Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Sensorë të jashtëm (ajri)

Sensorët e jashtëm të Belimo për temperaturën dhe lagështinë kanë mbrojtje IP65 dhe ofrojnë të gjitha sinjalet e zakonshme të daljes aktive dhe pasive, si dhe Modbus dhe BACnet, në varësi të versionit.