Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët me punim të shpejtë

Aktuatorët me punim të shpejtë Belimo (nga 2,5 sek) disponohen me lëvizje rrotulluese ose lineare.