Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Klima komore
(AHU)

Izvrstan kvalitet unutrašnjeg vazduha preduslov je za našu svakodnevnu dobrobit i zdravlje.

Klima komora je centralni deo mehaničke ventilacije. Ona preuzima bitne funkcije kao npr.

 • obezbeđenje odgovarajućih količina svežeg spoljnog vazduha
 • filtriranje štetnih materija i čestica iz spoljnog vazduha
 • kondicioniranje dovodnog vazduha u pogledu temperature i vlažnosti

 

Da bi se postigli klimatski ciljevi koje je postavila Evropska komisija u pogledu smanjenja emisija ugljenika (Evropski zeleni plan), energetski efikasna rešenja potrebna su i u tehničkim instalacijama zgrade. Efikasan rad klima komora u velikoj meri doprinosi ovim postavljenim ciljevima.

Saznajte više o tome zašto su klima komore energetski efikasna osnova našeg komfora i zdravlja:
 

Molimo vas da prihvatite postavke kolačića kako biste pogledali ovaj video.

Zdravlje, komfor i energetska efikasnost

Klima komore (AHU)

Dokumentacija u nastavku posvećena je primeni klima komora i cilj joj je da objasni komore na jednostavan i sveobuhvatan način i tako pruži znanja o primeni. U ovoj dokumentaciji objašnjavaju se konstrukcija i funkcije klima komora, a reč je i o prednostima i nedostacima različitih strategija konstrukcije. Posebna pažnja je posvećena upotrebi i rasporedu perifernih uređaja.

 

Sadržaj

 1. Uvod
   
 2. Osnove o klimatizaciji
  → Komfor i zdravlje
  → Postupci klimatizacije
   
 3. Klima komore i komore
  → Vrste sistema i oblici konstrukcije
  → Komponente
   
 4. Automatizacija zgrade
  → Nivoi sistema automatizacije zgrade
  → Automatizacija zgrade sa naglaskom na klima komore
   
 5. Upravljanje klima komorama
  → Pregled regulacionih uređaja i funkcionalnosti
  → Upravljanje i regulacija klima komora

 

Linkovi za preuzimanje

 


Primer iz poglavlja 5 koji se odnosi na upravljanje klima komorama
 

Područja primene

Zahtevi za klima komore zavise od primene u kojoj je jedinica potrebna. Razlikuju se sledeće primene i pripadajuća svojstva (lista nije konačna):