Tarayıcınız güncel değil!

Bu web sitesini doğru şekilde görüntülemek için tarayıcınızı güncelleyin. Tarayıcımı şimdi güncelle

×

İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

İzole edilmiş odalarda
basınç uygulamaları

İzole edilmiş odalarda kontrollü bir şekilde koşullandırılmış hava

Patojenlerin bulaşması, bir veya daha fazla kişiyi toplumun diğer bölümlerinden izole ederek veya fiziksel olarak ayırarak önlenebilir. İnsanlar ve çevreleri, bulaşıcı hastalıkları olan hastalardan veya bağışıklığı zayıflamış hastalar bulaşıcı patojenlerden korunabilir. Hastanelerde bu amaçla özel izolasyon odaları veya tam izolasyon koğuşları kurulur. Bu tedbirlerin ana odak noktası, belirli hijyen yönergelerine bağlı kalarak enfeksiyon yollarını kırabilen doktorlar ve hemşirelerdir.

İzolasyon odaları, çevrelerine göre negatif veya pozitif oda basınç oranı ile, yani kullanım durumuna bağlı olarak hafif aşırı basınç veya hafif negatif basınçla işletilir.

Gerekli basınç farkı, beslenen ve tahliye edilen hava arasındaki farkla üretilir. Bu nedenle havalandırma konseptinde, ilgili zonla hassas bir şekilde eşleştirilmiş ideal debi ve oda basıncı kontrolü kombinasyonu baz alınmıştır.

VAV-Universal kontrolör ürün portföyünün (şimdi entegre Δp sensörüyle birlikte) modüler yapısı, tüm VAV, kanal basıncı ve oda basıncı uygulamaları için ideal kontrolör ve damper motorizasyonu kombinasyonunu oluşturmayı kolaylaştırır.

Üç ana oda basıncı uygulaması bulunmaktadır:

- Basit oda basınç kontrolü (besleme havası veya tahliye havası damperinde doğrudan kontrol),
- Eş zamanlı debi/oda basınç kontrolü (tahliye havası damperine paralel olarak baypas damperi kontrolü) ve
- Oda basıncı ve debi kademeli kontrolü.

Sıklıkla uygulanan bu oda basıncı uygulamaları, basitleştirilmiş diyagramlar kullanılarak aşağıda açıklanmıştır.

Orta düzeyde sızdırmazlık seviyesine / taşmalara sahip "tam sızdırmaz olmayan" odaların kontrol edilmesi


Oda basıncı kontrolörü VRU-M1R-BAC (A, örnekteki tahliye havasında) odadaki hava basıncını kaydeder. Bu, referans değerle karşılaştırılır ve damper, uygulamayla ideal şekilde eşleştirilmiş bir motor çözümü kullanılarak belirtilen oda basıncı ayar noktasına ayarlanır.

İlgili VAV ünitesi (besleme havası), oda sıcaklığına veya hava kalitesine bağlı olarak gerekli hava değişim oranından sorumludur.

Düşük sızdırmazlık seviyesine/taşmaya sahip odaların baypas damperi kullanılarak kontrol edilmesi

İki VAV ünitesi (A, B) gerekli hava değişim oranını kontrol eder. Her iki ünite de oda sıcaklığına veya hava kalitesine göre paralel olarak kontrol edilir.

Oda basıncı kontrolörü VRU-M1R-BAC (C), odadaki basıncı tanımlı referans değerle karşılaştırır ve ardından bypass damperini belirtilen oda basıncı ayar noktasına göre kontrol eder. Baypas damperi, oda sızdırmazlığına uygun şekilde boyutlandırılmıştır ve yüksek düzeyde kontrol hassasiyeti sağlar.

"Pozitif/negatif basınç oranı" çalışma modu, hastanede işletim için mevcut gereksinimlere göre değiştirilebilir.

- Tam sızdırmaz odalar için oda basıncı ve debi kademeli kontrolü

Tam sızdırmaz odalar kontrol sistemlerine yüksek talepler yüklemektedir.

Odadaki minimal sızıntılar, yaygın debi toleranslarının doğal olarak dengelenmesine izin vermez.

Bu da, kontrol ekipmanına yüksek talepler getirir.

İki VAV ünitesi (A, B) gerekli hava değişim oranından sorumludur ve oda sıcaklığına veya hava kalitesine göre paralel olarak kontrol edilir.

Ek oda basıncı kontrolörü (C, motorizasyonsuz), VAV ünitesinde (B) bir ayar noktası kaydırması başlatır.

"Pozitif/negatif basınç oranı" çalışma modu, mevcut gereksinimlere göre değiştirilebilir.

VAV-Universal kontrolör ürün portföyü açıklaması

Uygulamalar

– Debi VAV/CAV
– Debi toplamı
– Kanal basıncı
–"Pozitif/negatif basınç oranı" çalışma modu arasında değiştirilebilir oda basıncı

Motor çözümleri

– Rotary motor
– Acil durumda kontrol fonksiyonlu rotary motor
– Hızlı rotary motor
– Acil durumda kontrol fonksiyonlu hızlı rotary motor

Kontrol

– Konvansiyonel kontrol 0...10 V/2...10 V
–   BACnet ve Modbus, Hibrid Modu dahil, MP-Bus
– Belimo Assistant uygulaması kullanılarak değiştirilebilir

Araçlar

– Belimo Assistant uygulaması (iOS, Android)
– NFC üzerinde kablosuz araç bağlantısı (Bluetooth)
– VAV üreticileri için PC tabanlı ayarlama aracı mevcuttur

 

 

Güvenilir oda basıncı uygulamaları, mükemmel şekilde eşleştirilmiş kontrolör/damper kombinasyonlarını gerektirir. Bu nedenle VAV-Universal bileşenleri yalnızca VAV ünitesi üreticilerinden temin edilebilir.

İç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki etkisi

İnsanlar zamanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapalı mekanlarda geçiriyor ve günde 12.000 litre hava soluyor. Bu nedenle, iç hava kalitesinin sağlığımız üzerindeki güçlü etkisini anlamak önemlidir. Belimo, iç mekan neminin, VOC'nin ve merkezi hava işleme sistemlerinin etkilerine ilişkin derin görüşlerini paylaşır ve sağlığınız için değerli öneriler sunar.

Daha fazla bilgi edinin: