Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Historia e Belimo

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.

2021

 • Lançimi i Belimo Energy Valve™ me matësin e energjisë termale, i cili integron matjen dhe kontrollin e energjisë, menaxhimin e delta T, dhe faturimin me IoT në një pajisje të vetme. 
 • Lançimi i CM Mini - aktuatori më i vogël Belimo me një forcë prej vetëm një njuton-metër (9 in-lb) dhe një aktuator linear me forcë pozicionimi prej 50 njuton (12 lbf).

2020

 • Në fillim të vitit, Belimo prodhoi aktuatorin e 100-miliontë, dhe me këtë arriti një etapë tjetër në historinë e kompanisë.
 • Lançimi në treg i kontrollorit VRU Universal VAV për aplikime sensitive në laboratorë ose spitale. 
 • Marrja e Opera Electronics Inc., një specialist me bazë në Montreal (Kanada) për sensorët e cilësisë së ajrit dhe gazit.

2019

 • Lançim i sensorëve të rinj të fluksit, sensorëve të dhomave dhe njësive të operimit të dhomave.
 • Lançim i valvulës së zonës kompakkte me 6 drejtime
 • Belimo u dallua si kompania më e mirë për asistencën teknike në kategorinë e "prodhuesve të mëdhenj" në American Controls HVAC Industry për herë të katërt në dhjetë vitet e fundit.

2018

 • Lançim i një serie aktuatorësh IoT damperash fail-safe dhe jo fail-safe dhe valvulash me forca që variojnë nga 45 deri në 360 in-lbs. Këta aktuatorë përfshijnë lidhje BACnet, Modbus ose Belimo Cloud, dhe janë projektuar për të monitoruar, regjistruar dhe ndarë të dhënat e sistemit me Sistemin e Menaxhimit të Ndërtesës.
 • Seria e re e aktuatorëve të damperave PMB dhe PKDB me forcë të lartë është zgjidhja më novatore, më efikase në përdorimin e energjisë dhe më e besueshme me ndërtimin e fortë, peshën e ulët dhe forcën e lartë (1400 in-lbs), dhe me trupin me vlerësimin NEMA 4X për t'u përballur me mjediset e vështira dhe me kërkesa të larta.
 • Është nxjerrë një gamë e plotë e valvulave sferike me kompensim presioni NPT ½” deri në 2” për aplikime uji dhe avulli.
 • Një aplikim i ri Retrofit ofron një gamë të plotë produktesh HVAC së bashku me veçori të avancuara që ju ofrojnë zgjidhje të shpejta të zëvenëdësimit HVAC.
 • Valvula flutur e re me fole dhe me performancë të lartë PR (jo fail-safe) dhe PKR (fail-safe elektronike) ofron efikasitet energjetik, instalim të lehtë, fleksibilitet në instalim, jetëgjatësi dhe besueshmëri për aplikime fluksi.
 • Belimo fokusohet te metoda që ka në plan të parë klientin CESIM®, e cila siguron që produktet Belimo të kenë ndikim të madh te rehatia, efikasiteti energjetik,, siguria, instalimi dhe mirëmbajtja në tregun HVAC botëror. 

2017

 • Blerja e kompanisë së së pavarur të mëparshme të shpërndarjes, Belimo AB, Suedi
 • Zgjerim i gamës së sensorëve
 • Belimo Energy Valve™ 3.0 me integrim në cloud
 • Lançim i një dizajni të ri botëror, duke përfshirë faqe interneti dhe dyqan interneti

 

2016

 • Lançon zgjidhjet e zonave HVAC për tregun e mbetur.
 • Lançon një valvul flutur dhe aktuator të avancuar teknologjikisht, zgjidhja më inteligjente, më efikase në përdorimin e energjisë dhe më e besueshme e fluksit të lartë në tregun HVAC.
 • Prezantohet gjenerata e re e valvulave flutur/aktuatorëve.
 • Nisja e operimit të zgjerimit të ndërtesës së logjistikës në selinë në Hinwil, ZH.
 • Krijim i një dege në Turqi.
 • Distributor i ri në Arabinë Saudite.

 

2015

 • Belimo feston përvjetorin e 40-të!
 • Valvulat e zonave Belimo ZoneTight™ ofrojnë standarde të reja për perfromancën dhe efikasitetin energjetik për valvulat e zonave të pavarura dhe të varura nga presioni të mbështetura me një garanci 5-vjeçare.
 • Gjeneratë e re e aktuatorëve të damperave për zjarrin me Safety Position Lock™.

 

2014

 • Belimo Americas ndërton seli efikase, LEED Certified™ Gold® në Danbury, CT; duke vazhduar përkushtimin ndaj komunitetit dhe punonjësve nëpërmjet zgjerimit të aftësive për të ofruar cilësi, dorëzim dhe shërbim klienti të jashtëzakonshëm.
 • Zgjeron gamën e Belimo Energy Valves™ and vlavulat e pavarura elektronike të presionit (EPIV). Precizoni dhe saktësia e valvulës së energjisë mund të vërehet te matësi ultrasonik i njësive termale britanike (BTU).
 • Lidhja e përshtatur e valvulave të reja sferike për zëvendësimin e aktuatorëve të valvulave sferike ekzistuese ofron instalim të lehtë pa humbur kohën produktive.
 • 1456 punonjës.
 • 494 milionë shitje në CHF.

 

2013

 • Me valvulën kompakte të shpejtë (QCV), Belimo sjell teknologji të besueshme të valvulave të kontrollit të karakterizuar në zona.
 • Prezantohet gjenerata e re e aktuatorëve sferikë.
 • Lançimi i ZIP Economizer, rruga më e shpejtë drejt kursimit të energjisë me konfigurim të patentuar të kodit ZIP, alarme, aftësi superiore për zgjidhjen e problemeve dhe një dizajn modular.

 

2012

 • Lançim i Belimo Energy Valve™, një valvul kontrolli e pavarur nga presioni e cila mat energjinë, kontrollon fuqinë dhe menaxhon delta T në aplikime uji të ftohtë dhe të ngrohtë, duke ofruar punim efikas në energji të impianteve në të gjitha stinët.

 

2011

 • Lançim i aktuatorit me sustë-kthim me forcën më të lartë; EF ofron 270 in-lbs / 30 Nm ofrë dhe një opsion NEMA 4 për të plotësuar kushtet mjedisore më të rënda.
 • Janë montuar 50 milionë aktuatorë!

 

2010

 • Lançim i valvulsë elektronike të pavarur nga presioni (EPIV) me një sensor fluksi elektronik të integruar dhe algoritëm kontrolli për të ruajtur pikën e caktuar të fluksit pavarësisht nga variacionet në presionin diferencial.
 • Çmimi “Excellence Award” si kompania zvicerane më e mirë nga Swiss Investment Companies dhe profesorë nga Universities Zurich dhe Eichstatt-Ingolstadt.

 

2009

 • Lançim i valvulsë së kontrollit të karakterizuar me 6 drejtime, duke ofruar një mënyrë kosto-efektive për të kontrlluar ngrohjen dhe ftohjen duke përdorur një valvul dhe aktuator të etëm për aplikime chilled beam dhe fan-coil.
 • Belimo Americas ndërton një ndërtesë të re efikase në përdorimin e energjisë, LEED Certified™ Gold® në Sparks, Nevada (SHBA).

2008

 • BELIMO Brasil Comércio de Automação Ltda. themeloio, duke ofruar asistencë teknike dhe shërbim të jashtëzakonshëm për klientin, në kohë më të shkurtër, për klientët tanë në Brazil.
 • Volumi neto i biznesit i kalon CHF 400 milionë shitje.

 

2007

 • Lançim i aktuatorit damper më të hollë. Aktuatori CM, me përmasa 0.63”, futet në hapësirat më të ngushta me forcë 18 in-lbs (2 Nm).
 • 1000 punonjës.

 

2006

 • 30 milionë aktuatorë që nga themelimi.

 

2005

 • Gjeneratë e re aktuatorësh pa pozicion sigurie prezantohet brenda tre viteve të ardhshme.
 • Zgjerim i garancisë së produkteve deri në pesë vjet.
 • Ndryshim i parimeve të kontabilitetit nga Swiss GAAP FER sipas Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS).

 

2003

 • Shpikja e valvulës së kontrollit të karakteriazuar të pavarur nga presioni (PICCV) që kompension variacionet e presionit dhe bën balancim të vazhdueshëm për të ruajtur performancën e sistemit në ngarkesa që ndryshojnë.
 • Shpikje e FSNF, aktuator i damperit sustë-kthim për zjarrin dhe tymin për operimin e damperave të tymit dhe kombinimit të damperave të zjarrit dhe tymi në sistemet e ventilimit dhe kondicionimit. 

 

2002

 • Belimo transferohet në një kompleks të ri prodhimi dhe administrimi në Hinwil, duke bashkuar të gjitha pikat në rajonin e Zurich Oberland në një pikë në Hinwil, Zvicër.

 

 

 

 

 

2001

 • Prezantimi i teknologjisë së re multi-funksion (MFT) ofron një varietet të gjerë inputesh kontrolli të programueshëm dhe sinjalesh reagimi.

 

2000

 • Lançim i valvulave sferike për rregullimin e fluksit në aplikimet e operimit të shpeshtë dhe të kontrollit.
 • Prezantim i deklaratës së misionit “Së bashku në krye.”
 • Volumi i ri i biznesit i kalon CHF 200 milionë shitje.

 

 

 

1999

 • Belimo nxjerr linjën e valvulave të kontrollit të karakterizuar (CCV) me një ndërtim të patentuar të specializuar me sferë vetë-pastrimi me presion të mbylljes të lartë dhe zero rrjedhje, duke mbuluar trajtuesit e mëdhenj të ajrit në aplikime zonash të vogla.
 • 500 punonjës.

 

1998

 • Belimo hyn në tregun e aplikimit të ujit HVAC.

 

1997

 • Belimo Asia Pacific themelohet në Hong Kong.
 • 10 milionë aktuatorë që nga themelimi.

 

1996

 • Zgjerim i gamës së produkteve me një aktuator të vogël.
 • Faqja e parë e internetit e Belimo: www.belimo.com. 

 

1995

 • Gama e produkteve të aktuatorëve të sigurisë dhe kontrollorëve të fluksit volumetrik u rinovua. Lidhja fortë midis pjesëve mekanike dhe atyre elektronike rezulton në produkte tërheqëse.
 • Themelohet BELIMO Aircontrols (CAN), Inc.
 • BELIMO Holding AG bëhet një kompani publike, e listuar në Indeksin e Tregut Zviceran (SMI).

 

1994

 • Belimo Group përgatiti pasqyrat financiare të para të konsoliduara.
 • 100 milionë shitje në CHF.

 

1993

 • 5 milionë aktuatorë që nga themelimi.

 

1992

 • Prezantimi i teknologjisë së motorit DC pa karbonçina redukton konsumin e energjisë deri në 80% dhe garanton jetëgjatësi dhe performancë optimale të sistemit.
   

1991

 • 50 milionë shitje në CHF.
   

1990

 • 250 punonjës.

 

1988

 • Hyrje në treg në Amerikë me themelimin e një dege në Shtetet e Bashkuara.

 

1988

 • Transferim në një ndërtesë të re në Hinwil ZH, përveç pikave ekzistuese.
 • Prezantim i një motori damperi me bashkim direkt të motorizuar (30 Nm).

 

1986

 • Montim i aktuatorit të një miliontë.

 

1984

 • Lançim i një gjenerate të re aktuatorësh me kthim-sustë për damperat e sigurisë ndaj zjarrit dhe tymit.
 • Prezantim i kontrollorëve të fluksit volumetrik.

 

1983

 • Implementim i përpunimit elektronik të të dhënave.

 

1981

 • 50 punonjës.

 

1980

 • Në kulm të suksesit të serisë së modelit të parë, Belimo prezanton një gjeneratë të përmirësuar të aktuatorëve të damperave me bashkim direkt.
 • 100 000 aktuatorë të montuar që nga themelimi.

1979

 • Belimo transferohet nga Gossau ZH në Wetzikon ZH për shkak të mungesës së hapësirës nga rritja e shpejtë.

 

 

 

 

1977

 • Hyrje në tregun e Evropës me distribucion në Gjermani.

1976

 • Prezantim në mbarë botën i aktuatorit të parë të damperit të motorizuar me bashkim direkt. Aktuatori montohet direkt në aksin e damperit duke ofruar reduktim deri në dy të tretat të kohës së instalimit.

1975

 • Themeluesit vendosin të aplikojnë strategjinë e fokusuar të bllokimet (EKS).

 

 

 

 

1975

 • Themelim i BELIMO Automation AG në Gossau, ZH Zvicër, nga Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner dhe Karl Stocker.

Prano skedarët e personalizimit për të parë këtë video.