Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Valvulat

Belimo ofron një gamë të plotë produktesh valvulash novatore që plotësojnë kërkesat e sistemit tuaj dhe ofrojnë zgjidhje optimale për kontrollin e fluksit. Portofoli ynë i valvulave përfshin një sërë valvulash të varura nga presioni si CCV, QCV dhe valvulat flutur, valvulat mekanike të pavarura nga presioni PIQCV, valvulat elektronike të pavarura nga presioni EPIV dhe një valvulë të avancuar të pavarur nga presioni dhe të aftë për IoT për të optimizuar rendimentin e bobinës, Belimo Energy Valve™.