Prekės atsisiuntimų aplanke

Atsisiuntimų aplankas tuščias
prekė (-s) atsisiuntimų aplanke

!

Vėdinimo įrenginiai
(AHU)

Geriausia patalpų oro kokybė – būtina sąlyga kasdienei gerovei ir sveikatai.

AHU yra svarbiausias mechaninės ventiliacijos komponentas. Jis atlieka būtinas funkcijas, pavyzdžiui:

 • Tiekia reikiamą šviežio lauko oro kiekį
 • Filtruoja kenksmingas medžiagas ir daleles iš lauko oro
 • Keičia tiekiamo oro temperatūrą ir drėgnį

 

Norint pasiekti Europos Komisijos nustatytus klimato tikslus, susijusius su anglies dioksido emisijų mažinimu (Europos žaliasis kursas), techninei pastatų įrangai reikalingi efektyvaus energijos vartojimo sprendimai. Efektyvus AHU naudojimas pastebimai padeda siekti nustatytų tikslų.

Sužinokite daugiau apie tai, kodėl AHU tokie svarbūs energijos vartojimo efektyvumui, kuris neatsiejamas nuo mūsų komforto ir sveikatos:
 

Prašome patvirtinti nuostatų slapukus, kad galėtumėte peržiūrėti vaizdo įrašą.

Sveikata, komfortas ir energijos vartojimo efektyvumas

Vėdinimo įrenginiai (AHU)

Toliau nurodytuose dokumentuose aprašytas AHU naudojimas ir siekiama paaiškinti jį paprastai bei aiškiai perduodant žinias apie naudojimą. Šiame dokumente paaiškinta AHU konstrukcija ir funkcijos bei aptariami įvairių projektavimo strategijų pranašumai ir trūkumai. Specialus dėmesys skiriamas valdymo prietaisų naudojimui ir išdėstymui.

 

Turinys

 1. Įvadas
   
 2. Oro kondicionavimo pagrindai
  → Komfortas ir sveikata
  → Oro kondicionavimo procesai
   
 3. Vėdinimo įrenginiai (AHU) ir komponentai
  → Sistemų tipai ir konstrukciniai profiliai
  → Komponentai
   
 4. Pastatų automatizavimas
  → Pastato automatizavimo sistemos lygiai
  → Pastato automatizavimas ypatingą dėmesį skiriant vėdinimo įrenginiams(AHU)
   
 5. Vėdinimo įrenginių (AHU) valdymas
  → Valdymo prietaisų ir funkcijų apžvalga
  → Vėdinimo įrenginių (AHU) valdymas ir reguliavimas

 

Atsisiuntimo nuorodos

 


Pavyzdys iš 5 skyriaus, vaizduojantis vėdinimo įrenginio (AHU) valdymą
 

Naudojimo sritys

Vėdinimo įrenginiui(AHU) keliami reikalavimai priklauso nuo įrenginio, kuriam tokio mazgo reikia. Galima išskirti toliau nurodytus įrenginius ir jų ypatybes (sąrašas nėra išsamus):