Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Από κοινού στην κορυφή

Αποστολή, αξίες και κώδικας δεοντολογίας

Η επιτυχία μας είναι το αποτέλεσμα της παροχής μεγαλύτερης αξίας στους πελάτες. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη για την παροχή κορυφαίας απόδοσης σε οτιδήποτε κάνουμε. Αυτή η αποστολή, οι αξίες μας και ο κώδικας δεοντολογίας καθοδηγούν εμάς και τους πελάτες μας από κοινού στην κορυφή. 

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα πρέπει να είναι χρήσιμη για τον κόσμο. Η Belimo υποστηρίζει του στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως σε τομείς «Καλής υγείας και ευεξίας» και «Κλιματικής δράσης».

Άνεση: Τα άτομα περνούν περισσότερο από το 90% του χρόνου τους σε κτίρια. Η Belimo βοηθά τα άτομα να αισθάνονται πιο άνετα διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε υγιές περιβάλλον.

Ενέργεια: Τα κτίρια καταναλώνουν περισσότερο από το 40% της ενέργειας παγκοσμίως. Με τις δικές μας συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ασφάλεια: Οι κινητήρες πυρκαγιάς και ασφαλείας της Belimo σώζουν ζωές και συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των ζημιών σε κτίρια και περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, οι συσκευές μας ελέγχουν με ασφαλή τρόπο κρίσιμα περιβάλλοντα, όπως σε νοσοκομεία και εργαστήρια.

Εγκατάσταση: Διευκολύνουμε την καθημερινή εργασία των μηχανικών και των εργολάβων. Οι συσκευές μας απλουστεύουν τη διαδικασία σχεδίασης και εγκατάστασης και επισπεύδουν ακόμη περισσότερο την έναρξη χρήσης.

Συντήρηση: Οι υψηλής ποιότητας κινητήρες, βαλβίδες ελέγχου και αισθητήρες της εταιρείας μας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία. Η περιορισμένη συντήρηση παρέχει αίσθημα σιγουριάς στους ιδιοκτήτες και στους χρήστες των κτιρίων.

Οι μικρές συσκευές μας έχουν σημαντικά αποτελέσματα για τους πελάτες μας και την κοινωνία. Αυτή είναι η πεποίθησή μας.

Παρέχουμε στους πελάτες μας περισσότερη αξία από εκείνη που περιμένουν και από εκείνη που άλλοι μπορούν να προσφέρουν. Αυτό το επιτυγχάνουμε παρέχοντας μοναδικές λύσεις και μεγιστοποιώντας την απόδοση λειτουργίας. Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη είναι εξ ίσου κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία μας.
Lars van der Haegen
Διευθύνων σύμβουλος Belimo
  • Αξία πελάτη
  • Ηγεσία λύσεων
  • Επιχειρησιακή αριστεία
Αξία πελάτη

Η επικεντρωμένη στον πελάτη μεθοδολογία μας, το πρότυπο CESIM®, οδηγεί σε μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας είναι η δική μας επιτυχία.

Ηγεσία λύσεων

Επενδύουμε στην καινοτομία έτσι ώστε να μπορούμε να εκπλήσσουμε την αγορά με μοναδικές λύσεις.

Επιχειρησιακή αριστεία

Μέσω της επιχειρησιακής αριστείας διασφαλίζουμε την αξιόπιστη παράδοση προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Οι προτεραιότητές μας είναι πάντοτε σαφείς – στην πρώτη θέση η ποιότητα, στη δεύτερη θέση η τήρηση των προθεσμιών και στην τρίτη θέση το κόστος.

Παράδοση αξιοπιστίας

Η παράδοση της Belimo βασίζεται στην εμπιστοσύνη, στην ακεραιότητα, στην εξειδίκευση και στην υπευθυνότητα. Υποστηρίζουμε την προσωπική δέσμευση, την τόλμη να αναλαμβάνει κανείς κινδύνους προκειμένου να εμπνεύσει τους πελάτες, την ομαδική εργασία και την πολιτισμική ποικιλότητα.

Εμπιστοσύνη
Είμαστε ανοικτοί, γεμάτοι σεβασμό, ειλικρινείς και δίκαιοι. Αυτό μας παρέχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε εμπιστοσύνη υψηλού επιπέδου. Αφού διασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη, καθίσταται δυνατό ένα συμμετοχικό στιλ διεύθυνσης με ανοικτό, αντικειμενικό διάλογο προκειμένου να βρίσκουμε πάντοτε από κοινού την καλύτερη δυνατή απάντηση. Έτσι εξασφαλίζεται εν τέλει σαφήνεια, μια κοινή κατανόηση και η πλήρης δέσμευση όλων των εργαζομένων. Οι σύντομες διαδρομές λήψης αποφάσεων, η προσωπική υπευθυνότητα, η εγγύτητα προς τον πελάτη και η ταύτιση των εργαζομένων με την εταιρεία αποτελούν τη βάση για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και είναι ο λόγος για τον οποίο η Belimo είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά.

Ακεραιότητα
Εκτελούμε τα καθήκοντά μας με αντικειμενικό τρόπο, τόσο με ακεραιότητα όσο και με κοινή λογική. Είμαστε πάντοτε αφοσιωμένοι στους υπαλλήλους, στους πελάτες, στους επιχειρηματικούς εταίρους και στους μετόχους μας.

Εξειδίκευση
Διαθέτουμε μοναδικές γνώσεις εφαρμογών και κατανοούμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες των πελατών μας, γεγονός που μας παρέχει τη δυνατότητα να τους παρέχουμε τεκμηριωμένες και ειλικρινείς συμβουλές. Ως αποτέλεσμα, έχουμε την εμπιστοσύνη τους και θεωρούμαστε ως εξειδικευμένος συνεργάτης. Η Belimo είναι ένα μέρος όπου το πνεύμα αναπτύσσεται, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό το δημιουργικό περιβάλλον καλλιεργεί το ταλέντο σε ολόκληρο τον κόσμο. Από κοινού επιτυγχάνουμε αποτελέσματα!

Υπευθυνότητα
Αισθανόμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον. Αναζητούμε διαρκώς τρόπους για τον περιορισμό της δικής μας κατανάλωσης ενέργειας. Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ουσίες και υλικά που θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Έτσι παρέχονται νέες δυνατότητες, περιορίζονται οι κίνδυνοι και καλλιεργείται η καινοτομία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι υπεύθυνες ενέργειες και συμπεριφορές έχουν εν τέλει ως αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και το κέρδος, δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία για όλους τους εμπλεκόμενους. 

Κώδικας δεοντολογίας

Η δήλωση αποστολής της Belimo περιγράφει τις βασικές κατευθυντήριες αρχές και τις θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας. Επειδή κάθε εργαζόμενος συμβάλλει στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού πνεύματος της Belimo, είναι επιτακτικό, ο καθένας τους να κατανοεί και να ασπάζεται την προσωπική του ευθύνη.

Η Belimo είναι αποφασισμένη να διαχειρίζεται τις συναλλαγές της με βάση υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι πρέπει να ενεργούν με ανάλογο τρόπο. Αυτή η στάση δεν είναι απλώς ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της καλής φήμης της Belimo και την αποτροπή πιθανών κυρώσεων βάσει του αστικού ή του ποινικού δικαίου, αλλά αντανακλά επίσης τις αξίες της Belimo.