Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Maksimalna fleksibilnost za zamene na objektu

Belimo nudi specijalne retrofit pokretače za nadogradnju i zamenu postojećih starih električnih ili pneumatskih rotacionih i linearnih pokretača svih proizvođača. Parametri mogu da se precizno podese na licu mesta u skladu sa odgovarajućim zahtevima.

Laka zamena uz poznati Belimo kvalitet

Proizvodni program

Belimo RetroFIT App

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT App možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Bilo da se radi o primenama za ventilaciju ili vodu, lako možete naći pravi zamenski pokretač (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, pokretač, pokretač za ventilaciju) iz Belimo asortimana da biste modernizovali svoju montažu uz najbolji kvalitet i najviše performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je integrisan u aplikaciju.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Nadogradnja ili retrofit ugradnja postojećih sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju donosi nove izazove, posebno kada je zgrada delimično ili potpuno nastanjena. Brza i jednostavna montaža je od ključnog značaja u ovoj situaciji. Zbog toga je odabir komponenti i njihova kompatibilnost sa postojećim sistemom od najveće važnosti. Naša rešenja za retrofit ugradnju se odlikuju kvalitetom i pouzdanošću. Samim tim, naši proizvodi vam pomažu da unapredite i osigurate dobre performanse sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju i njegovo funkcionisanje bez potrebe za održavanjem. Ako u našem bogatom proizvodnom programu ne pronađete to što tražite, mi ćemo proizvesti vaš specifični priključni deo u našoj radionici (počevši od višestrukog pakovanja veličine 1).

 • Različiti tipovi i dužine kabla sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Rešenje za mehaničko i električno povezivanje prilagođeno vašem postojećem sistemu/komponentama.

Nudimo vam kompletan paket sveobuhvatnih rešenja u skladu sa zahtevima vaše primene.

 • Prednosti za klijente
 • Softver / dodaci
Prednosti za klijente

Menadžeri objekata / održavanje zgrada

Upravljanje i rukovođenje zgradama i njihovom tehničkom opremom, kao i kontrola nad njima, deo su vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja za obezbeđenje komfora prostorija i optimizaciju rada sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i, ako je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. 

 • Maksimalna energetska efikasnost u položaju mirovanja zahvaljujući upotrebi DC motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije najsavremenijom tehnologijom motora

 • Odlična stabilnost upravljanja za održavanje komfora

 • Koncept univerzalnog pokretača osigurava odsustvo bilo kakvih iznenađenja u proširenjima i konverzijama zgrada bilo koje vrste

 • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući jednostavnoj i direktnoj montaži

 • Kratki rokovi isporuke

 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda

 • Petogodišnja garancija

Instalateri / inženjeri postrojenja

Vaš posao je montaža tehnologije zgrade za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Da biste obavili svoj posao, potrebno je da na objektu imate prave proizvode u pravo vreme. Laka montaža i stručna podrška vam olakšavaju da se izborite sa svojim gustim rasporedom. 

 • Pravo rešenje sa pokretačem za svaku primenu zahvaljujući konceptu univerzalnog pokretača iz proizvodnog programa Belimo Retrofit

 • Fleksibilna primena kod raznih dempera

 • Pokretači se mogu precizno prilagoditi odgovarajućim zahtevima na objektu

 • Pokretači sa priključnim klemama omogućavaju ugradnju retrofit rešenja

 • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući jednostavnoj i direktnoj montaži

 • IP54 za zaštitu od prašine i vode

 • Radni elementi, kao što je taster za oslobađanje zupčanika koje se može zaključati, pojednostavljuju rad na gradilištu

 • Mehanički krajnji graničnici za podešavanje ugla rotacije za dodatnu fleksibilnost tokom montaže

 • Kratki rokovi isporuke

 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda

 • Petogodišnja garancija

Specijalizovane veleprodaje

Oslanjate se na visoku dostupnost, lak izbor i kratke rokove isporuke za proizvode koje nudite svojim klijentima. Potreban vam je brz i lak pristup informacijama i sveobuhvatna tehnička podrška od vaših dobavljača. 

 • Slim Universal proizvodni program čini izbor pravog pokretača još lakšim

 • Pokretači se mogu precizno prilagoditi odgovarajućim zahtevima na objektu

 • Pokretači sa priključnim klemama omogućavaju ugradnju retrofit rešenja

 • IP54 za zaštitu od prašine i vode

 • Kratki rokovi isporuke

 • Belimo pokretači su isprobani i testirani milionima puta

 • Petogodišnja garancija

Inženjeri konsultanti

Planiranje sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju je vaša ključna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite koristeći najsavremenije metode i koristite podatke dobavljača/proizvođača prilikom planiranja. Kada ste klijent kompanije Belimo, imate na raspolaganju brojne prednosti:

 • Slim Universal proizvodni program čini izbor pravog pokretača još lakšim

 • Pokretači se mogu precizno prilagoditi odgovarajućim zahtevima na objektu

 • IP54 za zaštitu od prašine i vode

 • Belimo pokretači su isprobani i testirani milionima puta

 • Petogodišnja garancija

Vlasnici zgrada

Poboljšanja u komforu i potrošnji energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada, stalni su izazov za vas. Najvažnija vam je optimizacija sistema za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju uz maksimalnu efikasnost i niske troškove. 

 • Odlična stabilnost upravljanja za održavanje komfora

 • Koncept univerzalnog pokretača osigurava odsustvo bilo kakvih iznenađenja u proširenjima i konverzijama zgrada bilo koje vrste

 • Ušteda vremena i troškova zahvaljujući jednostavnoj i direktnoj montaži

 • Maksimalna energetska efikasnost u položaju mirovanja zahvaljujući upotrebi DC motora bez četkica, koji smanjuju potrošnju energije najsavremenijom tehnologijom motora
 • Kratki rokovi isporuke

 • Sveobuhvatna podrška tokom celog radnog veka proizvoda

 • Petogodišnja garancija

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete periferne uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost u cilju kontinuirane optimizacije tehnologije zgrade. 

 • Slim Universal proizvodni program čini izbor pravog pokretača još lakšim

 • Pokretači se mogu precizno prilagoditi odgovarajućim zahtevima na objektu

 • Pokretači sa priključnim klemama omogućavaju ugradnju retrofit rešenja

 • IP54 za zaštitu od prašine i vode

 • Mehanički krajnji graničnici za podešavanje ugla rotacije za dodatnu fleksibilnost tokom montaže

 • Belimo pokretači su isprobani i testirani milionima puta

 • Petogodišnja garancija

Softver / dodaci

Belimo Assistant App

Aplikacija Belimo Assistant App za rad uređaja sa ugrađenim interfejsom za tehnologiju bliske komunikacije na objektu

Potpuna transparentnost u svakom trenutku kada su u pitanju vaša Belimo rešenja sa pokretačem za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju i rad sistema. Zahvaljujući aplikaciji Belimo Assistant App, vaš pametni telefon ili tablet omogućuje bežično rukovanje na licu mesta za pokretače promenljive zapremine vazduha, senzora, dempera i ventila.

Karakteristike 
Prikaz identifikacionih podataka: tip uređaja, položaj, oznaka, serijski broj, MP adresa
• Podaci o radu i parametri podešavanja: specifični za svaki uređaj
• Slanje podataka o radu i podešavanju direktno iz sistema, putem e-pošte, aplikacije WhatsApp, SMS poruka 
• Stranica dijagnostike: informacije o stanju specifičnog uređaja
• Skladištenje podataka o radu i podešavanjima u napomenama
• Prenos podataka sa isključenim pokretačem ili tokom rada
• Automatsko prilagođavanje jezika (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Pomoću aplikacije Belimo RetroFIT App možete da zamenite određene zastarele ili neispravne pokretače i senzore različitih dobavljača uređajima kompanije Belimo za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Bilo da se radi o primenama za ventilaciju ili vodu, lako možete naći pravi zamenski pokretač (pokretač regulacionog ventila, rotacioni pokretač, pokretač, pokretač za ventilaciju) iz Belimo asortimana da biste modernizovali svoju montažu uz najbolji kvalitet i najviše performanse.

Kompletan proizvodni program Belimo senzora sada je integrisan u aplikaciju.

Belimo MP-Bus

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Podešavanje i dijagnostički softver za MF/MP/MOD/LON/KNX pokretače, uklj. zaštitu od požara.
Za Windows sisteme.

Servisna alatka ZTH EU

Servisna alatka ZTH EU pojednostavljuje dijagnostiku, operativnu proveru i podešavanje uređaja za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Povezuje se direktno na Belimo pokretač sa prilagodljivim parametrima ili pokretač sa komunikacijom, a trenutne vrednosti se mogu odmah očitati ili resetovati na objektu.

Kada se ZTH EU koristi kao interfejs za PC-Tool (MFT-P), odgovarajući upravljački program za USB se instalira prilikom instalacije softvera PC-Tool. Upravljački program se takođe može preuzeti ovde i posebno instalirati.

BIM dodatak za Autodesk Revit

3D modeli podataka sa tehničkom informacijom od Autodesk Revit-a preko BIM dodatka

Ovaj dodatak vam omogućava da odaberete Belimo pokretače, ventile i senzore iz baze podataka i da ih zatim, zajedno sa njihovim tehničkim podacima, prevlačenjem i otpuštanjem dodate u projekat modelovanja podataka zgrade. Svi korisnici BIM-a zato imaju pristup svim podacima u strukturisanom i klasifikovanom obliku u Revit MEP formatu.