Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Μετρητές Θερμικής Ενέργειας (ΜΘΕ)

Οι μετρητές θερμικής ενέργειας Belimo ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN1434 και έχουν έγκριση τύπου σύμφωνα με το MID 2014/32/ΕΕ. Οι τύποι χωρίς έγκριση είναι εξοπλισμένοι με αντιστάθμιση γλυκόλης για αξιόπιστη μέτρηση της ενέργειας, ακόμη και αν υπάρχει γλυκόλη στο νερό.