Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

  • Vënia në punë dhe mirëmbajtja
  • Aplikacionet e përdoruesve fundorë
  • Të gjitha
Vënia në punë dhe mirëmbajtja

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App për konfigurim individual sensorëve

Nëpërmjet Belimo Duct Sensor Assistant App është e mundur të zgjerohet gama e përdorimit dhe të përshtatet konfigurimi individualisht me kërkesat e aplikacionit. Kërkohet një dongëll Bluetooth® për konfigurim nëpërmjet Belimo Duct Sensor Assistant App (shitet veçmas, A-22G-A05).

Veçoritë 
• Komunikimi nëpërmjet Bluetooth BLE
• Kërkohet Bluetooth Dongle A-22G-A05, i cili do të komunikojë me sensorin nëpërmjet një fishe Micro-USB
• Mund të përdoret për sensorët e mëposhtëm: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Gjuhët e mbështetura DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opsionet e konfigurimit
• Konfigurim individual i sinjaleve dalëse
• Vendosje e diapazoneve të ndryshme matëse
• Rregullim shtesë i vlerave të kompensimit
• Parametrizim i sinjalit Live-Zero (2..10 V etj.) dhe i sistemit të njësive
• Opsione cilësimi për indikacionet e ekranit
• Parametrizim i personalizuar i funksionit të semaforit (TLF)
• Zgjerimi i adresës fizike të Modbus
• Ruajini cilësimet në pajisjen portative dhe ngarkojini në sensorë të tjerë
• Ruajtje e cilësimeve në pajisje portative dhe ngarkim në sensorë të tjerë

Ofrohet në Amerikën Veriore, Bashkimin Evropian, shtetet e EFTA-s dhe MB.

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App për funksionimin në vend të pajisjeve me ndërfaqe të integruar NFC

Transparencë e plotë në çdo kohë në lidhje me zgjidhjen e aktuatorit tuaj të klimatizimit Belimo dhe funksionimin e sistemit tuaj. Me Belimo Assistant App, smartfoni ose tableta juaj ofron funksionim me valë në vend për VAV, sensorë, amortizues dhe aktuatorë valvulash.

Veçoritë 
Shfaqni të dhënat e identifikimit: llojin e pajisjes, pozicionin, përcaktimin, numrin serial, adresën MP
• Të dhënat e funksionimit dhe parametrat e cilësimeve: specifike për pajisjen
• Dërgoni të dhënat e funksionimit dhe konfigurimit direkt nga sistemi, nëpërmjet email, WhatsApp, SMS 
• Faqja e diagnostikimit: informacioni i gjendjes specifike të pajisjes
• Ruajtje e të dhënave të funksionimit dhe konfigurimit në shënime
• Transmetim i të dhënave me aktuator të çaktivizuar ose gjatë funksionimit në vazhdim
• Përshtatje automatike e gjuhës (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Me Belimo RetroFIT App mund të zëvendësoni në mënyrë specifike aktuatorët dhe sensorët tuaj të vjetruar ose me defekt nga furnitorë të ndryshëm me pajisje nga Belimo në sektorin e klimatizimit (ngrohje, ventilim dhe kondicionerë).

Qoftë për zbatime ventilimi apo me ujë, mund të gjeni lehtësisht aktuatorin e duhur zëvendësues (aktuator valvulash glob, aktuator rrotullues, aktuator, aktuator ventilimi) nga Belimo për të modernizuar instalimin tuaj me cilësinë më të mirë dhe rendiment të lartë.

Gama e plotë e produkteve të sensorëve Belimo tani është gjithashtu e integruar në aplikacion.

Aplikacionet e përdoruesve fundorë

Belimo Display App

Belimo Display App si një ekran virtual për sensorët e dhomës Belimo dhe njësitë e funksionimit të dhomës

Belimo Display App është mënyra më novatore për të aksesuar sensorët e dhomës dhe njësitë e funksionimit të dhomës nga Belimo. Aplikacioni intuitiv i përdoruesit fundor lejon shfaqjen e vlerave të dhomës dhe rregullimin e pikave të caktuara.

Veçoritë:
Shfaqja e vlerave të dhomës (temperatura, lagështia relative, CO2) të të gjithë sensorëve aktivë të dhomës dhe njësive operative të dhomës
• Rregullimi i pikës së caktuar të temperaturës së njësive operative aktive të dhomës
• Shfaqja e CO2 përqendrimi me funksion të personalizueshëm të semaforit

Dhe ja si funksionon:
1. aktivizoni NFC dhe mbajeni smartfonin në pajisjen e dhomës
2. shikoni vlerat aktuale dhe vendosni pikën e caktuar të temperaturës nëse kërkohet
3. për të aktivizuar pikat e vendosura, mbajeni sërish smartfonin në njësinë e dhomës

E përputhshme me gjeneratën e fundit të sensorëve aktivë të dhomës Belimo dhe njësive funksionuese:
- 22RT..
- P-22RT..

Kërkesat:
Smartfon me Android V5.0 e lart (smartfon me iOS V9.0 e lart)

Të gjitha

Belimo Display App

Belimo Display App si një ekran virtual për sensorët e dhomës Belimo dhe njësitë e funksionimit të dhomës

Belimo Display App është mënyra më novatore për të aksesuar sensorët e dhomës dhe njësitë e funksionimit të dhomës nga Belimo. Aplikacioni intuitiv i përdoruesit fundor lejon shfaqjen e vlerave të dhomës dhe rregullimin e pikave të caktuara.

Veçoritë:
Shfaqja e vlerave të dhomës (temperatura, lagështia relative, CO2) të të gjithë sensorëve aktivë të dhomës dhe njësive operative të dhomës
• Rregullimi i pikës së caktuar të temperaturës së njësive operative aktive të dhomës
• Shfaqja e CO2 përqendrimi me funksion të personalizueshëm të semaforit

Dhe ja si funksionon:
1. aktivizoni NFC dhe mbajeni smartfonin në pajisjen e dhomës
2. shikoni vlerat aktuale dhe vendosni pikën e caktuar të temperaturës nëse kërkohet
3. për të aktivizuar pikat e vendosura, mbajeni sërish smartfonin në njësinë e dhomës

E përputhshme me gjeneratën e fundit të sensorëve aktivë të dhomës Belimo dhe njësive funksionuese:
- 22RT..
- P-22RT..

Kërkesat:
Smartfon me Android V5.0 e lart (smartfon me iOS V9.0 e lart)

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App për konfigurim individual sensorëve

Nëpërmjet Belimo Duct Sensor Assistant App është e mundur të zgjerohet gama e përdorimit dhe të përshtatet konfigurimi individualisht me kërkesat e aplikacionit. Kërkohet një dongëll Bluetooth® për konfigurim nëpërmjet Belimo Duct Sensor Assistant App (shitet veçmas, A-22G-A05).

Veçoritë 
• Komunikimi nëpërmjet Bluetooth BLE
• Kërkohet Bluetooth Dongle A-22G-A05, i cili do të komunikojë me sensorin nëpërmjet një fishe Micro-USB
• Mund të përdoret për sensorët e mëposhtëm: 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Gjuhët e mbështetura DE, EN, FR, IT, ES, PT

Opsionet e konfigurimit
• Konfigurim individual i sinjaleve dalëse
• Vendosje e diapazoneve të ndryshme matëse
• Rregullim shtesë i vlerave të kompensimit
• Parametrizim i sinjalit Live-Zero (2..10 V etj.) dhe i sistemit të njësive
• Opsione cilësimi për indikacionet e ekranit
• Parametrizim i personalizuar i funksionit të semaforit (TLF)
• Zgjerimi i adresës fizike të Modbus
• Ruajini cilësimet në pajisjen portative dhe ngarkojini në sensorë të tjerë
• Ruajtje e cilësimeve në pajisje portative dhe ngarkim në sensorë të tjerë

Ofrohet në Amerikën Veriore, Bashkimin Evropian, shtetet e EFTA-s dhe MB.

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App për funksionimin në vend të pajisjeve me ndërfaqe të integruar NFC

Transparencë e plotë në çdo kohë në lidhje me zgjidhjen e aktuatorit tuaj të klimatizimit Belimo dhe funksionimin e sistemit tuaj. Me Belimo Assistant App, smartfoni ose tableta juaj ofron funksionim me valë në vend për VAV, sensorë, amortizues dhe aktuatorë valvulash.

Veçoritë 
• Shfaqni të dhënat e identifikimit: llojin e pajisjes, pozicionin, përcaktimin, numrin serial, adresën MP
• Të dhënat e funksionimit dhe parametrat e cilësimeve: specifike për pajisjen
• Dërgoni të dhënat e funksionimit dhe konfigurimit direkt nga sistemi, nëpërmjet email, WhatsApp, SMS 
• Faqja e diagnostikimit: informacioni i gjendjes specifike të pajisjes
• Ruajtje e të dhënave të funksionimit dhe konfigurimit në shënime
• Transmetim i të dhënave me aktuator të çaktivizuar ose gjatë funksionimit në vazhdim
• Përshtatje automatike e gjuhës (DE / EN / FR / IT)

Belimo RetroFIT App

Me Belimo RetroFIT App mund të zëvendësoni në mënyrë specifike aktuatorët dhe sensorët tuaj të vjetruar ose me defekt nga furnitorë të ndryshëm me pajisje nga Belimo në sektorin e klimatizimit (ngrohje, ventilim dhe kondicionerë).

Qoftë për zbatime ventilimi apo me ujë, mund të gjeni lehtësisht aktuatorin e duhur zëvendësues (aktuator valvulash glob, aktuator rrotullues, aktuator, aktuator ventilimi) nga Belimo për të modernizuar instalimin tuaj me cilësinë më të mirë dhe rendimentin më të lartë.

Gama e plotë e produkteve të sensorëve Belimo tani është gjithashtu e integruar në aplikacion.