Στοιχεία στον φάκελο λήψεών σας

Ο φάκελος λήψεων είναι άδειος
στοιχείο(α) στον φάκελο λήψεων

!

Στοιχεία στο καλάθι σας

Το καλάθι είναι άδειο.
στοιχείο(α) στο καλάθι σας
Ποσότητα:

Μονάδες μεταχείρισης αέρα
(AHU)

Η εξαιρετική ποιότητα εσωτερικού αέρα αποτελεί προϋπόθεση για την καθημερινή μας ευεξία και υγεία.

Η μονάδα μεταχείρισης αέρα AHU αποτελεί το κεντρικό στοιχείο μηχανικού εξαερισμού. Εξυπηρετεί ουσιαστικές λειτουργίες όπως

 • η παροχή κατάλληλων ποσοτήτων καθαρού εξωτερικού αέρα
 • το φιλτράρισμα επιβλαβών ουσιών και σωματιδίων από τον εξωτερικό αέρα
 • τη ρύθμιση του αέρα τροφοδοσίας όσον αφορά στη θερμοκρασία και στην υγρασία

 

Για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών άνθρακα emissions (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία) απαιτούνται επίσης ενεργειακά αποδοτικές λύσεις στην τεχνική κτιριακή εγκατάσταση. Η αποδοτική λειτουργία των μονάδων μεταχείρισης αέρα (AHU) συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη αυτών των καθορισμένων στόχων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το γιατί οι μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU) αποτελούν την ενεργειακά αποδοτική βάση για την άνεση και την υγεία μας:
 

Παρακαλώ αποδεχτείτε τις προτιμήσεις cookies για να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο.

Υγεία, άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα

Μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU)

Η παρακάτω τεκμηρίωση είναι αφιερωμένη στη χρήση μονάδων μεταχείρισης αέρα (AHU) και αποσκοπεί να την επεξηγήσει με απλό και ολιστικό τρόπο και συνεπώς να μεταδώσει στοιχεία εφαρμογής. Σε αυτήν την τεκμηρίωση επεξηγούνται ο σχεδιασμός και οι λειτουργίες μιας μονάδας μεταχείρισης αέρα (AHU) και συζητούνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων στρατηγικών σχεδιασμού. Ειδική αναφορά γίνεται στη χρήση και στη διάταξη των συσκευών πεδίου.

 

Πίνακας περιεχομένων

 1. Εισαγωγή
   
 2. Βασικές αρχές κλιματισμού
  → Άνεση και υγεία
  → Διαδικασίες κλιματισμού
   
 3. Μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU) και στοιχεία
  → Τύποι συστημάτων και κατασκευαστικά σχήματα
  → Στοιχεία
   
 4. Αυτοματισμός και έλεγχος κτιρίου
  → Επίπεδα ενός συστήματος κτιριακού αυτοματισμού
  → Αυτοματισμός και έλεγχος κτιρίου με εστίαση στις μονάδες μεταχείρισης αέρα (AHU)
   
 5. Έλεγχος των μονάδων μεταχείρισης αέρα (AHU)
  → Επισκόπηση των συσκευών και των λειτουργιών ελέγχου
  → Έλεγχος και ρύθμιση μιας μονάδας μεταχείρισης αέρα (AHU)

 

Σύνδεσμοι λήψης

 


Παράδειγμα από το κεφάλαιο 5 όσον αφορά στον έλεγχο των μονάδων μεταχείρισης αέρα (AHU)
 

Πεδία εφαρμογών

Οι απαιτήσεις για μια μονάδα μεταχείρισης αέρα (AHU) εξαρτώνται από την εφαρμογή στην οποία χρειάζεται η μονάδα. Μπορεί να γίνει διάκριση των παρακάτω εφαρμογών και των ιδιοτήτων τους (χωρίς να περιλαμβάνονται όλες):