Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët damper të zjarrit

Aktuatorët e sigurisë me projektim të posaçëm për motorizimin e damperëve të zjarrit ofrojnë mbrojtjen më të mirë kundër përhapjes së zjarrit dhe të tymit përmes tubacioneve të ajrimit.