Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια.

Πληροφορίες για τον πελάτη σύμφωνα με τον κανονισμό REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 άρθρο 33 σχετικά με SVHC