İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Klima santralleri
(AHU'lar)

Günlük zindeliğimiz ve sağlığımız için mükemmel bir iç hava kalitesi olmazsa olmazdır.

AHU mekanik havalandırmanın kalbidir. Şu türden temel fonksiyonları üstlenir:

 • Uygun miktarlarda taze dış hava sağlanması
 • Dış havadaki zararlı maddelerin ve partiküllerin filtrelenmesi
 • Besleme havasının sıcaklık ve nem açısından koşullandırılması

 

Avrupa Komisyonu tarafından karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin belirlenmiş (Avrupa Yeşil Mutabakatı) iklim hedeflerine ulaşmak için, teknik bina hizmetlerinde enerji verimli çözümler de gereklidir. AHU'ların verimli bir şekilde çalışması belirlenmiş bu hedeflere önemli bir katkı sağlar.

AHU'ların neden konfor ve sağlık açısından enerji verimliğinde temel bileşen olduğuna dair daha fazla bilgi edinin:
 

Sağlık, konfor ve enerji verimliliği

Klima santralleri (AHU'lar)

Aşağıdaki dokümantasyon, AHU'ların uygulanmasına adanmış olup bunun basit ve bütüncül bir tarzda açıklanması ve böylelikle uygulama bilgisinin aktarılması hedeflenmektedir. Bu dokümantasyonda, bir AHU'nun tasarımı ve fonksiyonları açıklanmış ve farklı tasarım stratejilerinin avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Saha ekipmanlarının kullanımı ve düzenlenmesine özel bir gönderme yapılmıştır.

 

İçindekiler

 1. Giriş
   
 2. İklimlendirmenin esasları
  → Konfor ve sağlık
  → İklimlendirme süreçleri
   
 3. AHU'lar ve bileşenleri
  → Sistem tipleri ve yapısal şekiller
  → Bileşenler
   
 4. Bina otomasyonu
  → Bina otomasyonu sistemi düzeyleri
  → AHU'lara odaklı bina otomasyonu
   
 5. AHU'ların kontrolü
  → Kontrol cihazları ve fonksiyonelliğine genel bakış
  → Bir AHU'nun kontrolü ve düzenlenmesi

 

İndirilebilir öğeler bağlantılarıAHU'ların kontrolüne ilişkin Bölüm 5'ten örnek
 

Uygulama alanları

Bir AHU için gereklilikler ünitenin ihtiyaç duyulduğu uygulamaya bağlıdır. Aşağıdaki uygulamalar ve bunların özellikleri ayırt edilebilir (ayrıntılı sunulmamıştır):