İndirilenler klasörünüzdeki ürünler

İndirilenler klasörü boş
indirilenler klasöründeki ürünler

!

Sağlıklı İç Hava Kalitesi Ürünleri

İç hava kalitesinin sağlanması çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. Sistem tasarımı ve düzenli bakıma ek olarak, güvenilir ürünler temel öneme sahiptir. Belimo, enerji tüketimini minimize ederken sağlıklı iç hava kalitesini korumak için eksiksiz ve yenilikçi bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme kontrol cihazları yelpazesi sunar. Talep kontrollü havalandırma için hassas ve güvenilir sensörlerden değişken hava hacmi (VAV) çözümlerine, hızlı motorlara ve hepsi bir arada Energy ValveTM'a kadar, ürünlerimiz verimli ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi performansı sağlama konusundaki kapsamlı uzmanlığımızla tamamlanmaktadır. BMS ve bulut tabanlı bağlantıya sorunsuz entegrasyon ile kullanıcılar, sürekli izleme ve kontrol için iç hava kalitesi ölçümlerine dair tam görünürlük elde eder.

İç Hava Kalitesi Ölçüm Sensörleri

Ölçülemeyen şey kontrol de edilemez. Belimo, sıcaklık, bağıl ve mutlak nem, entalpi, çiğ noktası, CO2 ve VOC'nin hassas bir şekilde ölçülmesi için geniş bir oda ve kanal sensörleri yelpazesi sunar. Bu yelpaze aktif ve pasif sensörler içerir. Kanal sensörleri, NEMA 4X/IP65 gerekliliklerini karşılayan sağlam bir tasarıma sahiptir.

Aktif oda sensörleri, akıllı telefonda Belimo Assistant uygulaması ile devreye alınabilir ve arıza teşhisine tabi tutulabilir. Kablosuz NFC sayesinde, sensörlere güç verilmemiş olsa dahi parametrizasyonlar gerçekleştirilebilir. 

Hassas olmalarına ek olarak Belimo sensörleri, kısa cevap süresine ve düşük sapma oranına sahiptir ve uzun süreli stabilite sağlar. Eşsiz bir geçmeli muhafaza kapağı, çıkarılabilir bir arka plaka, yaylı çıkarılabilir klemens blokları ve ters polarite koruması sunarak hızlı, hatasız montaj ve devreye alma için özel olarak hazırlanmışlardır.

Talep Kontrollü Havalandırma için VAV Çözümleri

Soluduğumuz hava sağlığımızı ve verimliliğimizi etkiler; bu nedenle hassas debi kontrolü her çalışma alanında kritik öneme sahiptir. İyi tasarlanmış değişken hava hacmi (VAV) sistemleri, uygun miktarda taze havanın beslenmesini ve alandaki kirli havanın kontrollü bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Talep kontrollü çalışma, gerekli miktarda hava akışı ile enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmaya yardımcı olur. Odadaki CO2 seviyelerinin ölçülmesi, hava tazeliğinin güvenilir bir göstergesi olduğundan bunu başarmanın mükemmel bir yoludur. Ayrıca VAV sistemleri, izolasyon odaları gibi kritik ortamlarda negatif ve pozitif basınç sağlar.

Belimo'nun milyonlarca kez test edilmiş motor teknolojisiyle birleştirilmiş hassas hava debisi sensörleri, en küçük debilerin hassas Δp kaydını ve kontrolünü sağlar. Bir bina yönetim sistemine entegrasyon, fan yükünün maliyet açısından optimize edilmiş bir şekilde eşit şekilde kontrol edilmesinin temelini oluşturur.

Belimo, özel gereksinimlerinize göre uyarlanabilen VAV kontrolörleri ve motorlar sunar: VAV-Compact ekonomik ve hepsi bir arada bir çözümdür; ofis binaları, oteller, hastaneler ve diğer konut dışı binalarda kullanım amacıyla değişken ve sabit debi sistemleri için tek bir cihazda bir araya getirilen bir motor, kontrolör ve sensördür.

VAV-Universal'in modüler yapısı, ideal kontrolör ve damper motorizasyonu kombinasyonuna izin veren bir entegre yüksek kaliteli fark basınç sensörlü VRU kontrolöründen oluşur. VAV-Universal, örneğin oda sıcaklığı veya hava kalitesi kontrolörü gibi bir oda otomasyon sistemi tarafından belirlenen debiyi kontrol eder. Hava kanalı sistemindeki basınç dalgalanmaları algılanıp otomatik olarak düzeltilerek, sistemdeki basınç dalgalanmalarından bağımsız olarak tasarlanmış debi sağlanır; kanal basıncı ve oda basıncı uygulamaları için ideal bir VAV çözümü.

Filtre İzleme İçin Basınç Sensörleri ve Anahtarları

Filtreler, zonlara sağlanan havanın dışarıdan veya resirkülasyon havasından gelen ince toz ve patojenler gibi kirletici maddelerle kirlenmemesini sağlamaya yardımcı olur. Filtre seçiminde, uygulama ve mesleğe özgü gereksinimler baz alınır. Sağlıklı iç hava sağlamak ve enerji tasarrufu yapmak için filtre bakımı kapsamındaki değişimler, planlı zaman temelinde değil kullanım temelinde gerçekleştirilmelidir.

Zamanla filtrelerde kirletici maddeler birikir; bu da hava akışı direncini arttırır ve sonuç olarak basınç filtre üzerinde düşer. Belimo'nun hava basıncı anahtarları, sabit hava basıncı debisi olan sistemlerdeki filtreleri izlemenin uygun maliyetli ve güvenilir bir yoludur. Ancak, talep kontrollü havalandırma için değişken hava hacimlerine sahip sistemlerde, fark basıncı debiye göre dalgalanır. Bu durumda, filtre durumunun izlenmesi için basınç anahtarı uygun değildir; çözüm bir hava fark basınç sensörüdür. Belimo'nun tekli ve ikili hava fark basınç sensörleri, uzaktan kayıt ve izleme için bir Modbus arayüzü ile sunulmaktadır. Basınç sensörleri, değişken yüklere ve çoklu filtrelere sahip sistemlerde doğru filtre izlemesi için kullanılır. Sensör, debi temelinde filtre boyunca basınç düşüşünü ölçer.

Entegre Termal Enerji Yönetimi için Belimo Energy Valve™

Beslenen havanın doğru şekilde şartlandırılması, sağlıklı iç hava için son derece önemlidir. Bu, aynı zamanda enerji verimliliğini de optimize ederek sağlanabilir. 

Ödüllü Belimo Energy ValveTM, motor, debi sensörleri ve küresel vana ile yapay zekayı birleştiren bir Belimo inovasyon örneğidir. Bu kombinasyon, düşük delta T sendromunu çözmek ve ayrıca debi ve güç kontrolü sunmak için PI kontrolünün ötesine geçer. Yaygın düşük delta T sendromunu çözümlemek, enerji verimliliğini artırmaya ve genel performans maliyetini önemli ölçüde düşürmeye yardımcı olur. Sızdırmaz vana, sızıntıyı önler ve ayrıca hassas ve istikrarlı kontrol sağlar.

Yeni nesil Energy Valve, enerji kontrolünü MID sertifikalı enerji ölçümü ile tek bir ünitede birleştirerek yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlamanın yanı sıra kolay ve verimli faturalandırma ve şeffaf termal enerji yönetimi sunar. Dijital erişim; kurulum, ayarlama, devreye alma ve bakım işlemlerinin NFC ve Belimo Assistant uygulaması veya bir web sunucusu üzerinden kolayca yapılmasını sağlayarak son kullanıcıların enerji verilerine tam şeffaflık kazandırır.

BACnet/IP, MSTP, Modbus TCP veya yerleşik RTU ile Energy Valve, doğrudan BMS ile iletişim kurabilir. Ethernet arayüzü, doğrudan ve güvenli bulut bağlantısı sağlarken Ethernet üzerinden güç (PoE), ekstra güç kaynağı ihtiyacını ortadan kaldırır.

Çeşitli Koşullar için Damper Motorları

Damper motorları, güvenilir bir şekilde çalışan HVAC sistemlerinin sağlanması için gerekli olduklarından, sağlıklı iç hava açısından son derece önemlidir.

  • Uygun dış hava miktarına kumanda etmek için hava girişi.
  • Klima santrali içerisinde besleme, dönüş ve resirkülasyon havası kontrolü için.
  • Kontrol edilecek zon, talebe ve hava girişlerine bağlı olarak uygun miktarda temiz hava sağlayarak istenen debi düzenini sağlar.

Hava damper motorları, 45 yıl önce Belimo'nun ilk ürün inovasyonuydu. HVAC sektöründeki sürekli teknolojik ilerlemeler sayesinde Belimo bir pazar lideridir. 

Belimo damper motorları, ekstrem HVAC uygulamaları için hızlı modellerin yanı sıra doğrudan bağlantılı, rotary veya lineer hareket ile kapsamlı bir tork aralığı sunar. Haberleşme arayüzüne sahip Belimo motorları, DDC kontrolörüne bağlantının yanı sıra bina yönetim sistemleri ve Belimo Bulut ile sorunsuz entegrasyon sağlar. Haberleşmeli motorların çoğuna bir veya iki haberleşmeli aktif veya pasif sensör bağlanabilir. Sensör sinyalleri dijitalleştirilip motora gönderilir ve veriler kontrolöre sunulur. Belimo motorları düşük güç tüketimi sunar.

Bina Yönetim Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti Platformlarıyla Sorunsuz Entegrasyon

Dijital iletişimin ünitelere ve ekipmanlara entegre edilmesi, her yerden kontrol edilebilen, izlenebilen ve bakımı yapılabilen yenilikçi HVAC çözümleri oluşturmada esneklik sağlar. Bina Yönetim Sistemi (BMS) operatörleri, izleme ve sistem kontrolü için kolayca erişilebilen cihaz verilerinden yararlanır. Tesis yöneticileri, tüm cihaz verilerine erişimle birlikte ekipmanın çalışması ve performansı hakkında değerli bilgiler edinerek, zamanında arıza tespiti ve sistem arıza teşhisi yapabilir. Kiracılar, enerji tüketimini ve kullanıma bağlı maliyeti en aza indirebilmek ister.

Belimo ürünleri, RS485 veya TCP/IP* temelinde Modbus ve BACnet açık iletişim protokollerini destekler. Belimo'nun Nesnelerin İnternetine hazır ürünleri, Bina Yönetim Sistemi bağlantısına paralel olarak modern bina Nesnelerin İnterneti platformlarına bağlanabilir ve böylece sensör ölçüm değerlerini dijital ekosisteme aktarmak için girişler sunarak ekstra I/O noktasından tasarruf sağlar. Güçlü ve güvenli istemci Uygulama Programlama Arayüzü (API) ile üçüncü taraflar, Belimo'nun Nesnelerin İnterneti ünitelerini bir OEM ekosistemine entegre edebilir, BIoT platformu açabilir veya kendi hizmetlerini geliştirebilir.

 

Bu yüksek kaliteli ürünler birlikte, insanların ve mülklerinin konforunu, enerji verimliliğini ve güvenliğini sağlarken, aynı zamanda kolay montaj ve daha az bakım sağlar.
 

IAQ Ürünleri Hakkında Başka Sorularınız mı Var?

Sağlıklı İç Hava Kalitesi Hakkında Diğer İlgi Çekici Konular