Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

  • BACnet PICS
  • Regjistrimi në Modbus
  • ZTH EU Service Tool
BACnet PICS

Aktuatorët e ajrit/ujit (.M.24A-MOD, .F24A-MOD, .R24A-MOD, .V.24A-MOD) 

Regjistrimi në Modbus

Aktuatorët e ajrit/ujit (.M.24A-MOD, .F24A-MOD, .R24A-MOD, .V.24A-MOD)

ZTH EU Service Tool