Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Valvulet flutur

Seria e valvuleve Flutur disponohet në llojet Wafer- dhe Lug-Type në DN 25 - DN 700. Ajo plotëson kërkesat e të gjitha zbatimeve të klimatizimit që kërkojnë rrjedhje zero për zbatime me 2 dhe 3 drejtime.