Objekt i din nedladdningsmapp

Nedladdningsmappen är tom
objekt i nedladdningsmappen

!

Termisk energimätare

Transparent termisk energihantering med IoT-kompatibel fakturering

Mät kontrollflöden och energiförbrukning i värme- och kylsystem med direkt eller IoT-baserad kostnadsredovisning med en enda enhet. De MID-godkända termiska energimätarna garanterar hög precision och tillförlitlighet som möjliggör enkel och effektiv fakturering.

Certifierad termisk mätning

Belimos termiska energimätare uppfyller kraven i EN1434/MID och är utformade för direkt eller fjärransluten IoT-baserad fakturering. De MID-godkända energimätarna tillhandahåller permanent glykolövervakning med ett larm som löser ut vid förekomst av glykol i vatten, vilket påverkar avläsningen av energivärden. För mätaralternativ som inte omfattas av MID garanterar Belimos patenterade automatiska glykolövervakning och -kompensation att din mätning förblir precis, oavsett typ eller halt av glykol. 

Termisk mätning med digital åtkomst

Den termiska energimätaren med gränssnitt för närfältskommunikation (NFC) möjliggör enkel konfiguration och enkelt underhåll direkt från en smartphone via Belimo Assistant App eller webbserver.

Sömlös integration

De termiska energimätarna kan integreras direkt i styr- och övervakningssystemet och är utformade för att kunna hantera tredjeparts IoT-baserad energiövervakning och fakturering. En enda enhet ger all information du behöver för att fakturera, övervaka och förbättra din systemprestanda.

Modulär konstruktion för snabbt mätarbyte

Den termiska energimätaren består av en givarmodul och anslutna temperaturgivare och innehåller den termiska mätningen och logikfunktionen. Datakommunikation möjlig via bus och NFC.  Givarmodulen finns tillgänglig som reservdel. I vissa länder krävs periodiskt utbyte för omkalibrering enligt nationella bestämmelser. Logikmodulen kan kopplas bort från givarmodulen (alla kablar förblir anslutna), vilket gör det möjligt att den lägre givarmodulen kan bytas ut på ett enkelt sätt.

Ytterligare resurser

Kombinerad energimätning och -styrning, certifierad termisk energimätning och fakturering

Belimo Energy Valve™ integrerar energimätning, styrning, delta T-hantering och, om så behövs, IoT-kompatibel fakturering i en enda enhet. Den kan integreras sömlöst och direkt i styr- och övervakningssystemet eller IoT-baserade övervakningsplattformar med IoT-baserad övervakning, verktyg för förbättrad prestanda och faktureringsdata. De två sfärerna "energistyrning" och "certifierad termisk energimätning och fakturering" förenas. Prestandafunktioner kombineras för att spara tid och pengar.