Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Belimo Energy Valve™

Belimo Energy Valve™ është një valvul kontrolli e pavarur nga presioni që monitoron gjithashtu rendimentin e bobinës dhe konsumin e energjisë. Nëse kërkohet, ajo gjithashtu mund të menaxhojë Delta T dhe të komunikojë me renë kompjuterike të IoT.