Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Δίαυλοι και ολοκλήρωση συστήματος

Το μεγαλύτερο εύρος συσκευών ελέγχου θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού του τομέα με επικοινωνία διαύλου: BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus και δυνατότητα Διαδικτύου των Πραγμάτων για απρόσκοπτη ενσωμάτωση στα συστήματα κτιριακών αυτοματισμών.