Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Valvulet e kontrollit të karakterizuar

Valvulet e kontrollit të karakterizuar (CCV) kombinon aftësitë e larta të mbylljes së një valvule me sferë, me karakteristikë të vërtetë të fluksit me përqindje të barabartë për të arritur kontroll superior.