Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

BELIMO Air Controls

Lysiou 11
16346 Ilioupoli, Athinë
Greqi

Tel. +30-210 94 00 766
E-Mail: info@belimo.gr
Faqja e internetit: www.belimo.gr

Drejtori i menaxhimit: Lambis Sakellariou
Forma juridike e shoqërisë: C.Sakellariou & Sia OE
Numri i TVSH-së: EL998086506
UID ose numri i regjistrit komercial: 008608201000