Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Sensorë tubacioni (ajri)

Belimo ofron një gamë të gjerë sensorësh të tubacioneve të ajrit që mbulojnë të gjitha vlerat standarde të matjes: temperaturën, lagështinë, pikën e kondensimit, CO₂, përbërjet organike të avullueshme, presionin dhe zbulimin e ngricës.