Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

 • Belimo Energy Valve™
 • Belimo Energy Valve™ sa merilom toplotne energije
Belimo Energy Valve™

Vidljiva ušteda energije

Belimo Energy Valve™ omogućuje regulaciju protoka koja ne zavisi od pritiska i transparentan nadzor sistema grejanja i hlađenja. Time se obezbeđuje da ne radi sa preniskim rasponom temperature (delta T). Merenjem, proračunom i vizuelizacijom važnih podataka sistema i izveštajima o performansama koje je Belimo stavio na raspolaganje zagarantovan je energetski efikasan rad sistema za ceo radni vek. Belimo Energy Valve™ može da se poveže sa oblakom Belimo Cloud, čime se omogućuje jednostavan pristup podacima i izveštajima – bilo kada i bilo gde.

HVAC hydronics – the goldmine in building renovation projects.

The smart control of heating, cooling, and ventilation loads has a big impact on the energy efficiency of buildings. A key aspect here is the heating and chilled water circuit, i.e. the hydronics of a building.

Generation
- No energy loss at zero load reduces operating costs.
- Planning reliability as a first step towards better energy efficiency.

Distribution
- Pressure fluctuations in distribution lead to lower power output.
- Making energy flow visible.

Zone
- Demand-driven zone control.

Find out how we can support you in this:

Belimo Energy Valve™ u HVAC primenama

Ovo je izbor uobičajenih HVAC primena u kojima se Belimo Energy Valve™ koristi. Nakon kratkog opisa svake primene, identifikovani su uobičajeni razlozi za lošu efikasnost ili performanse. Postoji objašnjenje kako EV rešava ove probleme i koji režimi kontrole i podešavanja se preporučuju za postizanje optimalnih performansi.

Optimizovano celovito rešenje – sada u oblaku.

Znati kuda energija teče

Belimo Energy Valve™ je IoT uređaj koji se povezuje putem interneta stvari, odnosno inteligentni ventil nezavisan od pritiska koji se može povezati sa oblakom Belimo Cloud. Jedinstvene funkcije kao npr. delta T menadžer ili mogućnosti direktne regulacije snage pružaju jasnoću, povećavaju efikasnost i smanjuju troškove. Belimo Energy Valve™ se sastoji od 2-krakog ili 3-krakog loptastog regulacionog ventila, merila zapreminskog protoka, dva senzora temperature i pokretača sa integrisanom logikom.

Proizvodni program

Inteligentni Belimo Energy Valve™ sa vezom na Belimo Cloud

Optimizacija delta T i vrednosti protoka
Evaluacija zasnovana na klaudu obezbeđuje podešavanja vrednosti delta T koja preporučuju Belimo stručnjaci za efikasan rad. Performanse i stabilnost sistema su poboljšani.

Doživotni pristup podacima
Belimo Cloud čuva kompletne podatke o upotrebi Belimo Energy Valve™. Baza podataka na mreži čini osnovu za buduću optimizaciju rada.

Online tehnološka podrška t
Belimo Support pomaže pri puštanju u rad i optimalnom podešavanju Belimo Energy Valve™ u svim fazama rada. Naši stručnjaci pomažu u rešavanju tehničkih problema.

Ažuriranja softvera
Belimo Cloud servis redovno pruža korisnicima ažuriranja softvera. Online preuzimanja čini ažuriranje lakšim nego ikada ranije.

Produžena garancija
Petogodišnja garancija produžuje se na 7 godina ako se ventil poveže na Belimo Cloud.

Izveštaji o učinku
Belimo Cloud Reporting pruža potpun pregled trenutnih i prošlih podataka o performansama kao što su protok, potrošnja energije, zahtevi za napajanjem i delta T, kao i pregled operativnih upozorenja ili grešaka koje bi mogle da utiču na efikasnost.

Moderna hidraulika sa konstantnim protokom

Da bi se obezbedila visoka ukupna energetska efikasnost zgrada, sve su važniji energetski optimizovani sistemi grejanja i hlađenja.

Uvek tačna količina vode
Idealan komfor prostorije obezbeđivanjem tačne količine vode, čak i sa promenama diferencijalnog pritiska i u radu sa delimičnim opterećenjem. 

Kontinuirana kontrola snage
Dosledno merenje temperature i zapreminskog protoka za preciznu regulaciju snage

Ušteda vremena prilikom planiranja
Smanjen napor pri planiranju i ušteda vremena kroz jednostavan dizajn ventila.

Manje montažnih radova
Smanjenje troškova i ušteda vremena zahvaljujući "sve u jednom" rešenju. Nema potrebe za komplikovanim hidrauličkim balansiranjem.

Energetska efikasnost
Karakteristični regulacioni ventil koji se dobro zatvara čime sprečava unutrašnje curenje u zatvorenom stanju, a samim tim i gubitak pri nultom opterećenju. Integrisana logika sprečava pojavu sindroma "niske vrednosti delta T" i obezbeđuje maksimalan komfor uz najmanju moguću potrošnju energije.

Fleksibilnost
Lako podešavanje maksimalnog protoka.

Proizvodi posebno prilagođeni potrebama klijenata

Ovih dana je teško odgovoriti na izazove u pogledu planiranja kao i na gradilištu primenom standardnih proizvoda, zbog toga su rešenja posebno prilagođena potrebama klijenata sve značajnija. Konstruisaćemo pokretač koji je vama potreban - sa dužinom kabla, priključnim konektorom i parametrizacijom koje vi zatražite. Ako je to potrebno, montiraćemo pokretač na ventil i tako konstruisati unapred montiran sklop koji se sastoji od delova cevi, senzora, priključaka i brojnih drugih delova. 

 • Različiti tipovi i dužine kablova sa priključnim konektorom ili bez njega. 
 • Obeležavanje proizvoda sa informacijama korisnika (npr. gde će se pokretač instalirati u zgradi). 
 • Potpuno prefabrikovana i testirana montaža (npr. integritet zaptivke) sa komponentama po vašem izboru.
 • Na zahtev, sa fleksibilnim cevovodima, sa specijalnim premazima ili izolacijom.
 • Mi se brinemo o parametrizaciji za vas (npr. podesivo vreme rada, histerezis i bus parametri). Za uređaje za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (npr. Belimo Energy Valve™), pripremamo kompletno puštanje u rad u skladu sa vašim specifikacijama.

Nudimo "kompletan bezbrižan paket" za vašu primenu.

Belimo Energy Valve™ sa merilom toplotne energije

Integrisano upravljanje toplotnom energijom i obračun potrošnje sada su lakši nego ikad

Usklađenost sertifikovanog Belimo Thermal Energy Meter™ i unapređenog Belimo Energy Valve™ omogućava transparentno upravljanje toplotnom energijom. Dva sveta "kontrole energije" i "sertifikovanog merenja i obračuna energije" su sada ujedinjeni. Precizno merenje i nadzor toplotnog protoka i potrošnje energije u sistemima za grejanje i hlađenje sa direktnim obračunom troškova zasnovanim na IoT primenom samo jednog uređaja. Nova Merila toplotne energije sa MID odobrenjem obezbeđuju visoku preciznost i pouzdanost i ujedno omogućavaju jednostavan i efikasan obračun potrošnje. Međutim, pouzdano merenje je samo početak. Belimo Energy Valve™ direktno kontroliše toplotni protok i optimizuje napajanje korisnika energijom. Zahvaljujući ovoj važnoj kombinaciji, Belimo ulazi u novu eru integrisanog upravljanja toplotnom energijom i povezuje ono što treba da bude zajedno.

HVAC hydronics – the goldmine in building renovation projects.

The smart control of heating, cooling, and ventilation loads has a big impact on the energy efficiency of buildings. A key aspect here is the heating and chilled water circuit, i.e. the hydronics of a building.

Generation
- No energy loss at zero load reduces operating costs.
- Planning reliability as a first step towards better energy efficiency.

Distribution
- Pressure fluctuations in distribution lead to lower power output.
- Making energy flow visible.

Zone
- Demand-driven zone control.

Find out how we can support you in this:

Belimo Energy Valve™ u HVAC primenama

Ovo je izbor uobičajenih HVAC primena u kojima se Belimo Energy Valve™ koristi. Nakon kratkog opisa svake primene, identifikovani su uobičajeni razlozi za lošu efikasnost ili performanse. Postoji objašnjenje kako EV rešava ove probleme i koji režimi kontrole i podešavanja se preporučuju za postizanje optimalnih performansi.

Spojiti ono što pripada zajedno

Integrisano upravljanje toplotnom energijom i obračun potrošnje.

Nova serija Belimo Energy Valve™ i Merila toplotne energije integriše merenje energije, kontrolu energije i IoT omogućeni obračun u jednom uređaju. On nudi besprekornu i direktnu integraciju sa sistemom upravljanja zgradom ili sa platformama za nadzor zasnovanim na Internetu stvari, sa nadzorom zasnovanim na Internetu stvari, alatkama za poboljšanje performansi i podacima o obračunu. Objedinjavanje performansi u cilju uštede vremena i novca. 

Proizvodni program

Prednosti

Trenutno merenje i upravljanje uz Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ nudi sertifikovano merenje potrošnje energije (MID) i protok nezavisan od pritiska, energetsku efikasnost, regulaciju snage i upravljanje sa delta T u jednom uređaju. Nadzirite i trenutno optimizujte potrošnju energije da biste ostvarili optimalan učinak sistema.

Uvek tačna količina vode
Idealan komfor prostorije obezbeđivanjem tačne količine vode, čak i sa promenama diferencijalnog pritiska i u radu sa delimičnim opterećenjem.  

Kontinuirana kontrola snage
Konzistentno merenje temperature i zapremine protoka za preciznu kontrolu snage.

Upravljenje sa delta T
Kontinuirano merenje raspona temperature i poređenje sa graničnom vrednošću postavljenom za određeni sistem. Ako temperatura padne ispod granične vrednosti, Belimo Energy Valve™ automatski podešava količinu protoka tako da se koristi samo količina vode koja je zaista nephodna za ostvarenje željene snage.

Ušteda vremena prilikom planiranja
Smanjen napor pri planiranju i ušteda vremena kroz jednostavan dizajn ventila.

Manje montažnih radova
Smanjenje troškova i ušteda vremena zahvaljujući "sve u jednom" rešenju. Nema potrebe za komplikovanim hidrauličkim balansiranjem.

Energetska efikasnost
Karakteristični regulacioni ventil koji se dobro zatvara čime sprečava unutrašnje curenje u zatvorenom stanju, a samim tim i gubitak pri nultom opterećenju. Integrisana logika sprečava pojavu sindroma "niske vrednosti delta T" i obezbeđuje maksimalan komfor uz najmanju moguću potrošnju energije.

Fleksibilnost
Lako podešavanje maksimalnog protoka.

Pouzdano sertifikovano merenje koje omogućava obračun potrošnje zasnovan IoT

Merila Belimo Thermal Energy Meters™ su sertifikovana prema standardu EN 1434/MID i opremljena su funkcijom daljinskog obračuna potrošnje koja se zasniva na tehnologiji interneta stvari. Tehnologije patentiranog automatskog nadzora i kompenzacije glikola kompanije Belimo osiguravaju precizno merenje, čak i u slučaju promene koncentracije glikola.

Konstrukcija proizvoda i puštanje u rad uz digitalnu podršku

Aplikacije i internet alati podržavaju postupak projektovanja i nude brzo i jednostavno puštanje u rad za tren oka. Iskusite jednostavnost koju nude istinski digitalan pristup i kompletna transparentnost podataka o energiji za krajnjeg korisnika.
Belimo Energy Valve™ i Merilo toplotne energije opremljeni su NFC tehnologijom (Near Field Communication), koja omogućava laku konfiguraciju i održavanje direktno putem pametnog telefona. Pomoću aplikacije Belimo Assistant možete da konfigurišete uređaje na intuitivan način i da evidentirate vrednosti pri puštanju u rad. Pouzdan rad uređaja osiguravaju ključni indikatori učinka jer vam pomažu da lako utvrdite njegovu ispravnost. Brojni dijagnostički parametri pokazuju vam kako uređaj ostvaruje interakciju sa sistemom tokom rada. Ako je potrebno servisiranje, možete brzo da generišete analizu kvara.

Besprekorna integracija merenih podataka

Besprekorna i direktna integracija sa sistemom upravljanja zgradom i kompatibilnost sa nadzorom i obračunom potrošnje zasnovanim na tehnologiji interneta stvari. Integracija podataka o energiji nikada nije bila lakša. Jedan uređaj vam pruža sve potrebne informacije za poboljšanje energetskog učinka sistema.

Odlična povezanost
Belimo Energy Valve™ ima sve uobičajene komunikacione protokole za automatizaciju zgrada.

Napajanje preko Ethernet-a (PoE)
PoE tehnologija istovremeno omogućava napajanje uređaja i prenos podataka putem Ethernet kabla. To pojednostavljuje montažu, sprečava greške pri ožičenju i uklanja potrebu za lokalnim napajanjem.

Direktna integracija sa platformama interneta stvari
Belimo proizvodi spremni za IoT omogućavaju da se periferni uređaji direktno povežu na moderne platforme za IoT zgrada. Sada možete da iskoristite sve prednosti umreženog digitalnog ekosistema.

Inteligentni Belimo Energy Valve™ sa vezom na Belimo Cloud

Pojednostavljeni obračun potrošnje energije
Belimo Energy Valve™ i Merilo toplotne energije spremni su za daljinski obračun potrošnje zasnovan na IoT. Ovlašćeni korisnici mogu da pristupe podacima putem kalud interfejsa.

Optimizacija delta T i vrednosti protoka
Evaluacija zasnovana na klaudu obezbeđuje podešavanja vrednosti delta T koja preporučuju Belimo stručnjaci za efikasan rad. Performanse i stabilnost sistema su poboljšani.

Doživotni pristup podacima
Belimo Cloud čuva kompletne podatke o upotrebi Belimo Energy Valve™. Baza podataka na mreži čini osnovu za buduću optimizaciju rada.

Online tehnološka podrška t
Belimo Support pomaže pri puštanju u rad i optimalnom podešavanju Belimo Energy Valve™ u svim fazama rada. Naši stručnjaci pomažu u rešavanju tehničkih problema.

Ažuriranja softvera
Belimo Cloud servis redovno pruža korisnicima ažuriranja softvera. Online preuzimanja čini ažuriranje lakšim nego ikada ranije.

Produžena garancija
Petogodišnja garancija produžuje se na 7 godina ako se ventil poveže na Belimo Cloud.

Izveštaji o učinku
Belimo Cloud Reporting pruža potpun pregled trenutnih i prošlih podataka o performansama kao što su protok, potrošnja energije, zahtevi za napajanjem i delta T, kao i pregled operativnih upozorenja ili grešaka koje bi mogle da utiču na efikasnost.

Multifunkcionalno i sveobuhvatno rešenje

Merenje
Integrisani senzori za merenje širenja temperature, protoka (uključujući kompenzaciju sadržaja glikola) i samim tim snage. 

Upravljanje
Upravljanje položajem ventila, protokom ili snagom radi savršene regulacije toplotnog izmenjivača. 

Balansiranje
Belimo Energy Valve™ uvek vodi računa da se koristi ispravna količina vode, čak i u slučaju promene diferencijalnog pritiska i pri radu pod delimičnim opterećenjem.

Izolacija
Dovod energije u zonu može biti potpuno isključen. Nema curenja zahvaljujući regulacionom ventilu koji ne propušta mehurići.

Praćenje energije
Potencijal optimizacije se može identifikovati snimanjem svih sistemskih podataka. 

Obračun potrošnje
Spremno za naplatu potrošnje stanara zasnovanu na IoT.

Modularna konstrukcija za brzu zamenu merila

Merilo toplotne energije obuhvata modul senzora (donji deo) sa povezanim senzorima temperature, u kojem se nalaze jedinica kalkulatora i merni sistem, kao i logički modul (gornji deo), koji povezuje merilo toplotne energije sa izvorom napajanja i nudi interfejs za komunikaciju putem bus-a i NFC komunikacije. 

Modul senzora je dostupan kao rezervni deo. U određenim zemljama, propisi nalažu njegovu periodičnu zamenu. U tom slučaju, logički modul može da se odvoji (sa svim priključenim kablovima), tako da donji modul senzora može lako da se zameni. Nakon toga se logički modul ponovo kači na donji deo. Nema potrebe za ponovnim priključivanjem kablova ili za ponovnom integracijom merila u sistem. Značajna ušteda vremena!

 • Prednosti za klijenta
  Energetski ventil
 • Prednosti za klijenta
  Energy Valve sa TEM
 • Uspešne priče
Prednosti za klijenta
Energetski ventil

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Kvalitet proveren preko 40 godina
 • Ušteda energije i povećani komfor prostorije obezbeđivanjem tačne količine vode za promene diferencijalnog pritiska i u radu sa delimičnim opterećenjem
 • Bezbednost sistema zagarantovana opcionim sigurnosnim mehanizmom
 • Precizno merenje protoka vode i mešavine vode i glikola u svim HVAC primenama. Manuelna kalibracija nije potrebna.
 • Integrisana logika koja sprečava nastanak sindroma "niske vrednosti delta T", obezbeđujući maksimalan komfor uz najmanju moguću potrošnju energije

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Manje napora pri projektovanju i ušteda vremena postižu se jednostavnom konstrukcijom ventila
 • Automatsko hidrauličko balansiranje pri svakom opterećenju
 • Mogućnost jednostavne adaptacije promenama snage
 • Posebno koordinirana pomoćna sredstva za projektovanje i dokumenti podržavaju svakodnevni rad

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Slobodan izbor regulacije (BACnet, Modbus, MP-Bus ili analogni signal)
 • Optimizacija energije zahvaljujući transparentnosti podataka
 • Opciona veza sa oblakom Belimo Cloud
 • Provera rada u stvarnom vremenu

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Smanjenje troškova i ušteda vremena zahvaljujući višenamenskom rešenju
 • Nije potrebno kompleksno hidrauličko balansiranje
 • Jednostavno puštanje u rad u samo nekoliko koraka uz pomoć intuitivnog asistenta za puštanje u rad
 • Zahvaljujući preciznom i ponovljivom merenju protoka vode i mešavine vode i glikola nije potrebna ručna kalibracija.
 • Integrisana logika sprečava pojavu sindroma „niske delta T vrednosti” obezbeđujući maksimalan komfor uz najmanju moguću potrošnju energije

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
 • Veći komfor u prostoriji zahvaljujući ispravnoj količini vode, čak i u slučaju promena diferencijalnog pritiska i rada sa delimičnim opterećenjem
 • Moguća su jednostavna prilagođavanja prema promenama performansi, čime se garantuje i jednostavna rekonstrukcija zgrada.
 • Bezbednost sistema zagarantovana opcionim sigurnosnim mehanizmom
 • Precizno i ponovljivo merenje protoka vode i mešavine vode i glikola u svim primenama za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Manuelna kalibracija nije potrebna.
 • Izmereni sadržaj glikola opciono je moguće koristiti kao izlaznu vrednost za nadzor.
 • Integrisana logika sprečava pojavu sindroma „niske delta T vrednosti” obezbeđujući maksimalan komfor uz najmanju moguću potrošnju energije

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Ušteda energije zahvaljujući automatskom i neprestanom hidrauličkom balansiranju
 • Veći komfor u prostoriji zahvaljujući ispravnoj količini vode, čak i u slučaju promena diferencijalnog pritiska i rada sa delimičnim opterećenjem
 • Velika transparentnost i efikasnost zahvaljujući nadzoru energije i sistema
 • Bezbednost sistema zagarantovana opcionim sigurnosnim mehanizmom
 • Precizno i ponovljivo merenje protoka vode i mešavine vode i glikola u svim primenama za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju. Manuelna kalibracija nije potrebna.
 • Opcije optimizacije tokom rada
 • Maksimalni komfor sa minimalnim troškovima rada tokom čitavog radnog veka
Prednosti za klijenta
Energy Valve sa TEM

Glavni izvođači/investitori

Vaš fokus je na profitabilnosti zgrada. Ovo ne uključuje samo investicione troškove, već i troškove tokom tekućeg rada/servisiranja. Održivost i transparentnost troškova su vam važni. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Kvalitet proveren preko 40 godina
 • Ušteda energije i povećani komfor prostorije obezbeđivanjem tačne količine vode za promene diferencijalnog pritiska i u radu sa delimičnim opterećenjem
 • Bezbednost sistema zagarantovana opcionim sigurnosnim mehanizmom
 • Precizno merenje protoka vode i mešavine vode i glikola u svim HVAC primenama. Manuelna kalibracija nije potrebna.
 • Integrisana logika koja sprečava nastanak sindroma "niske vrednosti delta T", obezbeđujući maksimalan komfor uz najmanju moguću potrošnju energije

Inženjeri konsultanti

Planiranje HVAC sistema je vaša osnovna kompetencija. Stalno ste u potrazi za novim, inovativnim načinima za uštedu energije i poboljšanje klime u prostoriji. Radite najsavremenijim metodama i koristite podatke dobavljača/proizvođača za svoje planiranje. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Umanjeni napori i ušteda vremena zahvaljujući sveobuhvatnom rešenju
 • Pojednostavljeno planiranje zahvaljujući lakom izboru ventila
 • Verifikacija i evidentiranje koji se mogu pratiti (izveštaj o puštanju u rad)
 • Automatsko hidrauličko balansiranje pri svakom opterećenju
 • Mogućnost jednostavne adaptacije promenama snage

Integratori sistema

Vaš zadatak je da projektujete sisteme upravljanja zgradom i optimalno integrišete terenske uređaje. Vaš cilj je da smanjite složenost i obezbedite transparentnost za kontinuiranu optimizaciju tehnologije u zgradama. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Obračun i upravljanje u jednom uređaju 
 • Jednostavno puštanje u rad i konfiguracija koji štede vreme 
 • Izbor željenog upravljačkog signala (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus ili analogni signal) 
 • Optimizacija energije putem transparentnosti podataka 
 • Pojednostavljena montaža uz PoE (Power over Ethernet), zato što nije potreban lokalni izvor napajanja 
 • Evropski zahtevi prema standardu EN 1434 i direktivi MID su zadovoljeni
 • Integrisani mrežni server za direktan pristup podacima i opcijama podešavanja 
 • Jedinstvena aplikacija za pametne telefone za sve funkcije: puštanje u rad, konfiguracija, dijagnostika i nadzor 
 • Intuitivni pomoćnik za prve korake pri puštanju u rad i snimanju podataka Merila toplotne energije

Montažeri/inženjeri postrojenja

Montaža HVAC građevinske tehnologije je vaš posao. Da biste obavili svoj posao, potrebni su vam pravi proizvodi u pravo vreme na licu mesta. Jednostavna montaža i stručna korisnička podrška omogućavaju vam da ispunite svoj gust raspored. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Smanjenje troškova i ušteda vremena zahvaljujući sveobuhvatnom rešenju
 • Nema potrebe za komplikovanim hidrauličkim balansiranjem
 • Jednostavno evidentiranje odobrenog merila potrošnje energije prilikom puštanja u rad pomoću aplikacije Assistant
 • Automatsko kreiranje izveštaja o puštanju merila u rad koji je dostupan na mreži
 • Evropski zahtevi prema standardu EN 1434 i direktivi MID su zadovoljeni
 • Integrisani mrežni server za direktan pristup podacima i opcijama podešavanja 
 • Jedinstvena aplikacija za pametne telefone za sve funkcije: puštanje u rad, konfiguracija, dijagnostika i nadzor 
 • Intuitivni pomoćnik za prve korake pri puštanju u rad i snimanju podataka Merila toplotne energije

Vlasnici zgrada

Poboljšanja udobnosti i potrošnje energije, kao i jednostavna proširenja i nadogradnje zgrada su stalni izazov za vas. Optimizacija vašeg HVAC sistema uz najmanji mogući napor i niske troškove je u glavnom fokusu. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Sertifikovano i prativo merenje i evidentiranje podataka o energiji, spremno za obračun potrošnje energije stanara
 • Otvoreni pristup podacima pruža fleksibilnost pri izboru pružaoca usluge snabdevanja energijom (npr. u svrhe obračuna) 
 • Niski troškovi puštanja u rad i rukovanja, što podrazumeva optimalnu zaštitu investicije
 • Dugovečno i transparentno rešenje zahvaljujući direktnoj internet vezi

Menadžeri objekata/Održavanje zgrada

Menadžment, kontrola i upravljanje zgradama i njihovom tehničkom opremljenošću je deo vaših svakodnevnih zadataka. Tražite rešenja kako biste obezbedili udobnost u prostorijama i optimizovali rad sistema. Cenite jednostavne i transparentne sisteme i ukoliko je potrebno, brzu isporuku rezervnih delova i podršku koja je dostupna u svakom trenutku. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Maksimalni komfor sa minimalnim troškovima rada tokom čitavog radnog veka
 • Upravljanje nezavisno od pritiska uklanja potrebu za redovnim hidrauličkim ponovnim balansiranjem
 • Integrisano merenje i kompenzacija nivoa glikola ili alarm kod MID uređaja, čime se garantuje bezbednost sistema i osiguravaju precizne vrednosti merenja
 • Prativa verifikacija i evidentiranje podataka od važnosti za obračun 
 • Visoka transparentnost i efikasnost zahvaljujući nadzoru potrošnje energije i sistema uz Belimo Cloud  
 • Laka zamena opreme koja treba da se kalibriše

Pružalac usluge merenja

Kao pružalac usluge merenja, obezbeđujete da se toplotna energija meri ispravno i tačno i da se podaci o potrošnji evidentiraju i fakturišu. Belimo Energy Valve™ nude:

 • Puštanje u rad sa navođenjem pomoću aplikacije, pri čemu se automatski kreira formalni izveštaj o puštanju u rad 
 • Izmereni podaci iz merila energije sertifikovanog u skaldu sa MID mogu da se koriste direktno za obračun potrošnje kod stanara
 • Jednostavno povezivanje sa drugim klaud interfejsima
 • Jednostavno zapisivanje i obrada podataka
 • Besprekorna integracija sa otvorenim platformama za merenje ili obračun 
 • Evropski zahtevi prema standardu EN 1434 i direktivi MID su zadovoljeni
 • Integrisani mrežni server za direktan pristup podacima i opcijama podešavanja 
 • Jedinstvena aplikacija za pametne telefone za sve funkcije: puštanje u rad, konfiguracija, dijagnostika i nadzor 
 • Intuitivni pomoćnik za prve korake pri puštanju u rad i snimanju podataka Merila toplotne energije
Uspešne priče