Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Termisk energistyring og fakturering har blitt lettere enn noen gang

Kombineringen av den sertifiserte Belimo Thermal Energy Meter™ og forbedrede Belimo Energy Valve™ gir transparent termisk energistyring. De to verdenene "energistyring" og "sertifisert energimåling og fakturering" kombineres. Foreta en nøyaktig måling og overvåk termisk flyt og energiforbruk i varme- og kjølesystemer med direkte, IoT-basert kostnadsregnskap ved hjelp av én enkelt enhet. De nye, MID-godkjente termiske energimålerne sikrer høy nøyaktighet og pålitelighet, og muliggjør enkel og effektiv fakturering. Men målepålitelighet er bare begynnelsen. Belimo Energy Valve™ styrer varmemengden omgående og optimerer energitilførselen til brukeren. Med denne viktige kombinasjonen tar Belimo steget inn i en ny æra av integrert termisk energistyring, og fører sammen det som hører sammen.

Belimo Energy Valve™ i HVAC-applikasjoner

Dette er et utvalg vanlige HVAC-applikasjoner hvor Belimo Energy Valve™ kan benyttes. Vanlige årsaker til dårlig effektivitet eller ytelse identifiseres etter en kort beskrivelse av hver applikasjon. Det forklares hvordan EV håndterer disse problemene samt hvilke regulerings-moduser og innstillinger som anbefales for å oppnå optimal ytelse.

Vi fører sammen det som hører sammen

Integrert termisk energistyring og fakturering.

Et nytt spekter av Belimo Energy Valve™ og termiske energimålere integrerer energimåling, energistyring og IoT-aktivert fakturering i én enhet. Den gir sømløs og direkte integrering i BMS eller IoT-baserte overvåkningsplattformer, med IoT-basert overvåkning, verktøy for forbedring av ytelse og faktureringsdata. Ytelsesfunksjoner bringes sammen slik at du sparer tid og penger. 

Produktutvalg

Fordeler

Mål og reguler umiddelbart med Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ tilbyr sertifisert energimåling (MID) og trykkuavhengig mengde, energieffektivitet, effektregulering og delta T-styring i én og samme enhet. Overvåk og foreta en umiddelbar optimering av energiforbruket for optimal systemytelse.

Alltid riktig mengde vann
Perfekt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde, selv med endringer i differansetrykket og ved delbelastning.  

Kontinuerlig effektregulering
Konsistent temperatur- og mengdemåling for nøyaktig effektregulering.

Delta-T-styring
Kontinuerlig av måling av temperaturspredningen og sammenligning med grenseverdien som er stilt inn for det spesifikke systemet. Hvis temperaturen faller under grenseverdien, justerer Belimo Energy Valve™ væskemengden automatisk, slik at kun den vannmengden som faktisk kreves for å oppnå ønsket effekt, brukes.

Tidsbesparelser ved planlegging
Redusert tid til planlegging og tidsbesparelser med enkel ventildesign.

Mindre installasjonsarbeid
Kostnadsreduksjon og tidsbesparelser på grunn av alt-i-ett-løsningen. Ingen komplisert hydraulisk balansering er nødvendig.

Energieffektiv
Den tettlukkende reguleringsventilen forhindrer interne lekkasjer i lukket tilstand og dermed ingen sløsing ved nullast. Den integrerte logikken forhindrer at det oppstår "lavt delta T"-syndrom og sikrer maksimal komfort med lavest mulig energiforbruk.

Fleksibel
Lett å stille inn maksimumsmengde.

Pålitelig sertifisert måling muliggjør IoT-basert fakturering

Belimo Thermal Energy Meters™ er sertifisert iht. EN 1434/MID og er utstyrt for ekstern, IoT-basert fakturering. Belimos patenterte, automatiske glykolovervåkning og -kompensasjon sikrer at målingen forblir nøyaktig selv om glykolkonsentrasjonene endrer seg.

Digitalt støttet prosjektdesign og igangkjøring

Apper og internettverktøy støtter designprosessen og tilbyr rask og enkel igangkjøring. En fullstendig digital tilnærming og full transparens til sluttbrukerens energidata gjør livet ditt enklere.
Belimo Energy Valve™ og termiske energimåler med NFC-grensesnitt (Near Field Communication – nærfeltskommunikasjon) muliggjør enkel konfigurering og vedlikehold direkte fra en smarttelefon. Med Belimo Assistant-app'en kan enhetene konfigureres intuitivt og igangkjøringsverdiene kan protokollføres. Nøkkelindikatorer for ytelse, som gjør det mulig å bestemme enhetens "helse", sikrer pålitelig drift. Mange diagnostikkparametere viser hvordan enheten samhandler med systemet under drift. Hvis service er nødvendig, kan det raskt genereres en feilanalyse.

Sømløs integrering av måledata

Sømløs og direkte integrering i BMS og utstyrt for IoT-basert energiovervåkning og fakturering. Integrering av energidata har aldri vært enklere. Én enhet gir deg all den informasjonen du trenger for å forbedre energiytelsen for systemet ditt.

Utmerket konnektivitet
Belimo Energy Valve™ inneholder alle vanlige kommunikasjonsprotokoller for bygningsautomasjon.

Power over Ethernet (PoE)
Med PoE kan enheten få spenning og dataene overføres samtidig via en Ethernet-kabel. Dette forenkler installasjonen, forhindrer kablingsfeil og eliminerer behovet for en lokal strømforsyning.

Direkte integrering i IoT-plattformer
Belimos IoT-klare produkter lar deg koble feltenheter direkte til moderne bygnings-IoT-plattformer. Nå kan du dra fordel av mulighetene med et digitalt økosystem i nettverk.

Den intelligente Belimo Energy Valve™ med tilkobling til Belimo Cloud

Forenklet fakturering av energi
Belimo Energy Valve™ og termiske energimålere er klare for ekstern, IoT-basert fakturering. Autoriserte brukere kan få tilgang til dataene via et skygrensesnitt.

Optimering av delta T- og mengdeverdier
Skybasert evaluering gir delta T-innstillinger som anbefales av Belimos eksperter for effektiv drift. Systemytelse og stabilitet forbedres.

Livslang datatilgang
Belimo Cloud lagrer komplette bruksdata for Belimo Energy Valve™. Onlinedatabasen danner grunnlaget for fremtidig optimering av driften.

Teknologisk kundestøtte online
Belimos kundestøtte hjelper med igangkjøring og optimal justering av Belimo Energy Valve™ i alle driftsfaser. Våre eksperter hjelper deg med å løse tekniske problemer.

Programvare-oppdateringer
Belimo Could Service stiller programvare-oppdateringer til disposisjon for brukerne på regelmessig basis. Nedlastinger fra nettet gjør oppdatering lettere enn noen sinne.

Utvidet garanti
5-årsgarantien er økt til 7 år med Belimo Cloud-tilkoblingen.

Ytelsesrapporter
Belimo Cloud Reporting gir en komplett oversikt over aktuelle og tidligere ytelsesdata som f.eks. mengde, energiforbruk, effektbehov og delta T, samt en oversikt over driftsadvarsler eller feil som kan påvirke effektiviteten.

Den multifunksjonelle alt-i-ett-løsningen

Måling
Integrerte sensorer for måling av tempreaturspredning, mengde (inkludert kompensering av glykolinnhold) og derfor effekt. 

Regulering
Kontroll av ventilposisjon, mengde eller effekt for perfekt regulering av varmeveksleren. 

Balansering
Belimo Energy Valve™ sørger for at det alltid brukes riktig mengde vann – selv ved endringer i differansetrykket og ved drift med delbelastning.

Isolering
Energitilførselen til en sone kan stenges helt av. Ingen lekkasjer takket være den luftbobletette reguleringsventilen.

Energiovervåking
Optimeringspotensial kan identifiseres ved å registrere alle systemdata. 

Fakturering
Klar for IoT-basert fakturering av leietakere.

Modulær design for rask målerutveksling

Den termiske energimåleren består av en sensormodul (nedre del) med tilkoblede temperatursensorer, som inneholder kalkulatorenheten og målesystemet, og logikkmodulen (øvre del), som kobler den termiske energimåleren til strømforsyningen og gir bus- og NFC-kommunikasjonsgrensesnittet. 

Sensoren er tilgjengelig som reservedel, og i noen land må den skiftes regelmessig iht. nasjonale regler. For å gjøre dette må logikkmodulen separeres (alle ledninger må være tilkoblet) og den nedre sensormodulen kan skiftes på en enkel måte. Etter dette klipses logikkmodulen fast igjen. Det er ikke nødvendig å koble til ledningene på nytt eller integrere måleren i systemet igjen. En svært betydelig tidsbesparelse!

 • Kundefordeler
 • Programvare/plug-ins
 • Suksesshistorier
 • Videoer
Kundefordeler

Hovedentreprenører/investorer

Ditt fokus er på byggets lønnsomhet. Ikke bare investeringskostnader, men også kostnader for drift og vedlikehold. Bærekraft og kostnadtransparens er viktig for deg. Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • Kvalitet testet gjennom 40 år
 • Energibesparelse og økt romkomfort ved å sikre riktig vannmengde ved endringer i differansetrykket og ved delbelastning.
 • Systemets sikkerhet garantert ved valgfri sikkerhetsfunksjon
 • Nøyaktig mengdemåling av vann og vann-glykol-blandinger i alle HVAC-systemer. Manuell kalibrering er ikke nødvendig.
 • Den integrerte logikken som forhindrer at det oppstår "lav delta T"-syndrom, sikrer maksimal komfort med lavest mulig energiforbruk.

Rådgivende ingeniører

Prosjektering av HVAC-systemer er din kjernekompetanse. Du er alltid på utkikk etter nye, innovative måter å spare energi og forbedre inneklimaet på. Du jobber med de mest moderne metodene og bruker data fra leverandører/produsenter i planleggingen. Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • Redusert innsats og tidsbesparelser på grunn av alt-i-ett-løsningen
 • Redusert tid til planlegging med enkelt ventilvalg
 • Sporbar verifisering og protokollføring (igangkjøringsrapport)
 • Automatisk hydraulisk balansering under alle lastforhold
 • Enkel tilpasning til endringer i effekt mulig

Systemintegratorer

Din oppgave er å konstruere driftskontrollsystemer og integrere feltutstyr på en optimal måte. Målet ditt er å redusere kompleksiteten og sikre transparens for kontinuerlig forbedring av bygningsteknologien. Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • Fakturering og regulering i én enkelt enhet
 • Enkel, tidsbesparende igangkjøring og konfigurasjon
 • Fritt valg av reguleringssignal (BACnet, Modbus, MP-bus, M-bus eller analogt signal)
 • Energioptimering med transparente data
 • Forenklet installasjon med PoE (Power over Ethernet), lokal strømforsyning er ikke nødvendig
 • De europeiske kravene i EN 1434-standarder og MID-direktivet er oppfylt
 • Integrert internettserver for direktetilgang til data og innstillingsalternativer
 • Én smarttelefonapp for alt: igangkjøring, konfigurasjon, diagnose og overvåkning
 • Intuitiv oppstartsassistent for igangkjøring og protokollføring av den termiske energimåleren

Installatører/anleggsingeniører

Din virksomhet er installasjon av HVAC-bygningsteknologi. For å kunne utføre ditt arbeid trenger du de rette produktene til rett tid på stedet. Enkel montering og teknisk support er nødvendig for å overholde en stram tidsplan. Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • Kostnadsreduksjon og tidsbesparelser med en alt-i-ett-løsning
 • Ingen komplisert hydraulisk balansering er nødvendig
 • Enkel protokollføring av godkjent energimåling under igangkjøring med Assistant-appen
 • Automatisk oppretting av en måleigangkjøringsrapport, tilgjengelig online
 • De europeiske kravene i EN 1434-standarder og MID-direktivet er oppfylt
 • Integrert internettserver for direktetilgang til data og innstillingsalternativer
 • Én smarttelefonapp for alt: igangkjøring, konfigurasjon, diagnose og overvåkning
 • Intuitiv oppstartsassistent for igangkjøring og protokollføring av den termiske energimåleren

Bygningseiere

Forbedring av komfort og energiforbruk samt enkel utvidelse og oppgradering av bygget er en konstant utfordring. Optimalisering av HVAC-systemet med minst mulig ressursbruk og lave kostnader er ditt hovedfokus. Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • Sertifisert og sporbar måling og protokollføring av energidata, klar for fakturering av leietakere
 • Åpen datatilgang gir fleksibilitet ved valg av strømleverandør (f.eks. for fakturering)
 • Lave igangkjørings- og driftskostnader, som gir optimal beskyttelse av investeringen
 • Fremtidssikker og transparent takket være direkte internettilkobling

Ansvarlige for teknisk drift og vedlikehold

Administrasjon, styring og drift av bygninger med tekniske installasjoner hører til dine daglige oppgaver. Du ser etter løsninger som garanterer romkomfort og optimaliserer driften av systemet. Du verdsetter enkle og transparente systemer, rask levering av reservedeler og tilgjengelig support når det trengs. Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • Maksimal komfort med minimum driftskostnader gjennom hele livssyklusen
 • Trykkuavhengig styring fjerner behovet for regelmessig nybalansering av hydronikken
 • Integrert glykolmåling og -kompensasjon, eller en alarm ved MID-enheter, garanterer systemets sikkerhet og sørger for nøyaktige måleverdier
 • Sporbar verifisering og protokollføring av faktureringsrelevante data
 • Høy transparens og effektivitet ved hjelp av energi- og systemovervåkning med Belimo Cloud  
 • Utstyr som må kalibreres, er lett å skifte ut

Leverandør av målinger

Som leverandør av måletjenester sørger du for at den termiske energien måles korrekt og nøyaktig og at forbruksdataene registeres og faktureres.Belimo Energy Valve™ tilbyr:

 • App-styrt igangkjøring som oppretter en formell igangkjøringsrapport automatisk
 • Dataene som er målt av den MID-sertifiserte energimåleren kan brukes direkte for fakturering av leieboere
 • Enkel tilkobling til andre skygrensesnitt
 • Enkel dataprotokollføring og -behandling
 • Sømløs integrering i åpne måle- eller faktureringsplattformer 
 • De europeiske kravene i EN 1434-standarder og MID-direktivet er oppfylt
 • Integrert internettserver for direktetilgang til data og innstillingsalternativer
 • Én smarttelefonapp for alt: igangkjøring, konfigurasjon, diagnose og overvåkning
 • Intuitiv oppstartsassistent for igangkjøring og protokollføring av den termiske energimåleren
Programvare/plug-ins

Belimo Assistant-appen

Belimo Assistant-app for betjening på stedet av enheter med innebygd NFC-grensesnitt

Alltid fullstendig transparens når det gjelder din HVAC-aktuatorløsning fra Belimo og driften av systemet. Med Belimo Assistant-appen har du alltid trådløs betjening på stedet for VAV, sensorer, spjeld- og ventilaktuatorer med smarttelefonen eller nettbrettet.

Egenskaper
Viser identifikasjonsdata: type, posisjon, betegnelse, serienummer, MP-adresse
• Driftsdata og sette parametre: spesifikt for enheten
• Sende drifts- og innstillingsdata direkte fra systemet, via e-post, WhatsApp, SMS
• Diagnoseside: statusinformasjon spesifikt for enheten
• Lagre drifts- og innstillingsdata i notater
• Dataoverføring med strømløs aktuator eller under drift
• Automatisk språktilpasning (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT-appen

Belimo RetroFIT-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).

Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og den høyeste ytelsen.

Det fullstendige produktutvalget av Belimo-sensorer er nå også integrert i appen.

Belimo MP-bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Programvare for justering og diagnostikk for MF/MP/MOD/LON/KNX-aktuatorer inkl. brannbeskyttelse.
For Windows-systemer.

Når ZTH EU brukes som grensesnitt for PC-Tool (MFT-P), installeres den tilhørende USB-driveren sammen med PC-Tool-programvaren. Driveren kan også lastes ned her og installeres separat.

BIM plug-in for Autodesk Revit

3D-datamodeller med teknisk informasjon fra Autodesk Revit via BIM plug-in.

Denne plug-in-en gjør at du kan velge Belimo-aktuatorer, -ventiler og -sensorer fra én database og legge dem til bygningsinformasjonsmodell-prosjektet ved hjelp av dra-og-slipp, sammen med tilhørende tekniske data. Dermed har alle BIM-brukere tilgang til alle data i en strukturert og klassifisert form i Revit MEP-formatet.

Suksesshistorier
Videoer

Varmeapplikasjon

Animasjonen viser en Beimo Energy Valve på forsyningssiden av en varmeapplikasjon. Settpunktet for delta T i ventilen stemmer med designet delta T for veksleren, 11° Fahrenheit / 6° Kelvin.

Når temperatursensorene begynner å registrere en lavere temperaturdifferanse over veksleren, begynner ventilen å lukke, og mengden begynner å gå ned for en mer effektiv varmeveksling over veksleren og eliminering av for stor mengde.

Når ventilen oppdager at Delta T begynner å stabiliseres, tillater den mer mengde gjennom veksleren og holder optimal varmeoverføring tilgjengelig.

Kjøleappikasjon

Animasjonen viser et Beimo Energy Valve-oppsett på retursiden av en luftkjøler. 
Settpunktet for delta T i ventilen stemmer med designet delta T for spolen, 15° Fahrenheit / 8° Kelvin.

Når temperatursensorene oppdager at Delta T har vært under setpunktet i noen minutter, begynner ventilen å lukke for å senke mengden. Dette gjør at varmeveksleren kan optimere energiavgivelsen og eliminere for høy væskemengde.

Når Delta T begynner å stabilisere, begynner ventilen å åpne for å holde designet varmeveksling gjennom spolen konstant.