Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Sensorë tubi (uji)

Belimo ofron sensorë zhytjeje dhe kontakti. Zgjidhni opsionin më të mirë të montimit për matjet tuaja të temperaturës, presionit ose fluksit brenda dhe mbi sipërfaqen e tubave, kaldajave dhe depozitave.