Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Sistemi bus dhe i integrimit

Gama më e gjerë e sektorit të pajisjeve të klimatizimit në terren me komunikim me bus: BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus dhe kapacitet IoT për integrim pa probleme me sistemet e automatizimit të ndërtesave.