Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Trajnostne rešitve HVAC
za boljšo kakovost zraka v prostoru

Belimo je zavezan trajnosti

Izjava o poslanstvu

Družba Belimo je zavezana k trajnosti in jo uvršča v svojo politiko.

Belimo neposredno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja (SDG). Z vključevanjem načel Globalnega dogovora ZN v strategije, politike in postopke družba Belimo ne le ohranja svoje osnovne odgovornosti do ljudi in planeta, temveč tudi ustvarja pogoje za dolgoročni uspeh naše industrije.

Načela na področju človekovih pravic, delovnih standardov, varstva okolja in boja proti korupciji so skladna z vrednotami in kodeksom ravnanja družbe Belimo. 

  • Belimo se zavezuje, da bo na vseh ravneh upošteval ali presegel veljavno zakonodajo in določila za varstvo okolja. 
  • Skrbimo za gospodarno ravnanje z našimi viri ter zahtevamo, da enako ravnajo tudi naši zaposleni in dobavitelji. Izogibamo se uporabi materialov, ki predstavljajo nepotrebno nevarnost za okolje in jih je težko odstraniti.
  • Zavedamo se porabe energije med proizvodnjo in delovanjem naših izdelkov ter razvijamo inovativne izdelke, ki učinkovito izkoriščajo naše vire.
  • Merimo kritične vidike našega vpliva na okolje in nenehno izboljšujemo svoje procese, da bi zmanjšali vpliv na okolje. 
  • Našim strankam želimo ponuditi izdelke, ki bodo povečali energetsko učinkovitost njihovih aplikacij.

Belimo je počaščen, da je član Svetovne zveze za učinkovite rešitve fundacije Solar Impulse.

Fundacija Solar Impulse je dobila možnost, da zbere portfelj 1000 inovativnih rešitev, ki izpolnjujejo visoke standarde trajnosti in donosnosti. Ponosni smo, da je bil Belimo Energy Valve™ izbran kot ena od 1000 rešitev, ki je prejela znak za učinkovito rešitev Solar Impulse.

Kvantitativna opredelitev našega učinka

Družba Belimo trajnosti ne povezuje le s ciljem čim bolj zmanjšati učinke lastnih poslovnih procesov na CO2, temveč tudi s povečanjem pozitivnih učinkov uporabe izdelkov Belimo na terenu.

Izdelki, ki jih proizvaja Belimo, omogočajo aplikativne rešitve za ustvarjanje merljivih trajnostnih koristi za varčevanje z energijo v sistemih HVAC v stavbah. Da bi dosegli odlično udobje v stavbah in prostorih, ti sistemi porabljajo energijo. Nadzorni sistem HVAC, v katerega so vgrajene poljske naprave Belimo, je zasnovan tako, da natančno nadzoruje parametre udobja (temperatura, vlažnost, raven CO2 ), hkrati pa omogoča tudi čim bolj energetsko učinkovito delovanje procesov HVAC. Belimo postavlja standarde na področju energetsko učinkovitih krmilnih komponent, na primer s pogoni z nizko porabo energije, krogličnimi ventili s tesnim zapiranjem brez puščanja ali Belimo Energy Valves™ za optimizacijo pretoka toplotne energije v stavbah. 

Naši cilji trajnostnega razvoja

S 5,5 milijona novih aktuatorjev na letaliških napravah ter 2,3 milijona ventilov in aktuatorjev, dobavljenih leta 2021, bodo te naprave v svojem prihodnjem življenjskem ciklu pomagale preprečiti 8,2 milijona ton CO2e.

V skladu z našim poslanstvom "Ustvarjati bolj zdravo udobje v zaprtih prostorih z manj energije" smo leta 2021 uvedli trajnostne cilje. Naš krovni cilj je podvojiti skupne prihranke CO2 iz naših prodanih terenskih naprav s sedanjih 8,2 milijona ton CO2e na 16,4 milijona ton CO2e leta 2030.

Kot dodaten korak k našemu modelu učinka si še naprej prizadevamo za povečanje zdravega notranjega udobja v stavbah naših strank po vsem svetu s povečanjem prodaje terenskih naprav s pozitivnim vplivom na kakovost zraka v zaprtih prostorih (skupaj s "7 Essentials of Healthy Indoor Air").

Modeliranje v šestih korakih

Za količinsko opredelitev pozitivnega učinka na energijo je družba Belimo vzpostavila model, ki ocenjuje vpliv njenih terenskih naprav v njihovem življenjskem ciklu v tipičnem sistemu HVAC. Kot približek za modeliranje energetskih vplivov je bil izbran skupni sistem za obdelavo zraka in prezračevanje, ki vključuje eno enoto za obdelavo zraka (AHU) in 25 odprtin za dovod zraka s spremenljivim krmiljenjem količine zraka (VAV). Predpostavljene so bile tipične globalne toplotne obremenitve za ogrevanje in hlajenje ter električna energija za prezračevanje. Model je nato izračunal prispevek k prihrankom energije dveh vrst tipičnih poljskih naprav Belimo, ki se v velikih količinah prodajajo za takšne aplikacije. Za aplikacije na zračni strani je bil izbran pogon LMV-D3-MP za krmiljenje VAV. Za uporabo na vodni strani je bil izbran ventil R202516-S2 v kombinaciji s pogonom LR24A-SR, ki se pogosto uporablja v napravah za obdelavo zraka. 

Model energetskega vpliva je strukturiran po šestih korakih terenske naprave s predpostavljenim življenjskim ciklom 15 let, medtem ko je dejanska življenjska doba terenskih naprav Belimo pogosto 20 let in več.

Eden največjih sistemov za proizvodnjo sončne energije v Connecticutu, ZDA

876kW sistem za proizvodnjo sončne energije na sedežu podjetja Belimo Americas je sestavljen iz 2192 visoko zmogljivih solarnih modulov in bo letno proizvedel približno 1 megavatno uro električne energije. Z nadomestitvijo dela energetskih potreb družbe Belimo s sončno energijo se bomo izognili 857 tonam emisij toplogrednih plinov, kar je enako letnemu napajanju približno 100 domov v Connecticutu.

Oglejte si videoposnetek, v katerem James Furlong, predsednik družbe Belimo Americas, napoveduje dokončanje tega sistema za proizvodnjo sončne energije.

Naši trajnostni okviri

Informacije, povezane z našim nefinančnim poslovanjem, razkrivamo na podlagi mednarodnega okvira poročanja Globalne pobude za poročanje (GRI). GRI je nevladna organizacija, ki zagotavlja sistematičen in celovit okvir, ki je postal svetovni standard za razkrivanje informacij. V svoji zavezanosti k preglednemu komuniciranju z deležniki tesno sodelujemo tudi z agencijama EcoVadis in MSCI, ki nas ocenjujeta na podlagi okoljskih, družbenih in upravljavskih meril (ESG).

Swisscleantech je poslovno združenje. Imamo približno 500 članoviz vseh sektorjev. Naši člani se zavzemajo za podnebje in so zato podpisali našo listino . Skupaj bomo premaknili politiko in družbo ter zagotovili, da bo Švica najkasneje do leta 2050 postala CO2 nevtralna. Tako deluje podnebju prijazno poslovanje.

Skupnost in družba

Vrednote in kodeks ravnanja odražajo spremljajočo družbeno odgovornost ne le v samem podjetju, temveč tudi v poslovnem okolju. Podružnice družbe Belimo podpirajo različne lokalne neprofitne organizacije ter športne in kulturne dogodke.

Zaposleni so najdragocenejše premoženje podjetja. Njihovo zdravje, varnost in zadovoljstvo so prednostna naloga. Notranji program usposabljanja omogoča, da so znanje in spretnosti vedno v skladu z odgovornostmi.

Kanal celovitosti

Družba Belimo je odločena, da bo svoje poslovanje izvajala v skladu z visokimi etičnimi standardi in veljavno zakonodajo. Vsakogar spodbujamo, da prijavi kršitve proste konkurence, izvoznih/uvoznih predpisov, varstva okolja in varnosti pri delu ter primere korupcije, goljufije in poneverbe. Ne dopuščamo dejanj, ki kršijo zakon ali naš kodeks ravnanja. 

Kodeks ravnanja

Poslanstvo družbe Belimo izraža ključna vodilna načela in temeljne vrednote podjetja. Ker vsak zaposleni pomaga oblikovati kulturo podjetja Belimo, je nujno, da vsak od njih razume in sprejema svojo osebno odgovornost.

Družba Belimo je odločena, da bo svoje poslovanje vodila v skladu z visokimi etičnimi standardi in veljavno zakonodajo. Zaposleni ravnajo v skladu s tem. Takšen odnos ni le bistvenega pomena za ohranjanje dobrega ugleda družbe Belimo in preprečevanje morebitnih civilnopravnih ali kazenskopravnih sankcij, temveč odraža tudi vrednote družbe Belimo.

Proizvodna, logistična in upravna stavba v Danburyju (CT, ZDA) je bila zgrajena v skladu z zlatimi standardi LEED za trajnostno gradnjo. Na lokacijah družbe Belimo v Hinwilu in Danburyju se uporablja mednarodni standard okoljskega upravljanja ISO 14001.

Belimo spoštuje okoljsko direktivo RoHS, ki prepoveduje uporabo okolju škodljivih snovi. Dobavitelji se tudi zavežejo, da v delih, ki jih dobavljajo, ne bodo uporabljali prepovedanih snovi.