İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Energy Valve ile Binaların Enerji Performansı Direktifi (EPBD)

Belimo Energy Valve™ kullanarak Avrupa standartlarıyla uyumu kolaylaştırmak

Gezegen üzerindeki etkimiz kendini her geçen gün daha çok belli ediyor, bu da davranışlarımızı ve üretim süreçlerini değiştirmekten, daha verimli ev ve ofisler oluşturmaya kadar, enerji tüketimini en aza indirme konusundaki çabaların daha da artmasına neden oluyor. Binalarında enerji israfı yapılmamasını sağlama konusunda işletmelere yardımcı olmak adına, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, enerji tüketimini en aza indirmek için alınması gereken önlemleri özetleyen bir dizi standart, yani 2010/31/AB sayılı Binaların Enerji Performansı Direktifini (EPBD) derledi. Bu direktif bir süredir mevcut olmasına ve son olarak 2018 yılında güncellenmiş olmasına rağmen, birçok yeni bina ve renovasyon projesi yönetmeliklere uyma konusunda sorun yaşıyor. Yakın zamanda yapılan COP26 zirvesinden sonra, yakın gelecekte bina tasarımı alanındaki bu konunun üstüne daha detaylı bir şekilde düşülmesi muhtemel. Dolayısıyla, ister yeni bir bina inşa etmek, ister mevcut bir binada renovasyon yapmak konusunda olsun, şirketlerin EPBD gerekliliklerini ele alma konusunda proaktif davranması mantıklı bir hareket olur.

Belimo; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme piyasasında, enerji verimliliğini artıran yüksek kaliteli ürünler imal etme alanında 40 yıldan fazla deneyime sahip. Şirketin yenilikçi Belimo Energy Valve (EV) ürünü, basınçtan bağımsız debi kontrolü sunarak ve düşük delta T riskini neredeyse ortadan kaldırarak, dünyanın dört bir yanındaki birçok şirkete güç tüketimlerini ve dolayısıyla da CO2 emisyonlarını ciddi anlamda azaltma konusunda yardımcı oldu. Ayrıca, Belimo Bulut'a bağlantı özelliği, her bir EV'den alınan verilerin otomatik olarak saklanması ve yedeklenmesi anlamına geliyor ve bu verilerin operatör tarafından kolayca değerlendirilebilmesi sayesinde ayarlar optimize edilebiliyor ve binada enerji israfı yapan süreçler tespit edilebiliyor. Bu sayede EV, binaların EPBD'nin birçok hususuna uymasına yardımcı olan harika bir araç haline geliyor:

Fıkra 4

"Enerji talebi yönetimi, Avrupa Birliği'nin global enerji piyasasını etkilemesini ve dolayısıyla da orta ve uzun vadede enerji arzının güvenliğinin sağlanmasını mümkün kılan önemli bir araçtır."

EV, giriş sinyalini debi yerine güç gereksinimine eşit olan bir "güç kontrol" fonksiyonu sunar. Bu, kullanıcıların seçili ünite bazında gücü kontrol edebilmesini sağlar.

Fıkra 25

"Son yıllarda, Avrupa ülkelerindeki iklimlendirme sistemlerinin sayısında bir artış yaşandı. Bu da pik yük zamanlarında ciddi sorunlara yol açarak elektrik maliyetini yükseltiyor ve enerji dengesini bozuyor. Yaz döneminde binaların termal performansını iyileştiren stratejilere öncelik verilmeli. Bu amaçla, bina yapısında gölgeleme ve yeterli termal kapasite gibi ve özellikle iç mekandaki iklim koşullarını ve binanın etrafındaki mikro iklimi iyileştiren pasif soğutma tekniklerinin geliştirilip uygulanması gibi, aşırı ısınmayı önleyen tedbirlere odaklanılmalı."

Düşük termal kapasite genellikle düşük delta T sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla EV, sabit ya da ölçekli bir metodkullanarak bu parametrenin belirli bir eşiğin altına düşmemesini sağlayan bir delta T yöneticisine sahiptir.

Fıkra 26

Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinin kalifiye personel tarafından düzenli şekilde bakım ve muayeneye tabi tutulması, bu sistemlerin ürün spesifikasyonuna göre doğru ayarda kalmasını ve dolayısıyla da çevre, güvenlik ve enerji açısından optimum performans alınmasını sağlar. Isıtma ve iklimlendirme sisteminin tamamının bağımsız şekilde değerlendirilmesi, özellikle değişim veya yükseltme yapılmadan önce olmak üzere, sistemin kullanım ömrü boyunca düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Bina sahipleri ve kiracılar üzerindeki idari yükü en aza indirmek adına Üye Devletler, denetimleri ve sertifikaları mümkün olduğunda birleştirmeye çalışmalıdır."

EV, ısı değişimini sürekli olarak izleyerek optimum performans ayarlarından olan sapmaları belirtir ve/veya düzeltir. Ayrıca sistem, deneyimsiz operatörlerin bile sorunu düzeltmesini kolaylaştırır. Daha fazla yardım gerekirse, güvenlik duvarınızda dışa doğru bir bağlantı noktası açarak EV'yi Belimo Bulut'a bağlamak, kullanıcıların bir Belimo uzmanından kontrol talep etmesine olanak sağlar. Erişim verildikten sonra Belimo ekibi, verileri inceleyebilir ve hangi ayarların değiştirilmesi gerektiğine dair önerilerde bulunabilir.

Fıkra 28

"Yerel ve bölgesel makamlar bu direktifin başarılı bir şekilde uygulanması açısından kritik önem arz ettiği için; planlama konuları, bilgi verme programlarının geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık yaratma ve bu direktifin ulusal veya bölgesel seviyede uygulanması konusunda, yürürlükteki ulusal mevzuata uygun şekilde bu makamlara danışılmalı ve kendileri ilgili süreçlere dahil edilmelidir. Bu tür danışma işlemleri, aynı zamanda yerel planlama uzmanları ve bina müfettişlerine, gerekli görevleri yerine getirmeleri için yeterli rehberlik verilmesini de sağlar. Ayrıca Üye Devletler, mimarları ve planlama uzmanlarını, endüstriyel alanları ve konut alanlarını planlarken, tasarlarken, inşa ederken ve yenilerken enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanılması ve bölgesel ısıtma ve soğutma kullanılması hususlarının optimum kombinasyonunu kullanma konusunda teşvik etmelidir.

Bu direktif, mümkün olduğu hallerde bölgesel ısıtma ve soğutma planlarının kullanımını teşvik eder. Bölgesel tesislerin verimliliği, kullanıcıların, sudan olabildiğince çok enerji çekip sonrasında bunu iade etmelerine bağlıdır ve birçok sağlayıcı, bunu yapmayan kullanıcılara ceza kesmektedir. Bu, EV kullanımında herhangi bir sorun teşkil etmemektedir çünkü EV, gerekli miktarda enerjinin her zaman için ısı eşanjörleri tarafından alınmasını sağlar.

Madde 1, Fıkra 2, Bölüm f

"Binalardaki ısıtma ve iklimlendirme sistemlerinin düzenli muayenesi."

İçinde birileri bulunan yerlerde düzenli muayene yapmak zor olabilir, bu nedenle ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine uzaktan erişebilmek çok önemlidir. EV, dijital ekosisteme hazırdır, yani gerçek zamanlı debileri ve ısı değişimini ofisinizden değerlendirmenize imkan sağlar ve tüm verileri 13 ay boyunca saklar. Dolayısıyla aynı zamanda, bu ürünü doğrudan bina yönetim sistemi (BMS) ağına bağlayabilir ve kolay kullanımlı bir web sunucusu üzerinden özelliklere uzaktan erişim sağlayabilirsiniz. Üstelik, bu ürün HTML 5 ile uyumlu olduğu için, birçok BMS ekranı, seçili EV'ye ilişkin web sunucusunu doğrudan BMS üzerinden açabilir.

Madde 8, Fıkra 2

"Üye Devletler, bir binanın yapım aşamasında olması veya büyük bir renovasyondan geçiyor olması durumunda akıllı ölçüm sistemlerinin kullanılmasını teşvik edecek, bunu yaparken de söz konusu teşvikin, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin elektrik alanındaki dahili piyasaya yönelik genel kurallara ilişkin 13 Temmuz 2009 tarihli, 2009/72/AT sayılı Direktifinin Ek I'inde yer alan 2 numaralı maddeye (1) uygun olmasını sağlayacaktır. Üye Devletler, uygun olduğu hallerde enerji tasarrufu yapmayı amaçlayan otomasyon, kontrol ve izleme sistemleri gibi aktif kontrol sistemlerinin kurulumunu da teşvik edebilir."

EV; ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki ısı eşanjörlerinde ölçüm yapan güçlü bir "aktif kontrol sistemidir". EV, fazla debi kullanılmasını önlemek adına ısı değişimini aktif şekilde kontrol ederek, aksi durumda israf olacak olan enerjinin korunmasına yardımcı olur. Fazla debi kullanımının azaltılması veya ortadan kaldırılması, aynı zamanda pompa ve soğutucular üzerindeki iş yükünü de azaltarak verimliliğin artmasını sağlar.

Madde 15, Fıkra 1

"Üye Devletler, etkin anma çıkışı 12 kW üzerinde olan iklimlendirme sistemlerinin erişilebilir parçalarının düzenli olarak muayene edilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Bu muayenede, havalandırma verimliliği ve boyutlar, binanın soğutma gereksinimleriyle karşılaştırılarak değerlendirilecektir. İlgili dönemde, söz konusu iklimlendirme sisteminde veya binanın soğutma gereksinimlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, boyut değerlendirmesinin tekrarlanması gerekmez. Üye Devletler, bir elektronik izleme ve kontrol sisteminin mevcut olması durumunda, uygun hallerde söz konusu muayenelerin sıklığını azaltabilir veya muayeneleri hafifletebilir."

Belimo Bulut'a bağlanarak, üçüncü bir tarafa, API kullanarak EV'nin dijital ikizine uzaktan erişme izni vermek mümkündür. Bu güvenli bağlantı, ısı eşanjörünün verimlilik verilerine erişilmesini sağlayarak fiziksel muayene sayısını ve işletmenin bununla ilgili olarak uğradığı kesintileri en aza indirir.

Ek II – Enerji Performansı Sertifikaları

EV, Avrupa standartlarına uyum sağlamanıza yardımcı olarak, enerji performansı sertifikası almanızı kolaylaştıran kullanışlı ve esnek bir araçtır.

Özet

Direktifin 23 sayfasını okumak göz korkutucu olabilir ve EPBD'deki gerekliliklere uyabilme ihtimalinin çok az olduğu izlenimini yaratabilir. Umarız bu yazı, işletmenizin direktife uymak için atabileceği bazı adımları özetlemiştir. Önemli bir çıkarım da şudur ki söz konusu düzenlemeler henüz yasal olarak yürürlüğe girmemiş olsa bile bu durum yakında değişecektir. EV kullanmak, bir adım öne geçerek binalarınızda yüksek enerji verimliliği elde etmenize yardımcı olabilir.