesystem kan vara utmanande med tryckförändringar. Belimo Hydronic Simulator hjälper dig att förstå dynamiken i ett vattenburet värmesystem med manuell injustering och tryckoberoende ventiler. Hämta Belimo Hydronic Simulator™ som excelfil och lär dig att använda Belimo Hydronic SimulatorTM med hjälp av Rodrigos Belimo Talk.

 

Du måste godkänna preferens-cookies för att se videoklippet.

Ställdon för variabel luftmängd (VAV) säkerställer perfekt injusterad rumskomfort

En annan faktor för rumskomfort är luftrörelsens hastighet. Vid drag (ofta förekommande i rum där ventilations- och luftbehandlingssystem är trasiga) ökar perspiration, vilket många upplever som obehagligt. Lufthastighet är också viktigt för rummets akustik. Allt för hög lufthastighet vid VAV-boxar och luftutsläpp kan orsaka distraherande buller och visslande oljud.