Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
artikuj në dosjen e shkarkimit

!

Aktuatorët damper për kontrollin e tymit

Teknologji e fuqishme në një projektim kompakt dhe funksionim me efikasitet energjetik. Aktuatorët Belimo të damperit për kontrollin e tymit ofrojnë mbajtjen e sigurt pa tym të rrugëve të evakuimit dhe shpëtimit.