İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Sürdürülebilir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme çözümleri
daha iyi iç hava kalitesi için

Belimo sürdürülebilirliği ilke olarak benimsemektedir

Misyon

Belimo, sürdürülebilirlik konusunda iddialı olup bunu politikasının bir parçası haline getirmiştir.

Belimo, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) doğrudan katkıda bulunmaktadır. Belimo, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkelerini stratejiler, politikalar ve prosedürlerle birleştirerek sadece insanlara ve dünyaya olan temel sorumluluklarını korumakla kalmayıp, aynı zamanda sektörümüzün uzun vadeli başarısı için uygun zemini de oluşturmaktadır.

İnsan hakları, çalışma standartları, çevrenin korunması ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki ilkeleri, kendi değerleri ve davranış kuralları ile uyumludur. 

  • Belimo, her düzeyde, çevrenin korunmasına ilişkin yasa ve hükümlere uymak, hatta bunları aşmak için çalışmaktadır. 
  • Kaynaklarımızın ekonomik şekilde kullanılmasını sağlıyor, çalışanlarımızdan ve tedarikçilerimizden de aynı tutumu bekliyoruz. Çevre için gereksiz tehlike yaratan ve bertaraf edilmesi zor olan malzemeleri kullanmaktan kaçınıyoruz.
  • Ürünlerimizin üretimi ve çalışması sırasındaki enerji tüketiminin farkındayız ve kaynaklarımızı verimli şekilde kullanan yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.
  • Çevreye olan etkimizin kritik yönlerini değerlendirip süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirerek çevre üzerindeki etkimizi azaltıyoruz. 
  • Müşterilerimize, uygulamalarında enerji verimliliğini artıracak ürünler sunmaya çalışıyoruz.

Belimo, Solar Impulse Vakfı'nın bir World Alliance for Efficient Solutions üyesi olmaktan onur duyar.

Solar Impulse Vakfı'na, hem sürdürülebilirlik hem de karlılık konusunda yüksek standartları karşılayan 1000 yenilikçi çözüm içeren bir portföyü oluşturma yetkisi verilmiştir. 1000 çözümden biri olarak seçilen ve Solar Impulse Efficient Solution etiketi ile ödüllendirilen Belimo Energy Valve ile gurur duyuyoruz.

Sağladığımız etkinin rakamları

Belimo, sürdürülebilirlik sadece kendi iş süreçlerindeki CO2 etkilerini azaltmak değil, aynı zamanda Belimo ürünlerinin sahadaki kullanımının olumlu etkilerini artırmak anlamına da gelmektedir.

Belimo tarafından üretilen ürünler, binaların ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji tasarrufu için ölçülebilir sürdürülebilirlik faydaları oluşturmaya yönelik uygulama çözümlerini kolaylaştırır. Binalarda ve odalarda mükemmel bir konforun elde edilmesi için bu sistemlerin enerjiye ihtiyacı vardır. Belimo saha cihazlarının entegre edildiği ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kontrol sistemi, hem konfor parametrelerinin (sıcaklık, nem oranı, CO2 seviyesi) hassas şekilde ayarlanması hem de ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin enerji bakımından mümkün olduğunca verimli çalıştırılması için tasarlanmıştır. Belimo, enerji verimli kontrol bileşenleri söz konusu olduğunda, düşük güç tüketimli motorları, tam sızdırmaz küresel vanaları veya binalardaki termal enerji akışlarını optimize etmeye yönelik Belimo Energy Valve™ gibi ürünleriyle standartları belirlemektedir. 

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

2021 yılında teslim edilen 5,0 milyon yeni damper motoru, 2,3 milyon vana ve motor ile bu ekipmanlar, gelecek yaşam döngüleri boyunca 8,2 milyon ton CO2e önlemeye yardımcı olacaktır.

“Daha Az Enerji Kullanarak Daha Sağlıklı İç Mekan Konforu Yaratma” misyonumuza uygun olarak, 2021'de sürdürülebilirlik hedeflerimizi belirledik. En kapsayıcı hedefimiz, satılan saha ekipmanlarındaki toplam CO2 tasarrufunu 2030 yılında ikiye katlayarak 8,2 milyon ton CO2e'den 16,4 milyon ton CO2e'ye çıkarmaktır.

Etki modelimize ek bir adım olarak, iç hava kalitesi üzerinde olumlu etkisi olan saha ekipmanlarının satışını artırmak suretiyle, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin binalarındaki sağlıklı iç hava konforunu daha da artırmayı hedefliyoruz (“Sağlıklı İç Havanın 7 Temelinin yanı sıra).

Altı adımı baz alan modelleme

Belimo, enerji tüketimi üzerindeki olumlu etkiyi ölçebilmek için, tipik bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminde çalışan saha cihazlarının tüm yaşam döngüleri boyunca sağladıkları etkiyi değerlendiren bir model geliştirmiştir. Enerji etkisi modellemede temsili olarak bir klima santrali (AHU) ve değişken hava hacmi kontrolüne (VAV) sahip 25 hava çıkışı dahil olmak üzere yaygın kullanılan bir iklimlendirme ve havalandırma sistemi seçilmiştir. Isıtma, soğutma ve havalandırmanın elektrik enerjisi için tipik genel termal yükler varsayılmıştır. Bunun ardından model, bu tür uygulamalar için yüksek miktarda satılan iki tipik Belimo saha cihazının enerji tasarrufuna sağladığı katkıyı hesaplar. Hava taraflı uygulamalar için LMV-D3-MP VAV kontrol motoru seçilmiştir. Su tarafı uygulamaları için ise, klima santrallerinde sıklıkla kullanılan bir kombinasyon olarak vana motoru LR24A-SR ile birlikte vana R202516-S2 tercih edilmiştir. 

Enerji etkisi modeli, varsayılan yaşam döngüsü 15 yıl olan bir saha cihazının altı yaşam döngüsü adımı baz alınarak yapılandırılırken Belimo saha cihazlarının kullanım ömrü aslında 20 yıl veya daha uzundur.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri

Belimo Americas'ın genel merkezindeki876 kW'lık güneş enerjisi santrali2192 adet yüksek performans güneş paneli modülünden oluşmakta ve yılda yaklaşık 1 megawatt saat elektrik enerjisi üretmesi beklenmektedir. Belimo'nun enerji ihtiyacının bir bölümünün güneş enerjisi ile karşılanması sayesinde, Connecticut'ta yaklaşık 100 evin elektrik enerjisi ihtiyacına denk gelen 857 ton sera gazı emisyonu önlenmektedir.

Belimo Americas'ın başkanı James Furlong'un bu güneş enerjisi santralinin tamamlandığını duyurduğu videoyu izleyin.

Sürdürülebilirlik çerçevelerimiz

Küresel Raporlama Girişimi'nin (GRI) uluslararası raporlama çerçevesine dayalı olarak finansal olmayan performansımızla ilgili bilgiler açıklarız. Bir sivil toplum kuruluşu olan GRI, açıklamalar için küresel bir standart haline gelen sistematik ve geniş kapsamlı bir çerçeve sunar. Paydaşlarımızla şeffaf iletişim taahhüdümüz kapsamında, bizi çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleriyle birlikte değerlendiren iki kurum olan EcoVadis ve MSCI ile de yakın bir şekilde çalışıyoruz.

Swisscleantech iş amaçlı bir birliktir. Tüm sektörlerden yaklaşık 500 üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimiz iklim konusunda özverilidir ve bu nedenle bildirgemizi imzalamıştır. Birlikte, politikayı ve toplumu yönlendiriliyoruz ve İsviçre'nin en geç 2050 yılında CO2-nötr olmasını sağlıyoruz. İklim dostu işletmeler bu şekilde çalışır.

Topluluk ve toplum

Değerlerimiz ve Davranış Kuralları, bunlara eşlik eden sosyal sorumluluğu hem şirket içinde hem de iş çevresinde yansıtmaktadır. Belimo iştirakleri, kâr amacı gütmeyen yerel kuruşların yanı sıra spor ve kültür etkinliklerini de desteklemektedir.

Çalışanlar, şirketin en değerli varlığıdır. Sağlık, güvenlik ve memnuniyet, yüksek öncelikli değerlerdir. Şirket içi eğitim kapsamında sunulan bir ileri eğitim programı, bilgi ve becerilerin daima sorumluluklara uyumlu hale getirilmesine imkan sağlamaktadır.

Integrity channel

Belimo, faaliyetlerini yüksek etik standartlar ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yönetmeye kararlı bir şirkettir. Herkes serbest rekabet, ihracat/ithalat mevzuatı, çevre koruma ve iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini veya yolsuzluk, dolandırıcılık ve zimmet olaylarını ihbar etmeye cesaretlendirilir. Yasaları veya davranış kurallarımızı ihlal eden eylemlere müsamaha göstermiyoruz. 

Davranış kuralları

Belimo'nun misyon beyanı, şirketin kılavuz ilkelerini ve temel değerlerini belirtir. Her bir çalışan, Belimo'nun kurumsal kültürünün şekillendirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle, her çalışanın kendi sorumluluklarını anlayıp kabul etmesi elzemdir.

Belimo, faaliyetlerini yüksek etik standartlar ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde yürütmeye kararlı bir şirkettir. Çalışanlar da buna göre davranmalıdır. Bu tutum, hem Belimo'nun itibarını koruyup medeni kanun ve ceza kanunu kapsamında olası yaptırımları önlemek, hem de Belimo'nun değerlerini yansıtabilmek için son derece önemlidir.

Danbury'deki (CT, ABD) üretim, lojistik ve yönetim binası, sürdürülebilir inşaya yönelik LEED altın standartlarına uygun şekilde inşa edilmiştir. Hinwil ve Danbury lokasyonları, ISO 14001 Uluslararası Çevre Yönetim Sistemi Standardını uygulamaktadır. 

Belimo, çevreye zararlı maddelerin kullanımını yasaklayan RoHS direktifine uygun hareket etmektedir. Tedarikçiler de temin ettikleri parçalarda yasaklı maddeleri kullanmayacaklarını taahhüt ederler.