Prekės atsisiuntimų aplanke

Atsisiuntimų aplankas tuščias
prekė (-s) atsisiuntimų aplanke

!

Mes esame ŠVOK

Belimo demonstracijų centras (Hinvilis, Šveicarija)

Prašome patvirtinti nuostatų slapukus, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo įrašą.

Teorija ir praktika, lengvai suprantama ir vaizdingai atskleidžiama!
Belimo demonstracijų centre susipažinsite su Belimo valdymo prietaisais realiomis naudojimo sąlygomis. Parodysime jums, kaip naujausios pavarų, vožtuvų, jutiklių ir ryšio technologijos veikia įvairiuose eksponatuose, įskaitant modernų oro kondicionavimo įrenginį ir mūsų „vandens sieną“, kurioje realistiškai pristatome įvairių hidroninių kontūrų veikimą, skirtingų tipų vožtuvus ir valdymo technologijas.

Jau galite apsilankyti Belimo demonstracijų centre virtualiai ir susidaryti pirmąjį įspūdį. Spustelėkite nuorodą ir dalyvaukite virtualioje ekskursijoje.

 • Demonstracijų centras
 • Interaktyvaus mokymo renginiai
 • Skirtuminio slėgio sistema
Demonstracijų centras

Vandens siena

Demonstracijos sienoje parodysime tradicinius hidroninius kontūrus ir modernią hidroniką su išmaniaisiais komponentais. Ji suteikia mums galimybę įspūdingai parodyti, kiek energijos galima sutaupyti naudojant mūsų gaminius šiuose vandens kontūruose.

Siūlome mokymus šiomis temomis:

 • Įvairių tradicinių hidroninių kontūrų veikimo režimas
 • Įvairių tipų kontūrų ir vožtuvų technologijų šildymo arba vėsinimo galios modifikavimas
 • Nepakankamas slėgis (taigi ir nepakankamas vandens srautas) sistemoje ir įvairių vožtuvų veiksena
 • Srauto ribotuvų ir nuo slėgio nepriklausomų vožtuvų veikimo režimas
 • Skirtuminio slėgio pokyčių poveikis atiduodamajai galiai naudojant nuo slėgio priklausomus arba nepriklausomus reguliavimo vožtuvus
 • 6-eigio reguliavimo vožtuvo (CCV) naudojimas ir skirtuminio slėgio pokyčių įtaka 4 vamzdžių sistemoje (šildymas / vėsinimas)
 • Belimo Energy Valve™ – sistemos skaidrumas ir didesnis sistemos efektyvumas
 • Siurblio atiduodamosios galios ir, tuo pačiu, energijos poreikių mažinimas naudojant „siurblio optimizatorių“
 • Belimo Energy Valve™ su delta-T valdymo įtaisu: mažos delta-T temperatūros sindromo atpažinimas ir vengimas
 • Ir dar daugiau

Jei norite užsakyti ekskursiją arba mokymo kursą, susisiekite su prekybos biuru savo regione.

Vėdinimo įrenginiai

Belimo demonstracijų centre galite susipažinti su vėdinimo įrenginio veikimu ir valdymu. Jis tiekia į pirmą ir antrą oranžinio Belimo pastato aukštus iki 6900 m/h išvalyto oro. Kartu ši sistema naudojama kaip demonstracija ir padeda gerai suprasti mūsų gaminių naudojimą.

Visame vėdinimo įrenginyje sumontuoti naujausios kartos Belimo gaminiai. Priežiūros ir valdymo sistema apibrėžia vėdinimo parametrus ir Modbus ryšiu perduoda juos pavarai su specialia logika. Ši pavara kontroliuoja sumontuotus valdymo prietaisus per MP komunikaciją ir skaito jutiklių signalus, sklendės padėtį bei energijos duomenis.

Sistemos vėsinimo ir šildymo ritės hidroniniame kontūre energijos vožtuvai užtikrina didelį efektyvumą. Automatinis delta-T optimizavimas ir nuolatinis sistemos duomenų registravimas padeda užtikrinti aukšto lygio sistemos informacijos rinkimo skaidrumą. Atiduodant eksploatuoti šis prietaisas padėjo nustatyti, kad buvo supainiotos tiekimo ir grįžimo jungtys. Atliekama trikčių diagnostika gali užkirsti kelią išvengiamoms triktims dar prieš pradedant naudoti.

Ar norite geriau suprasti sistemos duomenis? Apsilankykite adresu http://demoahu.belimo.ch. Įvedę naudotojo vardą „guest“ ir slaptažodį „guest“, galėsite pasiekti demonstracinę integruoto žiniatinklio serverio versiją.

Jei norite užsakyti ekskursiją arba mokymo kursą, susisiekite su prekybos biuru savo regione.

Interaktyvaus mokymo renginiai

Oro kondicionavimo įrenginiai

Šiandien patalpoms vėsinti vis dažniau naudojamos šalto vandens sistemos – populiarūs ir modernūs įrenginiai.

Šalto vandens / vėdinimo demonstracinėje sistemoje galima simuliuoti įvairias darbines būsenas siekiant geriau suprasti šių įrenginių naudojimą daugiaaukščiuose pastatuose. Čia parodysime, kaip išvengti neefektyvaus įrengimo ir nustatymo bei kaip optimizuoti vėsinimo energijos naudojimą.

Nesvarbu, ar ŠVOK sritis jums nauja, ar jau esate patyręs specialistas – interaktyvus mokymas siūlo įdomias ir įvairias pamokas visų lygių darbuotojams tokiomis temomis kaip:

 • Dalinės oro kondicionavimo sistemos komponentai
 • Sklendės padėties įtaka oro tūriui ir kanalo slėgiui, įskaitant įvairius išvesties skaičiavimus
 • A vertės įtaka ir h/x schemos vaizdas
 • Galutinio vandens reguliavimo elementų projektai
 • „Mažos delta-T sindromas“ – nepakankamas temperatūrų skirtumas tiekimo ir grįžimo linijose – tampa vis svarbesne problema vertinant energijos vartojimo efektyvumą.

Jei susidomėjote šiuo mokymo kursu, susisiekite su prekybos biuru savo regione.

Vožtuvų montavimas ir atidavimas eksploatuoti

Šioje interaktyvioje pamokoje galėsite patys sumontuoti vožtuvą, įrengti reikiamą pavarą ir pradėti jų eksploataciją. Tuomet pademonstruosime įspūdingus Belimo reguliavimo vožtuvų (CCV) pranašumus lyginant su terminiais mažos eigos linijiniais vožtuvais.

Praktiškas, tinkamas ir standartinis vožtuvo ir jo pavaros įrengimas, prijungimas prie vandens siurblio ir atidavimas eksploatuoti, įskaitant reikalingų Kvs verčių skaičiavimą, – tai tik kelios šio įdomaus seminaro temos.

Norint dalyvauti šiame interaktyviame mokyme, nereikia jokių specialių žinių. Priklausomai nuo dalyvių individualaus žinių lygio, gali būti nagrinėjamos ir sudėtingesnės temos, pvz., energijos vožtuvo įrengimas ir atidavimas eksploatuoti, įskaitant veikimo simuliaciją ir tendencijų aptikimą.

Šiame mokymo kurse aptariamos toliau nurodytos temos:

 • Srauto, slėgio / skirtuminio slėgio matavimas prie vožtuvo
 • Kvs vertės nustatymas
 • Belimo Energy Valve™ įrengimas, prijungimas, atidavimas eksploatuoti ir parametrų nustatymas naudojantis žiniatinklio serveriu
 • ir dar daugiau

Jei susidomėjote šiuo mokymo kursu, susisiekite su prekybos biuru savo regione.

Modernizavimas / RetroFIT

Prireikus modernizuoti ŠVOK sistemas arba pašalinti gedimą, dažnai tik pakeičiama esama pavara arba jutiklis. Belimo Retrofit pavaras galima tiesiogiai montuoti ant įvairių gamintojų oro sklendžių ir vožtuvų arba montuoti naudojant adapterių rinkinį. Daugelį mūsų konkurentų gaminių galima pakeisti ekonomiškai, greitai, patikimai ir efektyviai, be to, iki minimumo sumažinant ŠVOK sistemų neveikimo laiką.

Norint dalyvauti šiame interaktyviame mokyme, nereikia specialių žinių.

 • Naudodamiesi Retrofit lentele ir įvairiomis oro sklendėmis parodysime, kaip montuoti Belimo pavaras ant kitų gamintojų vožtuvų, oro sklendžių ir tūrinio srauto reguliatorių

Jei susidomėjote šiuo mokymo kursu, susisiekite su prekybos biuru savo regione.

Skirtuminio slėgio sistema

Dūmų ištraukimas pastatuose

Skirtuminio slėgio sistemų (PDS) svarba šiuolaikinių pastatų saugai didėja. Savo skirtuminio slėgio sistemos bandymo aplinkoje (saugos laboratorijoje) supažindinsime su dūmų ištraukimu vertikaliuose ir horizontaliuose evakuacijos maršrutuose.

Domėdamasi su sistemos technologija susijusia profilaktine priešgaisrine sauga Belimo investavo į modernią nuosavą saugos laboratoriją, kuri buvo sukurta mūsų įmonėje specialiai bandymo ir mokymo tikslais.

Jums bus pristatyti toliau nurodyti scenarijai:

 • Reguliuojamas oro išleidimas ant stogo su mechanizuota slėgio ribojimo sklende (barometrine sklende) arba varikline slėgio ribojimo sklende
 • Evakuacijos maršruto durų atidarymo jėgos
 • 1,0 m/s arba 2,0 m/s oro išleidimo greitis
 • Slėgio koeficientai apsaugotoje laiptinėje ir vestibiulyje
 • Valdymo trukmė atidarant ir uždarant evakuacijos maršruto duris
 • ir dar daugiau

Saugos laboratorijoje gali lankytis klientai, be to, ji naudojama mokymo ir demonstracijos tikslais. Susisiekite su prekybos biuru savo regione.