Elementi v vaši mapi za prenos

Mapa za prenos je prazna
elementov v mapi za prenos

!

Ventil Belimo Energy Valve™ in
merilnik toplotne energije

Integrirano upravljanje s toplotno energijo in obračunavanje je lažje kot kdajkoli doslej

Belimo brings together what belongs together.

The new range of Belimo Energy Valve™ with the Thermal Energy Meter integrates energy measure and control, delta T management, and IoT-enabled billing in one device. It offers seamless and direct integration to the BMS or IoT-based monitoring platforms. Energy measurement and control with certified energy measurement and billing are united. It's bringing together performance features to save you time and costs.

Obračunavanje energije z vgrajenim merilnikom energije

Kampus Univerze v Bremnu ima več kot 30 stavb, zgrajenih v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki so bile večkrat razširjene in prenovljene. Vse večje potrebe po energiji so z leti povzročile zapleteno porazdeljevanje količin in vzdrževanje oskrbe s hlajenjem in ogrevanjem. 
Zahvaljujoč sodelovanju z gospodom Florianom Rubyjem iz podjetja M&P Braunschweig GmbH in montaži ventilov Belimo Energy Valve je Univerza v Bremnu lahko razrešila hidravlične posebnosti tega zgodovinsko razvitega sistema. Regulacija moči in masnega pretoka ventilov zagotavlja zanesljivo oskrbo. 
Proizvodni sistemi bodo optimalno izkoriščeni, posamezne stavbe pa ne bodo oskrbovane ne preveč ne premalo. 
Zabeleženi podatki zagotavljajo energetski centrali Univerze v Bremnu visoko stopnjo preglednosti, kar prej z osnovnim regulacijskim ventilom ni bilo mogoče. 
Energetski ventil poleg preglednega spremljanja in nadzora ogrevalnega in hladilnega sistema v okviru posameznih stroškovnih mest omogoča tudi obračunavanje energije na podlagi interneta stvari v skladu z odobritvijo MID.
 

Združenje certificiranega merjenja in natančnega nadzora v eni napravi

Ventil Belimo Energy Valve™ ponuja certificirano merjenje energije (MID) in tlačno neodvisen nadzor z upravljanjem delta T - vse v eni enoti. Upravitelj delta T, ki je integriran v ventil Energy Valve™, neprekinjeno meri temperaturni razpon in ga primerja z uporabniško določeno fiksno mejo. Če temperatura pade pod mejno vrednost, ventil Belimo Energy Valve™ samodejno prilagodi pretok, da odpravi pretiran pretok. Sistemi za ogrevanje ali hlajenje, ki delujejo s preveliko količino vode, tega rpetiranega pretoka ne morejo pretvoriti v višje kapacitete za gretje ali hlajenje, kar pogosto vodi v nizek sindrom delta T v obratu. Merjenje in nadzor temperaturnega razpona med dovodom in povratkom na vsakem izmenjevalniku toplote je ključnega pomena za zagotavljanje najnižjih možnih stroškov za črpalke. Naša integrirana logika preprečuje pojav nizke delte T na izmenjevalniku toplote, hkrati pa ohranja udobje.

Naučite se od Jona: kako zaznati in rešiti sindrom nizke delta T.

Zanesljivo certificirano merjenje, ki omogoča obračunavanje prek IoT

Naši integrirani merillniki za energijske ventile so certificirani v skladu z EN1434/MID in opremljeni tako, da po potrebi tudi celostno vključujejo BMS na IoT platformi za obračunavanje. Naše ne-certificirane možnosti merilca vključujejo Belimovo patentirano funkcijo za samodejni nadzor in kompenzacijo glikola, ki zagotavlja natančne meritve moči ne glede na koncentracijo glikola. Energijski ventil z merilnikom toplotne energije nudi nadzor glikola s pomočjo vgrajenega naprednega logičnega algoritma, ki zagotavlja stalno optimalne ravni glikola, ter zniža stroške črpanja in odpravlja tveganje zmrzovanja.

Success Stories

Preprosto načrtovanje in zagon z Belimo Energy Valve™

Digitalno podprt potek dela bo poenostavil vašo interakcijo preko celotne življenjske dobe izdelka –Belimo Energy Valve™ in merilnik toplotne energije delujeta z aplikacijo Belimo Assistant in z orodjem na spletnem strežniku, ki podpira postopek izvedbe, poenostavi zagon in odpravljanje težav, ter ohrani potrebne zapise in certifikate.

Vmesnik za komunikacijo s tehnologijo NFC omogoča enostavno konfiguracijo in vzdrževanje neposredno prek pametnega telefona s pomočjo aplikacije Assistant, ne glede na to, ali je naprava vklopljena.

Energijski ventil in merilnik toplotne energije lahko napajate preko PoE s kablom za Ethernet, s čimer bo poenostavljena namestitev, izognili se boste napakam ožičenja, ter pridobili hitrejšo, stabilnejšo spletno povezavo brez potrebe po lokalnem napajanju.

Prihodnost sistemov HVAC je povezana

Povezljivost je bila vedno pomembna lastnost naših izdelkov. Ventil Belimo Energy Valve™ in merilnik toplotne energije imata vgrajene vse običajne komunikacijske protokole za avtomatizacijo stavb (BACnet IP in MS/TP, Modbus TCP in RTU ter Belimo MP-Bus), poleg tega pa prek pretvornika podpirata tudi M-Bus. Bus-komunikacija se lahko uporablja tudi za nadzor in preglasitev pri krmiljenju ventila Belimo Energy Valve™ s pomočjo analognega krmilnega signala.

Integracija podatkov o energiji še nikoli ni bila enostavnejša

Belimo Energy Valve™ in merilnik toplotne energije nudita neposredno integracijo z BMS in sta opremljena tako, da omogočita nadzor in obračunavanje energije tretje stranke na osnovi IoT. Vse informacije, ki jih potrebujete za nadzor, obračunavanje in izboljšanje energetske učinkovitosti vašega sistema so zbrane na eni enoti.

Če povežete energetski ventil 4 z oblakom Belimo, bomo vašo pet letno garancijo podaljšali na sedem let, ter vam ponudili še vrsto drugih ugodnosti. Z ohranjanjem digitalnega dvojčka energetskega ventila v oblaku lahko pooblaščeni uporabniki neposredno upravljajo s podatki, lastniki enot pa lahko tretjo osebo pooblastijo za obračunavanje, kot tudi za izvajanje analitičnih storitev.

Modularna konstrukcija za hitro menjavo merilnika

Merilnik toplotne energije Energy Valves vključuje modul senzorja, povezane merilnike temperature in logične funkcije. Možnost komunikacije podatkov preko Bus in NFC.  Modl senzorja je na voljo kot rezervni del. Nekatere države zahtevajo periodično nadomestilo za ponovno kalibracijo v skladu z nacionalnimi pravili. Logični modul je mogoče ločiti od modula senzorja (pri čemer vse kable pustimo priključene), spodnji modul senzorja pa enostavno zamenjamo.

Dodatni viri

Uporaba Belimo Energy Valve™ za ogrevanje in hlajenje

Energijski ventil za ogrevanje

Slika prikazuje Belimo Energy Valve na dovodni strani sistema za ogrevanje.
The delta T setpoint in the valve matches the design delta T of the coil, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.

Ko senzorji temperature zaznajo nižjo diferenčno temperaturo, preko celotnega izmenjevalca se ventil začne zapirati. Pretok se upočasni, ter omogoči učinkovitejšo izmenjavo toplote preko izmenjevalca, da odpravi pretiran pretok. Ko ventil zazna, da se je delta T začela stabilizirati, bo omogočil več pretoka nazaj skozi izmenjevalec in ohranil razpoložljiv maksimalni prenos toplote.

Energijski ventil za hlajenje

Na tej sliki je prikazan Belimo Energy Valve na povratni strani izmenjevalca. 
Nastavljena vrednost delta T se ujema z izvedbo delta T na izmenjevalcu, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.

Ko senzorji temperature zaznajo delta T pod nastavitveno vrednostjo nekaj minut, se ventil začne zapirati in zniža pretok. To izmenjalniku toplote omogoča optimizacijo izhodne energije in odpravljanje prevelikega pretoka. Takoj, ko se začne delta T stabilizirati, se ventil začne odpirati in ohrani načrtovan izhod toplotne izmenjave preko konstante izmenjevalca.

Joerg nam razloži, kako z energijskim ventilom povečamo energetsko učinkovitost

The Belimo Energy Valve™ offers many integrated functions to perform energy optimisation and make HVAC systems more efficient. Naučite se, kako zmanjšati toplotno energijo z boljšo stopnjo prepuščanja, od tlaka neodvisnim krmiljenjem in z upravljanjem z delta T.

Dobili smo oznako Učinkovita rešitev Solar Impulse

Namen Solar Impulse Foundation je nabor portfelja 1000 inovativnih rešitev, ki dosegajo visoke standarde tako v trajnosti, kot v profitabilnosti. Ponosni smo, da je bil Belimo Energy Valve™ izbran kot ena izmed 1000 rešitev, ter je prejel oznako Učinkovite rešitve Solar Impulse.

Swisscom IoT Climate Award 2021

Nagrado Swisscom IoT Climate Award prejmejo podjetja z izrednimi dosežki v njihovem prispevanju k znižanju emisij CO2 s pomočjo rešitev za IoT. Ponosni smo, da je Belimo Energy Valve s to povezavo v oblaku dosegel drugo mesto.

Nov nabor Belimo Energy Valve™ in merilnikov toplotne enerije integrira merjenje energije, nadzor in upravljanje delta T, ter obračunavanje na posamezni napravi s pomočjo IoT. Nudi celostno in neposredno integracijo v BMS ali v platforme za nadzor na podlagi IoT. Nadzor energije in certificirano merjenje in obračunavanje toplotne energije sta zdaj združena. Njegova združitev funkcij zmogljivosti vam omogoča prihranek časa in denarja.