Artikler i mappen Nedlastinger

Mappen Nedlastinger er tom
Artikler i mappen Nedlastinger

!

Sensorer/Målere

Belimos HVAC-sensorer og termiske energimålere gir overlegen pålitelighet, enkel installasjon og sømløs integrering i store byggautomasjonssystemer (BAS).

Den innovative kapslingsdesignen av våre sensorer muliggjør rask montering uten verktøy, enkel igangkjøring, og har IP65 / NEMA 4X beskyttelse. Belimo tilbyr et fullt produktutvalg av sensorer for måling av temperatur, luftfuktighet, trykk, CO2, flyktige organiske forbindelser (VOC – volatile organic compounds) og mengde i rør, kanal og innendørs- og utendørsapplikasjoner.

De termiske energimålerne og Belimo Energy Valve™ kombinerer energimåling, regulering og fakturering i én enhet. Våre termiske energimålere er godkjent som varmemålere iht. EN 1434/MID og forberedt for ekstern, IoT-basert fakturering. Belimos patenterte, automatiske glykolovervåkning og -kompensasjon, sikrer nøyaktig måling selv om glykolkonsentrasjonen endrer seg.