Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:
  • Έναρξη χρήσης & συντήρηση
  • Εφαρμογές τελικού χρήστη
  • Όλα
Έναρξη χρήσης & συντήρηση

Εφαρμογή Belimo Duct Sensor Assistant

Εφαρμογή Belimo Duct Sensor Assistant για μεμονωμένη διαμόρφωση των αισθητηρίων

Μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του εύρους χρήσης και προσαρμογής της διαμόρφωσης σε μεμονωμένη βάση στις απαιτήσεις της εφαρμογής. Μια συσκευή dongle Bluetooth® απαιτείται για τη διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant (διατίθεται ξεχωριστά, A-22G-A05).

Χαρακτηριστικά
• Επικοινωνία μέσω Bluetooth BLE
• Απαιτείται συσκευή Dongle Bluetooth A-22G-A05 η οποία επικοινωνεί με το αισθητήριο μέσω συνδετήρα Micro-USB
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα παρακάτω αισθητήρια: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Υποστηριζόμενες γλώσσες DE, EN, FR, IT, ES, PT

Επιλογές διαμόρφωσης
• Μεμονωμένη διαμόρφωση σημάτων εξόδου
• Ρύθμιση διαφόρων ευρών μέτρησης
• Πρόσθετη προσαρμογή τιμών μετατόπισης
• Παραμετροποίηση του σήματος Live-Zero (2..10 V κλπ.) και του συστήματος μονάδων
• Επιλογές ρύθμισης για ενδείξεις οθόνης
• Προσαρμοσμένη παραμετροποίηση της λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη (TLF)
• Επέκταση της φυσικής διεύθυνσης Modbus
• Αποθήκευση ρυθμίσεων στην κινητή συσκευή και φόρτωση σε άλλα αισθητήρια
• Παρουσίαση και εξαγωγή της διαφορικής πίεσης ως τιμή ογκομετρικής ροής

Διάθεση στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη ΕΖΕΣ και στο ΗΒ.

Εφαρμογή Belimo Assistant

Εφαρμογή Belimo Assistant για επιτόπου χειρισμό συσκευών με ενσωματωμένη διεπαφή NFC

Πλήρης διαφάνεια ανά πάσα στιγμή όσον αφορά στη δική σας λύση κινητήρα HVAC Belimo και στη λειτουργία του συστήματός σας. Με την εφαρμογή Belimo Assistant, η δική σας συσκευή smartphone ή tablet παρέχει ασύρματο επιτόπου χειρισμό για μεταβλητό όγκο αέρα VAV, αισθητήρια, κινητήρες διαφραγμάτων και βαλβίδων.

Χαρακτηριστικά 
Προβολή δεδομένων αναγνώρισης: τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, αριθμός σειράς, διεύθυνση MP
• Δεδομένα λειτουργίας και παράμετροι ρυθμίσεων: ανάλογα με τη συσκευή
• Αποστολή δεδομένων λειτουργίας και ρυθμίσεων απευθείας από το σύστημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, WhatsApp, SMS 
• Σελίδα διάγνωσης: πληροφορίες κατάστασης της εκάστοτε συσκευής
• Αποθήκευση δεδομένων λειτουργίας και ρυθμίσεων σε σημειώσεις
• Διαβίβαση δεδομένων με απενεργοποιημένο κινητήρα ή κατά την τρέχουσα λειτουργία
• Αυτόματη προσαρμογή γλώσσας (DE/EN/FR/IT)

Belimo RetroFIT App

Με την εφαρμογή Belimo RetroFIT App μπορείτε να αντικαταστήσετε με συγκεκριμένο τρόπο τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες και αισθητήρια διαφόρων προμηθευτών με συσκευές της Belimo στον κλάδο HVAC (θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός).

Για εφαρμογές εξαερισμού ή νερού μπορείτε να βρείτε εύκολα το σωστό ανταλλακτικό κινητήρα (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με άριστη ποιότητας και υψηλή απόδοση.

Η πλήρης σειρά προϊόντων των αισθητηρίων Belimo έχει πλέον ενσωματωθεί στην εφαρμογή.

Εφαρμογές τελικού χρήστη

Εφαρμογή Belimo Display

Η εφαρμογή Belimo Display ως εικονική οθόνη για τα αισθητήρια χώρου Belimo και τις μονάδες λειτουργίας χώρου

Η εφαρμογή Belimo Display είναι ο πλέον καινοτόμος τρόπος για την προσπέλαση αισθητηρίων χώρου και μονάδων λειτουργίας χώρου της Belimo. Η εφαρμογή τελικού χρήστη παρέχει τη δυνατότητα προβολής τιμών και προσαρμογής τιμών ρύθμισης.

Χαρακτηριστικά:
Προβολή τιμών χώρου (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, CO2) όλων των ενεργών αισθητηρίων χώρου & μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προσαρμογή της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας των ενεργών μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προβολή της συγκέντρωσης CO2 με προσαρμοζόμενη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη

Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας:
1. ενεργοποιείστε την επικοινωνία NFC και κρατήστε τη συσκευή smartphone μπροστά στη συσκευή χώρου
2. ελέγξτε τις πραγματικές τιμές και προσαρμόστε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας εάν χρειάζεται
3. για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές τιμές κρατήστε και πάλι τη συσκευή smartphone μπροστά στη μονάδα δωματίου

Συμβατή με την τελευταία γενιά ενεργών αισθητηρίων δωματίου και μονάδων λειτουργίας της Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Απαιτήσεις:
Συσκευή Smartphone με Android V5.0 ή ανώτερο (συσκευή Smartphone με iOS V9.0 ή ανώτερο)

Όλα

Εφαρμογή Belimo Display

Η εφαρμογή Belimo Display ως εικονική οθόνη για τα αισθητήρια χώρου Belimo και τις μονάδες λειτουργίας χώρου

Η εφαρμογή Belimo Display είναι ο πλέον καινοτόμος τρόπος για την προσπέλαση αισθητηρίων χώρου και μονάδων λειτουργίας χώρου της Belimo. Η εφαρμογή τελικού χρήστη παρέχει τη δυνατότητα προβολής τιμών και προσαρμογής τιμών ρύθμισης.

Χαρακτηριστικά:
Προβολή τιμών χώρου (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, CO2) όλων των ενεργών αισθητηρίων χώρου & μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προσαρμογή της επιθυμητής τιμής θερμοκρασίας των ενεργών μονάδων λειτουργίας χώρου
• Προβολή της συγκέντρωσης CO2 με προσαρμοζόμενη λειτουργία φωτεινού σηματοδότη

Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας:
1. ενεργοποιείστε την επικοινωνία NFC και κρατήστε τη συσκευή smartphone μπροστά στη συσκευή χώρου
2. ελέγξτε τις πραγματικές τιμές και προσαρμόστε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας εάν χρειάζεται
3. για να ενεργοποιήσετε τις επιθυμητές τιμές κρατήστε και πάλι τη συσκευή smartphone μπροστά στη μονάδα δωματίου

Συμβατή με την τελευταία γενιά ενεργών αισθητηρίων δωματίου και μονάδων λειτουργίας της Belimo:
- 22RT..
- P-22RT..

Απαιτήσεις:
Συσκευή Smartphone με Android V5.0 ή ανώτερο (συσκευή Smartphone με iOS V9.0 ή ανώτερο)

Εφαρμογή Belimo Duct Sensor Assistant

Εφαρμογή Belimo Duct Sensor Assistant για μεμονωμένη διαμόρφωση των αισθητηρίων

Μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του εύρους χρήσης και προσαρμογής της διαμόρφωσης σε μεμονωμένη βάση στις απαιτήσεις της εφαρμογής. Μια συσκευή dongle Bluetooth® απαιτείται για τη διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής Belimo Duct Sensor Assistant (διατίθεται ξεχωριστά, A-22G-A05).

Χαρακτηριστικά
• Επικοινωνία μέσω Bluetooth BLE
• Απαιτείται συσκευή Dongle Bluetooth A-22G-A05 η οποία επικοινωνεί με το αισθητήριο μέσω συνδετήρα Micro-USB
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα παρακάτω αισθητήρια: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Υποστηριζόμενες γλώσσες DE, EN, FR, IT, ES, PT

Επιλογές διαμόρφωσης
• Μεμονωμένη διαμόρφωση σημάτων εξόδου
• Ρύθμιση διαφόρων ευρών μέτρησης
• Πρόσθετη προσαρμογή τιμών μετατόπισης
• Παραμετροποίηση του σήματος Live-Zero (2..10 V κλπ.) και του συστήματος μονάδων
• Επιλογές ρύθμισης για ενδείξεις οθόνης
• Προσαρμοσμένη παραμετροποίηση της λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη (TLF)
• Επέκταση της φυσικής διεύθυνσης Modbus
• Αποθήκευση ρυθμίσεων στην κινητή συσκευή και φόρτωση σε άλλα αισθητήρια
• Παρουσίαση και εξαγωγή της διαφορικής πίεσης ως τιμή ογκομετρικής ροής

Διάθεση στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη ΕΖΕΣ και στο ΗΒ.

Εφαρμογή Belimo Assistant

Εφαρμογή Belimo Assistant για επιτόπου χειρισμό συσκευών με ενσωματωμένη διεπαφή NFC

Πλήρης διαφάνεια ανά πάσα στιγμή όσον αφορά στη δική σας λύση κινητήρα HVAC Belimo και στη λειτουργία του συστήματός σας. Με την εφαρμογή Belimo Assistant, η δική σας συσκευή smartphone ή tablet παρέχει ασύρματο επιτόπου χειρισμό για μεταβλητό όγκο αέρα VAV, αισθητήρια, κινητήρες διαφραγμάτων και βαλβίδων.

Χαρακτηριστικά 
• Προβολή δεδομένων αναγνώρισης: τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, αριθμός σειράς, διεύθυνση MP
• Δεδομένα λειτουργίας και παράμετροι ρυθμίσεων: ανάλογα με τη συσκευή
• Αποστολή δεδομένων λειτουργίας και ρυθμίσεων απευθείας από το σύστημα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, WhatsApp, SMS 
• Σελίδα διάγνωσης: πληροφορίες κατάστασης της εκάστοτε συσκευής
• Αποθήκευση δεδομένων λειτουργίας και ρυθμίσεων σε σημειώσεις
• Διαβίβαση δεδομένων με απενεργοποιημένο κινητήρα ή κατά την τρέχουσα λειτουργία
• Αυτόματη προσαρμογή γλώσσας (DE/EN/FR/IT)

Belimo RetroFIT App

Με την εφαρμογή Belimo RetroFIT App μπορείτε να αντικαταστήσετε με συγκεκριμένο τρόπο τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες και αισθητήρια διαφόρων προμηθευτών με συσκευές της Belimo στον κλάδο HVAC (θέρμανση, αερισμός και κλιματισμός).

Για εφαρμογές εξαερισμού ή νερού μπορείτε να βρείτε εύκολα το σωστό ανταλλακτικό κινητήρα (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με άριστη ποιότητας και μέγιστη απόδοση.

Η πλήρης σειρά προϊόντων των αισθητηρίων Belimo έχει πλέον ενσωματωθεί στην εφαρμογή.