Prekės atsisiuntimų aplanke

Atsisiuntimų aplankas tuščias
prekė (-s) atsisiuntimų aplanke

!

Siekiame viršūnių kartu

Misija, vertybės ir elgesio kodeksas

Mūsų sėkmė yra didesnės vertės siūlymo klientams rezultatas. Todėl visoje savo veikloje siekiame tik pačių geriausių rezultatų. Ši misija, mūsų vertybės ir elgesio kodeksas padeda mums ir mūsų klientams kartu siekti viršūnių. 

Mūsų verslo veikla turėtų būti prasminga pasauliui. Belimo remia Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, ypač „geros sveikatos ir gerovės“ bei „klimato politikos“ srityse.

Komfortas: daugiau nei 90 % laiko žmonės praleidžia pastatuose. Belimo padeda žmonėms jaustis geriau pasirūpindama, kad jie galėtų gyventi ir dirbti sveikoje aplinkoje.

Energija: pastatams tenka daugiau nei 40 % visų pasaulinių energijos sąnaudų. Savo energiją taupančiais prietaisais padedame sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Sauga: Belimo priešgaisrinės ir saugos pavaros saugo gyvybes ir padeda sumažinti žalą pastatams bei materialiajam turtui. Be to, mūsų prietaisai saugiai kontroliuoja kritinę aplinką, pvz., ligoninėse ir laboratorijose.

Įrengimas: mes supaprastiname kasdienį inžinierių ir rangovų darbą. Mūsų prietaisai palengvina projektavimo ir įrengimo užduotis bei padeda pradėti naudoti sistemas dar greičiau.

Priežiūra: kokybiškos mūsų pavaros, reguliavimo vožtuvai ir jutikliai tarnauja ilgiau ir suvartoja mažiau energijos. Mažesni priežiūros poreikiai leidžia ramiau gyventi pastatų savininkams ir valdytojams.

Maži mūsų prietaisai daro didelį poveikį – ir mūsų klientams, ir visuomenei. Tai mūsų požiūris.

Siūlome savo klientams didesnę vertę, nei jie tikisi, ir daugiau, nei gali pasiūlyti kiti. Pasiekiame to tiekdami unikalius sprendimus ir maksimaliai padidindami jų veikimo efektyvumą. Patikimumas ir pasitikėjimas ne mažiau svarbūs mūsų sėkmei.
Lars van der Haegen
Belimo generalinis direktorius
  • Vertė klientui
  • Sprendimų lyderystė
  • Veiklos meistriškumas
Vertė klientui

Mūsų į klientus orientuotas metodas CESIM® leidžia kurti unikalius produktus ir paslaugas. Pridėtinė vertė mūsų klientams rodo, kad dirbame sėkmingai.

Sprendimų lyderystė

Investuojame į inovacijas, todėl galime nustebinti rinką unikaliais sprendimais.

Veiklos meistriškumas

Mūsų veiklos meistriškumas padeda užtikrinti patikimą aukščiausios kokybės produktų tiekimą. Mūsų prioritetai visada akivaizdūs: pirmoje vietoje kokybė, antroje – užsakymų įvykdymas laiku, o trečioje – sąnaudos.

Patikimumo kultūra

Belimo kultūra grindžiama pasitikėjimu, sąžiningumu, kompetencija ir atsakomybe. Mes remiame savo darbuotojų įsipareigojimą, drąsą rizikuoti siekiant įkvėpti klientus, komandinį darbą ir kultūrinę įvairovę.

Pasitikėjimas
Esame atviri, pagarbūs, sąžiningi ir teisingi. Tai mums leido įgyti didelį pasitikėjimą. Kai sukuriamas pasitikėjimas, mūsų įtraukiantis lyderystės stilius ir atviras objektyvus dialogas visada padeda rasti geriausią atsakymą kartu. Galiausiai taip pasiekiamas aiškumas, bendras supratimas ir visiškas visų darbuotojų įsipareigojimas. Trumpi sprendimų priėmimo procesai, asmeninė atsakomybė, klientų artumas ir darbuotojų lojalumas įmonei – visa tai yra kūrybingumo ir inovacijų pagrindas bei priežastis, dėl kurios Belimo visada yra vienu žingsniu priekyje.

Sąžiningumas
Savo užduotis atliekame objektyviai, sąžiningai ir vadovaudamiesi sveiku protu. Visada esame ištikimi savo darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir akcininkams.

Kompetencija
Turime unikalių žinių apie naudojimą ir suprantame savo klientų verslo procesus, todėl galime duoti jiems pagrįstų ir tiesių patarimų. Taip įgyjame jų pasitikėjimą ir esame laikomi partneriais-ekspertais. Belimo – tai vieta, kurioje protai gali augti tiek asmenine, tiek profesine prasme. Ši kūrybinga aplinka puoselėja talentus visame pasaulyje. Kartu galime pasiekti pokyčių!

Atsakomybė
Jaučiamės atsakingi už aplinką. Nuolat ieškome būdų energijos sąnaudoms sumažinti. Vengiame naudoti medžiagas, kurios kelia pavojų aplinkai. Tai atveria naujų galimybių, mažina rizikas ir skatina inovacijas. Esame įsitikinę, kad atsakingi veiksmai ir elgesys galiausiai lemia tvarų augimą ir pelną, taip sukurdami didesnę vertę visoms suinteresuotoms šalims. 

Elgesio kodeksas

Belimo misija išreiškia svarbiausius įmonės principus ir pagrindines vertybes. Formuoti Belimo organizacijos kultūrą padeda visi darbuotojai, todėl svarbu, kad kiekvienas iš jų suprastų ir prisiimtų asmeninę atsakomybę už jos įgyvendinimą.

Belimo yra pasiryžusi vykdyti veiklą laikydamasi griežtų etinių standartų ir taikomų įstatymų. Darbuotojai turi elgtis atitinkamai. Toks požiūris ne tik būtinas gerai Belimo reputacijai išsaugoti ir galimoms sankcijoms pagal civilinę ar baudžiamąją teisę išvengti, bet ir atspindi „Belimo“ vertybes.