Stavke u vašoj mapi za preuzimanje

Mapa za preuzimanje je prazna
Stavka/stavke u mapi za preuzimanje

!

Služenje društvu

Osim što našim zaposlenicima nudimo ispunjavajuće poslove, promicanjem javnog zdravlja i sigurnosti, omogućavanjem sigurnijih i održivijih gradova te pridržavanjem odgovorne poslovne prakse u svim našim aktivnostima nastojimo služiti i društvu u cjelini.

Promicanje pristojnog zaposlenja, kojeg je Međunarodna organizacija rada definirala kao „produktivan rad za žene i muškarce u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva”, kamen je temeljac ekonomske i društvene održivosti. Osim poboljšanja životnog standarda, promicanje zapošljavanja i pristojnog rada povećava društvenu koheziju i produktivnost.

U tvrtki Belimo idemo i korak dalje te promičemo osobnu predanost, timski rad i hrabrost za preuzimanje rizika kako bismo povećali utjecaj naših zaposlenika na našu misiju. Naš asortiman proizvoda ima za cilj stvaranje zdravijeg unutarnjeg okruženja uz manju potrošnju energije. Povećanjem energetske učinkovitosti zgrada i jačanjem njihove otpornosti u slučaju požara naša rješenja doprinose većoj sigurnosti i održivosti gradova. Pridržavajući se zahtjeva inicijative UN Global Compact doprinosimo stvaranju poželjne budućnosti.

Promicanje zdravlja i dobrobiti

Poboljšanje kvalitete unutarnjeg zraka poboljšava udobnost zatvorenih prostora. Osim toga, osobama koje u njima borave omogućuje duži i zdraviji život te veću produktivnost.

Ljudi u prosjeku provode oko 90 % svoga vremena u zatvorenom prostoru. Nedavno izvješće Američke akademije znanosti ponovno je naglasilo važnost kvalitete unutarnjeg zraka za javno zdravlje i dobrobit sa širokim implikacijama u smislu energetske učinkovitosti, kvalitete vanjskog zraka, klimatskih promjena i ekološke pravde.

Tvrtka Belimo predano radi na povećanju zdravlja i udobnosti u zatvorenom prostoru putem naše cjelovite i inovativne ponude HVAC uređaja u polju koji pozitivno utječu na kvalitetu unutarnjeg zraka.

Dokazana vjerodostojnost srž je našeg stvaranja vrijednosti

Dokazana vjerodostojnost srž je našeg modela stvaranja vrijednosti. Naša kultura temelji se na povjerenju, integritetu, kompetenciji i odgovornosti. Podržavamo osobnu predanost, timski rad, kulturnu raznolikost i hrabrost potrebnu za preuzimanje rizika te time inspiriramo kupce. Dosljedno provođenje ovih vrijednosti omogućuje uspjeh tvrtki Belimo, njezinim partnerima i društvu.
 

UN Global Compact

 

Belimo je član inicijative UN Global Compact (UNGC) od 2013. i zalaže se za zaštitu okoliša, odgovornu radnu praksu, ljudska prava i zaštitu od korupcije. UNGC je najveća međunarodna inicijativa za odgovorno upravljanje tvrtkama. Kao partner od povjerenja diljem svijeta, Belimo je aktivno uključen u udruženja koja sponzoriraju istraživanja i formuliraju kodekse i standarde.