İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Chilled Beam

Chilled Beam nedir?

Chilled Beam, tipik olarak açık planlı ofis binalarında kullanılan, mekanları ısıtmak ve soğutmak için tasarlanmış bir tür konveksiyonlu ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemidir. Borular, ya doğrudan bir asma tavana entegre edilmiş ya da bir odanın asma tavanının altına asılmış bir 'kiriş' (bir ısı eşanjörü) içinden geçirilir.

Günümüzde kullanılan iki tip Chilled Beam vardır:

  • Pasif bir kiriş, etrafındaki havayı soğutarak, soğutulmuş havanın alçaldığı ve onun yerine daha sıcak havanın yükseldiği doğal bir konveksiyon akımı oluşturmak suretiyle mekanı soğutur.
  • Aktif Chilled Beamler de yaygın olarak kullanılmaktadır ve kiriş üzerinde ek hava akışı sağlamak için bir havalandırma sisteminden gelen havayı kullanır.

Bu uygulamadaki temel zorluk, kirişin yüzey sıcaklığının mekanın çiy noktasının altına düşmemesini sağlamak için su sıcaklığının ve debinin kontrol edilmesidir.

Şema

Şekilde bir Energy Valve'in kullanıldığı bir Chilled Beam uygulamasının şeması gösterilmektedir. Bu, aşağıdaki kontrol fonksiyonlarını sağlar:

  • Debinin ve ayrıca besleme ve dönüş sıcaklığının doğru ölçümü
  • Ünitenin termal gücünün izlenmesi ve kontrolü
  • Değişen sistem basınçlarında ve her türlü yük koşulunda su debisinin kalıcı hidronik dengelemesi
  • İsteğe bağlı olarak çiy noktası sensör anahtarı entegrasyonu
  • Chilled Beamlerde gerekli delta T çok düşüktür; bu da onları yönetmeyi kritik hale getirir


Yeni Belimo Energy Valve™'i şimdi sipariş edin

Energy Valve'in, chilled beaminizi nasıl iyileştirdiğini öğrenin

Energy ValveChilled Beam Uygulamalarında Yaygın Olarak Görülen Sorunlar Nelerdir ve Neden Belimo Energy Valve™'i Tercih Etmeniz Gerekir?

Pompa hızındaki ve vana pozisyonundaki değişikliklerin neden olduğu basınç dalgalanmaları dolayısıyla, büyük soğuk su sistemleri doğaları gereği dinamiktir. Statik olarak dengelenmiş sistemler, isminden de anlaşılacağı üzere bu dinamik değişimlerle başa çıkamaz ve sonuç olarak, her ünitedeki debiler, basınç değişimleriyle dalgalanır.
Basınçtan bağımız bir vananın dinamik dengeleme fonksiyonu, sistemdeki basınç dalgalanmalarıyla başa çıkar ve debinin tanımlanan ayar noktasında kalmasını sağlar.

Dynamic Balancing of a Chilled Beam


Düşük su sıcaklıkları ve yetersiz nem kontrolü, chilled beamde yoğuşma olmasına neden olarak ofis mobilyalarında hasara neden olabilir, ki bu da oldukça maliyetli olabilir. Ancak, konservatif besleme suyu sıcaklıkları, yetersiz soğutma kapasitesine yol açabilir.Condensation of humid air on the cold coil surface. The supplied cooling water needs to be above the indoor dew point to prevent condensation

Belimo Energy Valve™'in sunduğu, daha doğru ve hassas olan daldırma debi sensörlerini kullanan DDC sistemleri, chilled beamlerde yoğuşma oluşmadan önce durumu algılayıp su akışını kapatabilir. Hem alan hem su sıcaklıklarından alınan güvenilir veriler, chilled beamlerde maksimum performans sağlarken bir yandan da yoğuşma riskini en aza indirir. Dış hava koşullarını ölçmek ve klima santrali kontrolünü buna göre ayarlamak için Belimo 22UTH-11 gibi bir dış mekan nem/sıcaklık sensörü kullanılabilir.

Yaşam alanına beslenen hava ve odadan gelen sirküle edilmiş hava, chilled beamin serpantinlerinden geçer. Tavandan yoğuşma suyu damlamasını önlemek adına iç mekan çiy noktası, chilled beam serpantininin yüzey sıcaklığının altında tutulmalıdır.

Klima santralindeki birincil hava sistemi, alandaki gizli yükü dengelemek için kullanılır ve genellikle iç mekan çiy noktasını 13°C [55°F] veya daha düşük bir sıcaklıkta tutar. Ayrıca, chilled beamlere verilen suyun sıcaklığı da genellikle 14°C [58°F] ile 16°C [60°F] arasında tutulur, bu da mahalin çiy noktasından yeteri kadar yüksektir.

Pro İpucu

Önerilen oda hava sıcaklıkları ve nem değerleri (veya maksimum değerler) ve ayrıca önerilen soğutma suyu sıcaklıkları hakkında yerel standartlara bakın. Odada daha küçük soğutma yükleri veya büyük soğutma yüzeyleri varsa, soğutma suyu sıcaklıkları birkaç derece yükseltilebilir (örneğin, 18 °C'ye kadar). Yine de odada yeterli soğutmanın sağlanması mümkün olmalıdır; böylece nem alma işlemi enerji tasarruflu bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Uygulama Örneği

Resimde, bir Chilled Beamin gerektiği gibi çalışmadığını görüyoruz. Tasarım su debisi 0,12 l/sn [1,9 GPM], delta T 3°C [1,5°F], döngüdeki fark basınç ise 1 bar [14,5 PSI] olmalıdır. Ancak, sistemdeki basınç değişiklikleri nedeniyle, delta P 1 bardan 2 bara [14,5'ten 29 PSI'ya] çıkmakta ve farklı yüklere ihtiyaç duyulmaktadır. Chilled Beam, tasarımdan %25 daha fazla su almaktadır. Bu da ortamdaki konforu azaltmakta ve ısı transferinin verimliliğini düşürmektedir.

Chilled beam with a pressure dependent valve
Basınçtan bağımsız mekanik vana PIQCV'yi kullanmak, sistemde basınç dalgalanmaları olduğunda bile 0,12 l/sn [1,9 GPM] yapı debisini garanti eder. Bu da daha iyi kontrol ve konfor sağlar.

Chilled beam using a mechanical PI valve

Energy Valve, basınç dalgalanmalarından bağımsız olarak debiyi tasarlandığı düzeyde, yani 0,12 l/sn [1,9 GPM] seviyesinde tutar. Ayrıca, serpantindeki delta T'yi yönetir ve debi, sıcaklıklar ve enerji ile ilgili gerekli tüm verileri Bina Yönetim Sistemine verir. EV'den alınan veriler kullanılarak, olası yoğuşma sorunlarının erken tespiti gibi katma değerli diğer birçok özellik kullanılabilir.Chilled beam using an Energy Valve

Aşağıda gösterildiği üzere Energy Valve, sensörle ve Bina Yönetim Sisteminin merkez PC'siyle aynı ağdadır. Bina Yönetim Sistemi, su debisi sıcaklığına bakar ve oda ünitesinden aldığı bağıl nem ve sıcaklık verilerini kullanarak çiy noktasını hesaplar. Bina Yönetim Sistemi, giriş suyu sıcaklığının çiy noktasında olduğunu görmüş ve ünitede yoğuşma olmasını önlemek için vanaya kapanma emri vermiştir. Delta-T Yöneticisi, serpantindeki hava debileri değişkenlik gösterdiğinde chilled beamlerinizi optimize durumda tutar.Chilled beam using an Energy Valve, with the BMS calculating the dew point with the input from a room sensor