Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët me siguresë

Aktuatorët rrotullues Belimo me siguresë mund të përballojnë një larmi zbatimesh klimatizimi. Ato ofrohen në një gamë të gjerë tensionesh nominale dhe forcash rrotulluese.