Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Retrofit

Belimo Retrofit rešenja omogućavaju praktičnu zamenu i modernizaciju kombinacija ventila, pokretača ventila ili pokretača dempera u postojećim instalacijama. Ona za mnoge konkurentske proizvode pružaju ekonomičnu, pouzdanu i efikasnu zamenu u postojećim primenama kako bi se funkcionalnost vaših sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju obnovila sa najkraćim mogućim zastojem.

Belimo RetroFIT App

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT App možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Bilo da se radi o primenama za ventilaciju ili vodu, lako možete naći pravi zamenski pokretač (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, pokretač, pokretač za ventilaciju) iz Belimo asortimana da biste modernizovali svoju montažu uz najbolji kvalitet i najviše performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je integrisan u aplikaciju.