Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët

Aktuatorët e damperave Belimo janë projektuar për përdorim në një sërë aplikacionesh HVAC, dhe ata garantojnë besueshmëri dhe reduktim të konsumit të energjisë. Me një gamë gjithëpërfshirëse të forcës (2 Nm deri në 40 Nm) ata janë të optimizuar për përmasa të damperave deri në 8 m2. Ata mund të montohen direkt në boshtet e damperave. Aktuatorët janë të përshtatshëm për damperat e kontrollit, pajisjet fundore VAV, njësitë fan-coil dhe shumë aplikime të tjera HVAC.