Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Klimati
(angl. AHU)

Vrsta uporabe: klimati (AHU)

Izvrstna kakovost zraka v notranjosti je osnovnega pomena za naše vsakodnevno dobro počutje in zdravje.

Osnovo mehanskega prezračevanja predstavlja klimat. Ta izvaja temeljne funkcije kot

 • Zagotavljanje primernih količin svežega zunanjega zraka
 • Filtracija škodljivih snovi in delcev iz zunanjega zraka
 • Uravnavanje dovodnega zraka glede temperature in vlažnosti

 

Za doseganje podnebnih ciljev, ki jih je zastavila Evropska komisija glede znižanja emisij ogljikovega dioksida (Evropski Green Deal) so energetsko učinkovite rešitve potrebne tudi pri tehničnih gradbenih storitvah. Učinkovito delovanje klimatov v bistveni meri prispeva k doseganju teh zastavljenih ciljev.

Preberite, zakaj so klimati energetsko učinkovita podlaga za naše udobje in zdravje:
 

Zdravje, udobje in energetska učinkovitost

Klimati (angl. AHU)

Ta dokumentacija je posvečena uporabi klimatov in ponuja preproste in celovite razlage ter znanje glede njihove uporabe. Dokumentacija obsega razlage konstrukcije in funkcij klimata ter razpravo o prednosti in slabosti različnih strategij konstrukcije. Dodatno se posebej razloži tudi uporaba in namestitev naprav v polju.

 

Kazalo

 1. Uvod
   
 2. Osnove klimatizacije
  → Udobje in zdravje
  → Procesi klimatizacije
   
 3. Klimati in komponente
  → Tipi sistemov in oblike struktur
  → Komponente
   
 4. Avtomatizacija zgradb
  → Ravni sistema za avtomatizacijo zgradb
  → Avtomatizacija zgradb glede na klimate
   
 5. Krmiljenje klimatov
  → Pregled krmilnih naprav in funkcij
  → Krmiljenje in regulacija klimata

 

Povezave za prenose

 


Primer iz poglavja 5 v zvezi s krmiljenjem klimatov
 

Področja uporabe

Zahteve za klimat so odvisne od vrste uporabe, za katero je enota potrebna. Razlikovati je mogoče naslednje vrste uporabe in njihove lastnosti (seznam ni izključen):