Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Valvulet sferë

Valvuli me sferë ofron aftësi të larta mbylljeje ose ndërrimi pa rrjedhje - ky është efikasitet.