Vienumi lejupielādes mapē

Lejupielādes mape ir tukša
vienums(-i) lejupielādes mapē

!

Spiediena pielietojumi
izolētās telpās

Regulēts kondicionētais gaiss izolētās telpās

Patogēnu izplatību var apturēt, izolējot vai fiziski nošķirot vienu vai vairākas personas no pārējās sabiedrības. Cilvēkus un apkārtējo vidi var pasargāt no pacientiem ar infekcijas slimībām vai pacientus ar novājinātu imūnsistēmu var pasargāt no infekciju patogēniem. Slimnīcās šim nolūkam parasti ir ierīkotas īpašas izolācijas telpas vai pat veselas izolācijas nodaļas. Šajos pasākumos galvenā uzmanība tiek pievērsta ārstiem un medicīnas personālam, kas var pārraut infekcijas ceļus, ievērojot īpašas norādes attiecībā uz higiēnu.

Izolētās telpas tiek darbinātas ar vakuuma vai pozitīva telpas spiediena attiecību, ņemot vērā apkārtējo vidi, piemēram, ar nelielu pārspiedienu vai nelielu vakuumu atkarībā no lietošanas gadījuma.

Nepieciešamo spiedienu atšķirību ģenerē atšķirība starp pievadīto un izplūstošo gaisu. Tādēļ ventilācijas koncepcija balstās uz tilpuma plūsmas un telpas spiediena regulēšanas kombināciju, kas ir ideāli piemērota attiecīgajai zonai.

Jaunā VAV-Universal kontrolieru izstrādājumu klāsta moduļveida konstrukcija (tagad ar integrētu ∆p sensoru) ļauj vienkārši izveidot ideālo kontrolieru un vārstu motorizācijas kombināciju jebkuram pielietojumam mainīgā gaisa daudzuma, cauruļu spiediena un telpas spiediena risinājumos.

Pastāv trīs galvenie veidi pielietojumam telpu spiediena jomā:

- vienkārša telpu spiediena regulēšana (tieša padeves gaisa vai izplūstošā gaisa vārstu vadība);
- vienlaicīga tilpuma plūsmas/telpas spiediena regulēšana (apejas vārsta vadība paralēli izplūstošā gaisa vārstam); un
- telpas spiediena un tilpuma plūsmas kaskādregulēšana.

Šie visbiežāk izmantotie telpas spiediena pielietojumi ir īzskaidroti tālāk, izmantojot vienkāršotas diagrammas.

Nehermētisku telpu ar vidēju noplūdes lielumu/pārplūdi vadība


Telpas spiediena kontrolieris VRU-M1R-BAC (A, izplūstošā gaisa kanālā piemērā) reģistrē gaisa spiedienu telpā. Tas tiek salīdzināts ar iestatīto punktu, un vārsts tiek pielāgots noteiktajam telpas spiediena iestatītajam punktam, izmantojot konkrētajam pielietojumam ideāli piemērotu aktuatora risinājumu.

Atbilstīgais VAV bloks (gaisa padeve) atbild par nepieciešamā gaisa apmaiņas ātruma nodrošināšanu, pamatojoties uz telpas temperatūru vai gaisa kvalitāti.

Vadības telpas ar mazu noplūdes lielumu/pārplūdi, izmantojot apejas vārstu

Divi VAV bloki (A, B) regulē nepieciešamo gaisa apmaiņas ātrumu. Abi bloki tiek vadīti paralēli, pamatojoties uz telpas temperatūru vai gaisa kvalitāti.

Telpas spiediena kontrolieris VRU-M1R-BAC (C) salīdzina spiedienu telpā ar noteikto atsauces vērtību un pēc tam noregulē apejas vārstu atbilstoši noteiktajam telpas spiediena iestatītajam punktam. Apejas vārsta izmēri ir noteikti atbilstoši telpas hermētiskumam un nodrošina augstu vadības precizitātes līmeni.

Darbības režīmu “pozitīvā spiediena/vakuuma attiecība” var pārslēgt atbilstoši faktiskajām prasībām ekspluatācijai slimnīcā.

Telpas spiediena un tilpuma plūsmas kaskādregulēšana hermētiskām telpām

Hermētiskas telpas rada paaugstinātas prasības vadības sistēmai.

Minimālas noplūdes telpā nepieļauj dabisku kopējo tilpuma plūsmu pielaižu kompensāciju.

Tas vadības aprīkojumam izvirza augstas prasības.

VAV bloki (A, B) atbild par nepieciešamo gaisa apmaiņas ātrumu un tiek vadīti paralēli, pamatojoties uz telpas temperatūru vai gaisa kvalitāti.

Papildu telpas spiediena kontrolieris (C, nemotorizēts) VAV blokā (B) inicializē iesaistītā punkta pāreju.

Darbības režīmu “pozitīvā spiediena/vakuuma attiecība” var pārslēgt atbilstoši faktiskajām prasībām.

VAV-Universal kontrolieru izstrādājumu klāsta apraksts

Pielietojumi

– Mainīgas/konstantas gaisa plūsmas sistēmas tilpuma plūsma
– Tilpuma plūsmu summēšana
– Cauruļu spiediens
– Telpas spiediens ar pārslēdzamu darbības režīmu “pozitīvā spiediena/vakuuma attiecība”

Aktuatoru risinājumi

– Rotācijas aktuators
– Rotācijas aktuators ar drošības funkciju
– Ļoti ātras darbības rotācijas aktuators
– Ļoti ātras darbības rotācijas aktuators ar drošības funkciju

Vadība

– Standarta vadība 0–10 V/2–10 V
–  BACnet un Modbus, tostarp hibrīda režīms, MP kopne
–  Var mainīt, izmantojot Belimo Assistant lietojumprogrammu

Instrumenti

– Belimo Assistant lietojumprogramma (iOS, Android)
– Bezvadu instrumentu savienošana, izmantojot tuvā lauka komunikāciju (Bluetooth)
– Konfigurācijas instruments uz datora bāzes, kas ir pieejams mainīgā gaisa daudzuma sistēmu ražotājiem

 

 

Uzticamam lietojumam telpu spiediena uzraudzībā ir nepieciešama ideāli saskaņotas kontroliera un vārsta kombinācijas. Tādēļ mainīgā gaisa daudzuma sistēmu universālos komponentus var iegādāties tikai no VAV bloku ražotājiem.

Telpu gaisa kvalitātes ietekme uz mūsu veselību

Cilvēki aptuveni 90 procentus no sava laika pavada iekštelpās un katru dienu ieelpo 12 000 litru gaisa. Tieši tādēļ ir svarīgi izprast, cik spēcīgi iekštelpu gaisa kvalitāte ietekmē mūsu labsajūtu. Belimo sniedz dziļu ieskatu par iekštelpu mitruma, gaistošo organisko savienojumu un centralizētu gaisa apstrādes sistēmu ietekmi un vērtīgus ieteikumus jūsu veselībai.

Lasīt vairāk par: