Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Naš prispevek
k trajnosti

Podjetje Belimo je predstavilo svoj novi sedež v Indiji, velik 3,800 kvadratnih metrov in zgrajen kot nazorni primer najsodobnejših rešitev na področju ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije ter trajnostne izvedbe. Središče v Mumbaju je bilo zasnovano leta 2016 kot del strategije podjetja za pospešeni razvoj do leta 2030. Podjetje Belimo je že dolga leta vodilno na globalnem področju tehnologije ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC), obljuba Indije o doseganju ogljične nevtralnosti pa je pomenila neverjetno priložnost za konstrukcijo tega objekta v skladu z ekološkimi načeli. Poleg prostorov za pisarne in proizvodnjo zgradba obsega tudi središče za stranke podjetja Belimo, ki je namenjeno aktivni podpori strank pri pridobivanju izkušenj in vzpostavljanju bolj zdravega udobja v zgradbah ob manjši porabi energije. Tu je tudi dovolj prostora za sodelovanje podjetij OEM in akademikov, ki tako lahko konstruirajo, izdelujejo in preizkušajo naslednjo generacijo izdelkov Belimo.

Dejstva in podatki

 • Dobitniki najvišjega platinastega statusa indijskega sveta za zeleno gradnjo Indian Green Building Council – prvi v mestu Navi Mumbaj.

 • Napovedano je 23 % prihranka energije na lokaciji objekta s pomočjo učinkovite rabe ovoja zgradbe, razsvetljave, tehnologije HVAC, senzorjev, merilnikov energije in obnovljivih virov energije.

 • Sončna svetloba zagotavlja 90 % razsvetljave poslovalnice s pomočjo odprte konstrukcije stropov.

 • 186 solarnih enot zagotavlja 100 kW nazivne moči, pokrivajo pa 20 % celotne porabe energije. 

 • Več kot 95 % deževnice se zbira in shrani v zbiralniku za deževnico s prostornino 171 kubičnih metrov, kar ustreza količini dežja v dveh dneh, s tem pa se omeji uporaba komunalne vode.

 • Armature za nizki pretok omogočajo 43 % prihranka vode.

 • Enote za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo s pogoni loput, regulacijskimi ventili, senzorji in merilniki energije podjetja Belimo.

 • Zasajene strehe zmanjšujejo obremenitev zgradbe zaradi vročine.

 • Avtomatski sistem senčenja fasade z žaluzijami s 55 linearnimi pogoni Belimo.

 • 90 % parkirišč v zgradbi je pod streho, da se zmanjša učinek toplotnih otokov.

Izrazita usmeritev k trajnostnim načinom delovanja

Novi sedež podjetja je bil konstruiran v sodelovanju s podj. Envision Design Studio, da bi izpolnil pravila indijskega sveta za zeleno gradnjo IGBC (Indian Green Building Council) o zelenih proizvodnih zgradbah. Še pred položitvijo ene samo opeke je bila pozornost pretežno posvečena učinku konstrukcije na lokalno okolje, še posebej pa na erozijo tal. Usha Narrasimham, arhitekt podj. Envision, razloži: »Izkopavanje praviloma obsega tudi odstranjevanje vrhnjega sloja tal, bogatega z dragocenimi organskimi snovmi in hranili za rastline. To smo preprečili tako, da smo odstranjeni vrhnji sloj tal – namočen z vodo zaradi visoke gladine podtalnice – prečrpali v sedimentacijsko komoro, kjer je voda odtekla, tako pridobljena zemlja pa se je uporabila na urejenih zelenih površinah v okolici zgradbe.« Med celotnim postopkom konstrukcije so se v skladu z možnostmi dosledno izvajale trajnostne rešitve. Okolju prijazni gradbeni materiali – kot so votli zidaki z malo HOS – in materiali z reciklirano vsebino so se uporabljali prednostno. Tako je na primer zunanja obloga iz ploščic izdelana iz kompozitnega aluminijastega materiala, ki obsega 80 % recikliranega deleža. Vsi odpadki so se reciklirali ali pa prodali podjetjem, ki se ukvarjajo z recikliranjem, tako da ni nič končalo na odpadu.

Omejevanje zahtev sistema HVAC

Poseben trud je bil vložen v zunanji ovoj zgradbe, ki ima nizko vrednost U glede izgube toplote in odsevno zasteklitev za zaščito poslovalnice pred vročino v Mumbaju, ki lahko doseže 40 stopinj Celzija. Zunanjost zgradbe je tako prevlečena z belimi ploščicami, ki odsevajo sončno svetlobo in ohranjajo temperaturo v notranjosti nizko ter tako zmanjšajo potrebe po energiji v sistemu ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC).

V notranjosti imajo poleg tega ugoden vpliv tudi inteligentni materiali, saj svetla tla v poslovalnici razpršijo svetlobo, ki v prostore prodira skoz velika strešna okna, in tako zagotavljajo 90 % razsvetljave v poslovalnici ter zmanjšajo potrebo po umetni osvetlitvi med delovnim časom.

 • Natančno linearno gibanje z linearnimi pogoni

  Nadzor in spremljanje procesov

  Zaradi visokih temperatur in vlage je bilo treba izvesti tudi napredne, vzorne rešitve glede prezračevanja in klimatizacije. V ta namen je bil nameščen visokotehnološki sistem HVAC, ki obsega enote za natančno nadzorovanje in upravljanje temperature, pretoka zraka, vlažnosti in CO2 v vsakem prostoru – od tu tudi izhaja ime zgradbe: CESIM® House.

  Žaluzije krmilijo linearni pogoni, ki se samodejno upravljajo na podlagi ravni osvetljenosti in zunanje temperature, merjene s strešno vremensko postajo.

  Linearni pogoni loput Belimo so na voljo z dolžino hoda 4, 8 ali 12 inčev in z možnostjo krmiljenja vklopa/izklopa, točkovnega ali modulacijskega krmiljenja. Velik obseg od 34 lbf [sila 150 N] do 101 lbf [sila 450 N] je idealen za številne namene uporabe kot na primer žaluzije, difuzorji, okna rastlinjakov in povsod, kjer je potrebno linearno gibanje.

  Ketan Sheth, vodja produktov pri podjetju Belimo, pravi: »Česar ni mogoče izmeriti, tudi ni mogoče nadzorovati, naša mreža integriranih senzorjev skupaj z inteligentnimi krmilnimi sistemi omogoča nadzorovanje v realnem času ter prilagajanje parametrov, potrebnih za zagotavljanje nespremenjeno dobre kakovosti zraka v notranjosti.« Napredna infrastruktura pa se ne pomeni samo sistema HVAC, saj so na zunanji strani oken pritrjene žaluzije na pogon, ki samodejno prilagajajo svoj naklon, da ves čas dosegajo največjo možno zasenčenost. Adaptivni sistemi za osvetljevanje lahko poleg tega zaznajo, da je prostor prazen, in samodejno izklopijo luči.

 • Belimo Energy Valve™ za energetsko učinkovito upravljanje in uravnoteženost

  Belimo Energy Valve™ zagotavlja tlačno neodvisen nadzor pretoka in pregleden nadzor sistema z ohlajeno vodo. Tako je zagotovljeno, da ne deluje s prenizkim temperaturnim razponom (delta T). Z merjenjem, izračunavanjem in vizualizacijo pomembnih sistemskih podatkov in s poročili o učinkovitosti je zagotovljeno energetsko učinkovito in uravnoteženo delovanje sistema v celotni življenjski dobi. 

 • Senzorji za zanesljivo in natančno merjenje in nadzor

  Zgradba ima pametne klimatske enote, opremljene s številnimi senzorji Belimo za merjenje temperature, vlažnosti, CO2, tlaka in pretoka. Senzorji Belimo zagotavljajo natančno nadzorovano in udobno okolje v prostorih, ki je ključnega pomena za dobro počutje in produktivnost ljudi.

  Belimovi senzorji in merilniki za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo zagotavljajo zanesljive in točne meritve ter nadzor z brezhibno integracijo v sistem za avtomatizacijo zgradb.
   

 • Belimo ZoneEase™ VAV za učinkovito krmiljenje prostorske klime

  Zgradba podjetja Belimo v Mumbaju uporablja tlačno neodvisne enote za spremenljivo zračno prostornino z regulatorji Belimo ZoneEase™ VAV za energetsko učinkovito regulacijo temperature na območju pisarn, sejnih sob in prostorov za vadbo.

  Belimo ZoneEase™ VAV je najbolj inovativna rešitev za spremenljivo zračno prostornino in poenostavlja postopek zagona. Omogoča tudi podporo za zagon s pomočjo oblaka ter tako izboljša izkušnje uporabnikov, zmanjša kompleksnost projektov in čase izpadov ter hkrati poveča povezljivost, preglednost podatkov in stroškovno učinkovitost.
   

 • Prijeten in zdrav zrak v notranjosti s sobnimi senzorji in sobnimi upravljalnimi enotami

  Česar ni mogoče meriti, tudi ni mogoče nadzorovati. Sobni senzorji in sobne upravljalne enote Belimo zagotavljajo stalno in zanesljivo merjenje, prikazovanje ter nadzorovanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih v zgradbi podjetja Belimo v Mumbaju.

  Belimo ponuja celovito in inovativno paleto krmilnih naprav za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo za vzdrževanje zdrave kakovosti zraka v notranjosti brez poslabšanja energetske učinkovitosti.
   

Uporaba solarne energije in deževnice

Ekološki etos podjetja ni omejen samo na konstrukcijske metode, gradbene materiale in inteligentne sisteme, saj vsebuje tudi dolgotrajno uporabo – in po možnosti tudi ponovno uporabo – naravnih virov. Tako na primer solarne plošče na strehi zbirajo sončno energijo in nerabljeno energijo napajajo v omrežje ter zagotavljajo 20 % celotne porabe energije poslovalnice.

Pripravljeni na svoje goste

Ko je bil naš moderen sedež dokončan, je prejel platinasti status indijskega sveta za zeleno gradnjo IGBC, ki predstavlja najvišjo možno doseženo stopnjo. Lokacija pa ni samo okolju prijazna, temveč je bila zasnovana tudi za udobje in dobro počutje zaposlenih ter tako obsega veliko pisarno odprtega tipa, številna območja za premor, kavarno in telovadnico.

Tako tudi na izvrsten način predstavlja napredne tehnologije HVAC podjetja Belimo, dovršene načine nadzora in avtomatizirane krmilne sisteme, ki vsi skupaj zagotavljajo nespremenjeno kakovost zraka v notranjosti brez ovir za energetsko učinkovitost. 

Zgradbo odlikujeta tudi inteligentna, okolju prijazna konstrukcija in obnavljanje naravnih virov, tako pa zgradba predstavlja primer bodočega okolju prijaznega konstruiranja in učinkovite rabe delovnih prostorov. Središče inovacij je na dobri poti do izpolnitve pričakovanj, saj simulacije napovedujejo 23 % prihranka energije na lokaciji v primerjavi z običajnimi zgradbami.

Nameščeni so bili številni merilniki energije, ki natančno nadzorujejo nihanje potrebe po energiji čez vse štiri letne čase in za katere upamo, da bodo naslednje leto potrdili predvidene rezultate. Gary Economides, predsednik območja Azija in Pacifik v podjetju Belimo, meni: »Ponosni smo, da je to ena od najbolj okolju prijaznih in tehnološko naprednih zgradb v Indiji. Velik dosežek in nagrada za vse sodelujoče je že, da smo dobili prestižni platinasti status sveta IGBC – to je bil cilj, ki smo si ga zadali na začetku projekta središča leta 2016. Nov sedež bo prispeval k zmanjšanju našega ogljičnega odtisa ter tudi povečal udobje in dobro počutje zaposlenih, kar je izredno pomembno. Vendar se resnično delo zdaj šele začenja: svoje stranke, inštalaterje in širšo javnost moramo obvestiti o prednostih tehnologije HVAC podjetja Belimo ter trajnostnih rešitvah, ki prispevajo k bolj zeleni prihodnosti.«

Ustvarjanje bolj zdravega notranjega udobja z manj energije

Stavbe so odgovorne za 40 % svetovnih potreb po energiji in emisij toplogrednih plinov. Ker do 90 % časa preživimo v zaprtih prostorih, močno vplivajo na naše udobje, zdravje in splošno počutje. V družbi Belimo smo si zadali nalogo, da ustvarimo bolj zdrava in udobnejša notranja okolja, ki porabijo manj energije. S paleto izdelkov, usmerjeno k uresničevanju več ciljev trajnostnega razvoja ZN, omogočamo visoko energetsko učinkovite sisteme za avtomatizacijo in nadzor stavb (BAC), ki zmanjšajo porabo energije pri rešitvah HVAC do 55 %.

Splošne informacije o kakovosti zraka v notranjosti

Premik v smeri interneta stvari v zgradbah z inovativnimi izdelki

Povezljivost je bila vedno ključna lastnost naših izdelkov. Ponudba vse boljših izdelkov s pravo digitalno povezavo je trenutno naša prioriteta in bo to tudi v prihodnosti.

Ekosistem naprav za internet stvari Belimo omogoča prilagodljivo sistemsko integracijo za vse običajne komunikacijske protokole za avtomatizacijo zgradb in platforme interneta stvari v zgradbah. ­S pomočjo dodatne povezave z internetom stvari je zgradbe mogoče ­lažje optimizirati, upravljati­ in­ vzdrževati.